Praktijkbegeleider beveiliging

Praktijkbegeleider beveiliging

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een praktijkbegeleider beveiliging is een beveiliger die aangemerkt moet worden als stagebegeleider en/of leermeester. Een praktijkbegeleider beveiliging is verantwoordelijk voor het begeleiden en opleiden van aspirant-beveiligers. Net zoals binnen andere branches is het belangrijk dat speciale medewerkers binnen de beveiligingsbranche onervaren medewerkers opleiden, zodat aspirant-beveiligers voldoende praktijkervaring opdoen. De werkzaamheden van een praktijkbegeleider beveiliging zijn dus gericht op het begeleiden van aspirant-beveiligers, zodat ze uiteindelijk zelfstandig aan het werk kunnen als beveiliger. Aspirant-beveiligers volgen in eerste instantie een theoretische opleiding en zullen later een bepaalde stageperiode moeten doorlopen. Tijdens deze praktijkstage zal de praktijkbegeleider de aspirant-beveiliger alle kneepjes van het vakgebied bijbrengen. De stageperiode zal over het algemeen enkele weken in beslag nemen, waarbinnen ook praktijkexamens afgenomen kunnen worden afhankelijk van de soort opleiding. Belangrijke kenmerken in de praktijkopleiding zijn de beroepshouding als beveiliger, de kennis als beveiliger en de vaardigheden als beveiliger. Als praktijkbegeleider beveiliging is het belangrijk dat je over didactische vaardigheden beschikt, omdat je met leerlingen te maken krijgt. Een praktijkbegeleider beveiliging is dus een leermeester voor nieuwe beveiligers, die het beveiligingsvak nog moeten aanleren. De leerlingen waarmee een praktijkbegeleider beveiliging te maken krijgt zullen over het algemeen vier dagen in de week werken en een dag in de week theorieles volgen op school. Een praktijkbegeleider beveiliging onderhoudt ook regelmatig contact met het opleidingsinstituut van de leerling, om de voortgang te bespreken van de betreffende leerling. Tijdens de praktijkopleiding worden leerlingen op diverse punten beoordeeld.

Een praktijkbegeleider beveiliging moet aangemerkt worden als leermeester die regelmatig te maken heeft met stagiairs binnen de beveiligingsbranche. De werkzaamheden van een praktijkbegeleider beveiliging zijn aan te merken als specialistische werkzaamheden, omdat je met gezel leerlingen te maken krijgt die een beroepsopleiding volgen. Gezel leerlingen kunnen officieel niet aangemerkt worden als stagiairs, omdat stagiairs een oriënterende stageperiode doorlopen. Van een praktijkbegeleider beveiliging mag dan ook verwacht worden dat hij of zij een aanvullende korte cursus of opleiding genoten heeft om leerlingen op een goede manier te kunnen begeleiden. Binnen deze cursus zal er over het algemeen aandacht zijn voor het leren beoordelen van aspirant-beveiligers, het werken volgens het studieprogramma, het maken van een stageplanning en het voeren van begeleidingsgesprekken als praktijkbegeleider beveiliging.

Werken in de beveiligingsbranche

De beveiligingsbranche is een bijzondere branche, omdat het binnen de beveiligingsbranche niet alleen draait om het kunnen leren. In de beveiligingsbranche speelt ook weerbaarheid een belangrijke rol, omdat een beveiliger met moeilijk en/of lastige situaties te maken krijgt. Het is de praktijkbegeleider beveiliging, die de praktijkwerkzaamheden zal aanleren aan nieuwe beveiligers. Het beroep praktijkbegeleider beveiliging moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat beveiligers binnen de beveiligingsbranche op verschillende manieren gespecialiseerd en werkzaam kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan geld- en waardetransporteurs, evenementenbeveiligers, mobiele surveillanten en aan winkelsurveillanten.

Stage lopen binnen de beveiligingsbranche

Het lopen van een stageperiode als gezel beveiliger is belangrijk, omdat binnen het beroepsonderwijs het opdoen van praktijkervaring net zo belangrijk is als het volgen van theorieles op school. Om de juiste kennis op te kunnen doen als beveiligers is het belangrijk om de stageperiode te doorlopen bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf moet aan richtlijnen voldoen om gezel leerlingen te mogen begeleiden. Dit houdt in dat er rekening gehouden wordt met de leerling en de werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het niet alleen laten werken van leerlingen zonder begeleiding en aan het nemen van extra tijd om bepaalde opdrachten op een goede manier te kunnen doornemen. Een goed leerbedrijf zal dan ook de tijd nemen om leerlingen op een persoonlijke manier te begeleiden.

Informatiefilm over de beveiliging:

Opleidingen tot praktijkbegeleider beveiliging

Voor het beroep praktijkbegeleider beveiliging bestaan geen opleidingsmogelijkheden op gewone scholen. Wel zijn er cursussen beschikbaar voor mensen die les willen hebben voordat ze daadwerkelijk als begeleider aan het werk gaan. De cursus is zeker aan te raden voor praktijkbegeleiders, omdat bij jonge mensen nogal eens wat onverwachte zaken kunnen optreden zoals het steeds te laat komen of het niet gemotiveerd zijn. De cursus leert je hiermee omgaan als praktijkbegeleider. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als praktijkbegeleider beveiliging heb je natuurlijk ook met de stagebegeleider te maken van aanstaande beveiligers. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de financiële administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot de juiste software voor de zzp boekhouding.

Bedrijven waar een praktijkbegeleider beveiliging werkzaam kan zijn

Een praktijkbegeleider beveiliging is over het algemeen werkzaam voor een beveiligingsbedrijf als leermeester. Zoals eerder omschreven bestaan er verschillende beroepen binnen de beveiligingsbranche, waardoor de inhoudelijke werkzaamheden per beroep kunnen verschillen. Het bewaken van objecten kan niet zomaar vergeleken worden met persoonsbeveiliging of andere beveiligingswerkzaamheden.

Competenties praktijkbegeleider beveiliging

De belangrijkste competentie van een praktijkbegeleider beveiliging is de vakinhoudelijke kennis van de beveiligingsbranche, omdat je anders geen kennis kan overbrengen. Daarnaast moet een praktijkbegeleider beveiliging beschikken over didactische vaardigheden. Ook geduld en stressbestendigheid zijn belangrijk als praktijkbegeleider beveiliging. In het algemeen kan ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, energie, plannen, monitoren, inspireren, inzicht, waakzaamheid, controleren en begeleiding.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als praktijkbegeleider beveiliging

Arbeidsmarktperspectief als praktijkbegeleider beveiliging is niet echt van toepassing. In de meeste gevallen zal het werken als praktijkbegeleider beveiliging gezien moeten worden als extra aanvulling op je gewone beroep. Met andere woorden zijn er niet snel vacatures te vinden voor de functie praktijkbegeleider beveiliging. De doorgroeimogelijkheden van een praktijkbegeleider beveiliging kunnen gezien worden in het behalen van onderwijsbevoegdheid. In dat geval kan je wellicht ook werkzaam zijn als docent beveiliging binnen een onderwijsinstelling.

Arbeidsvoorwaarden en salaris praktijkbegeleider beveiliging

Voor het werken als praktijkbegeleider krijg je doorgaans geen extra voordelen als het om de arbeidsvoorwaarden gaat. Wel is het fijn als het bedrijf je de ruimte geeft om de studenten ook echt intensief te begeleiden. Ook het salaris zal over het algemeen niet omhoog gaan door de extra taken als beveiliger. Mocht dit wel het geval zijn dan is het meestal minimaal.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Praktijkbegeleider beveiliging

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Praktijkbegeleider beveiliging bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl