Geld- en waardetransporteur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep geld- en waardetransporteur
Een carrière starten als geld- en waardetransporteur
Wat doet een geld- en waardetransporteur?
Waarom zit het stuur aan de rechterkant van een geldwagen
Geldloper
Plofkoffer
Waardetransport:
Verijdelen overval waardetransport:
Opleidingen tot geld- en waardetransporteur
Bedrijven waar een geld- en waardetransporteur werkzaam kan zijn
Competenties geld- en waardetransporteur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als geld- en waardetransporteur
Arbeidsvoorwaarden en salaris geld- en waardetransporteur
Eigen bedrijf starten als Geld- en waardetransporteur
Boekhoudprogramma vergelijken Geld- en waardetransporteur

Beroep geld- en waardetransporteur

Een geld- en waardetransporteur is een chauffeur of bijrijder die verantwoordelijk is voor het ophalen en wegbrengen van geld en waardepapieren bij winkels en banken. Een andere benaming voor geld- en waardetransporteur is wel waardetransporteur of geldloper. In het kort kunnen we de werkzaamheden omschrijven als het beheren van geld en goederen, die een grote waarde vertegenwoordigen. De term goederen kan betrekking hebben op diverse soorten goederen, zoals bankpasjes, goud, zilver, cheques, obligaties en juwelen. Daarnaast kunnen minder voor de hand liggende goederen onder waardetransport vallen, zoals sigaretten, datadragers en harde schijven. Geld- en waardetransport behoren binnen de beveiligingsbranche tot een specifieke vorm van veiligheidsdienstverlening. Binnen deze bijzondere tak van veiligheidsdienstverlening draait alles om het verminderen en beheersbaar maken van risico's. Geld- en waardetransporteurs hebben een bijzonder beroep dat niet geheel zonder risico is. Dit is het geval omdat geld- en waardetransporteurs iedere dag te maken hebben met geld en andere waardevolle goederen, waardoor geldlopers een interessante doelgroep zijn voor criminelen. Een geld- en waardetransporteur loopt dan ook een verhoogd risico om in aanraking te komen met zware geweldsmisdrijven, zoals overvallen. Overvallen op geldtransporteurs gaan meestal gepaard met veel geweld. Denk hierbij aan het proberen te openen van een geldwagen door middel van explosieven of zware wapens. Dit komt in de praktijk gelukkig niet veel voor, maar het is niet uit te sluiten. Omdat geld- en waardetransporteur waardevolle goederen vervoeren maken geld- en waardetransporteurs gebruik van zware gepantserde voertuigen om de kans op overvallen te verkleinen. Daarnaast worden geld- en waardetransporteurs nauwkeurig in de gaten gehouden door de centrale, zodat er snel ingegrepen kan worden als er sprake is van een noodsituatie.

Een carrière starten als geld- en waardetransporteur

Een geld- en waardetransporteur is dus een beveiligingsmedewerker, bewaker en vrachtwagenchauffeur, die verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden, die met waardetransport te maken hebben. Niet alle geld- en waardetransporteurs kunnen aangemerkt worden als chauffeur, omdat er sprake is van een bijrijder. Geld- en waardetransporteurs werken in de meeste gevallen binnen een team om veiligheidsredenen. Het is niet zo dat geld- en waardetransporteurs alleen cash geld vervoeren. Geld- en waardetransporteurs kunnen goud, diamanten, juwelen, bankpasjes en waardepapieren vervoeren. Ook het vullen van pinautomaten behoort tot de werkzaamheden van een geldloper. Omdat geld- en waardetransporteur iedere dag te maken hebben met waardevolle goederen is het erg belangrijk dat geld- en waardetransporteurs in direct contact staan met de meldkamer. Als geld- en waardetransporteurs veel kostbaarheden vervoeren kan het voorkomen dat ze extra ondersteuning krijgen van de politie of marechaussee.

Wat doet een geld- en waardetransporteur?

Een geld- en waardetransporteur is een chauffeur en/of beveiliger die verantwoordelijk is voor het veilig en beveiligd vervoeren van geld, waardevolle goederen en gevoelige documenten van de ene locatie naar de andere. Hun belangrijkste taak is om ervoor te zorgen dat deze waardevolle items veilig en onbeschadigd op de bestemming aankomen. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van een geld- en waardetransporteur:

  • Geldtransport: Een geld- en waardetransporteur vervoert contant geld van banken, geldautomaten, winkels of andere instellingen naar een beveiligde bestemming, zoals een bankkluis of een centrale verwerkingsfaciliteit. Ze zijn verantwoordelijk voor het laden, lossen en veilig vastzetten van de geldkisten of waardecontainers in het transportvoertuig.
  • Waardevolle goederen: Naast contant geld kunnen geld- en waardetransporteurs ook waardevolle goederen vervoeren, zoals juwelen, edelmetalen, kunstwerken of andere kostbare items. Ze zorgen ervoor dat deze items op een veilige en discrete manier worden verplaatst en afgeleverd.
  • Beveiliging: Geld- en waardetransporteurs werken volgens strikte beveiligingsprocedures om de veiligheid van de vervoerde goederen te waarborgen. Ze werken vaak in teams en maken gebruik van gepantserde voertuigen met geavanceerde beveiligingsmaatregelen, zoals alarmsystemen, bewakingssystemen, bepantsering en tracking technologieën.
  • Risicobeheer: Geld- en waardetransporteurs zijn getraind in risicobeheer en situatiebewustzijn. Ze evalueren voortdurend de omgeving, identificeren potentiële risico's en nemen passende voorzorgsmaatregelen om die risico's te minimaliseren. Ze zijn alert op verdachte activiteiten en weten hoe ze moeten reageren in noodsituaties, zoals een overval of een poging tot diefstal.
  • Documentatie: Geld- en waardetransporteurs houden gedetailleerde documentatie bij van de vervoerde goederen, inclusief de hoeveelheid, de waarde en andere relevante informatie. Ze zorgen ervoor dat de juiste documentatie en ontvangstbewijzen worden opgesteld en ondertekend door de betrokken partijen om een nauwkeurige administratie bij te houden.
  • Klantenservice: Geld- en waardetransporteurs kunnen ook klantenserviceaspecten hebben, vooral bij het afhandelen van transacties met banken of commerciële instellingen. Ze werken samen met klanten om ervoor te zorgen dat hun behoeften en verwachtingen worden vervuld en dat het transportproces soepel verloopt.

Het werk van een geld- en waardetransporteur vereist zorgvuldigheid, waakzaamheid, fysieke fitheid en naleving van strikte beveiligingsprotocollen. Ze spelen een essentiële rol bij het waarborgen van de veilige en betrouwbare verplaatsing van waardevolle items en dragen bij aan het beperken van verliezen door diefstal of schade.

Waarom zit het stuur aan de rechterkant van een geldwagen

Er bestaan verschillende redenen waarom het stuur rechts zit van een geldwagen. De oorspronkelijke reden was dat de eerste geldwagens uit Engeland kwamen. Het ombouwen van het stuur naar links was te kostbaar en men koos er voor om dit zo te laten. Daarnaast zat het luik in de geldwagen rechts, waardoor dit makkelijker was met het manoeuvreren langs de muren. Doorgeefluiken van bankgebouwen of andere gebouwen en het doorgeefluik van een geldwagen gaan beiden naar binnen open, waardoor de geldwagen vast langs de muur kan rijden. Op deze manier maken mogelijk criminelen geen kans om geld of goederen te stelen. Tegenwoordig komen geldwagens niet meer uit Engeland, maar zit het stuur nog steeds aan de rechterkant. De reden hiervoor is dat in de praktijk gebleken is dat het diverse voordelen heeft. De voordelen zijn onder andere dat de bestuurder beter overzicht heeft in bochten naar rechts en dat de bestuurder de berm beter in de gaten kan houden. Geldwagens zijn gepantserde voertuigen die zwaar zijn. Wanneer een geldwagen in de berm komt kan deze al snel vast komen te zitten, wat erg onwenselijk is. De planners van de waardetransporten plannen het liefst rechtse bochten, zodat de bestuurder zo min mogelijk last heeft van dode hoeken, om aanrijdingen te voorkomen. Mocht een geldwagen vast komen te zitten in een berm, of pech hebben, dan zullen de geldlopers niet uitstappen. In dit soort gevallen zullen de geldtransporteurs altijd wachten op de politie.

Geldloper

Een geld- en waardetransporteur noemt men ook wel een eens geldloper, omdat een geld- en waardetransporteur ook werkzaam kan zijn buiten de geldwagen. Dit is meestal het geval als een geld- en waardetransporteur geld moet ophalen bij winkels, zoals in een winkelcentrum. Deze winkels zijn meestal niet voorzien van een speciaal doorgeefluik in de gevel, waardoor de geldloper zelf naar binnen moet lopen. Wanneer de geldloper de geldkoffer aanneemt van de filiaalmanager (na tekenen), is de waardetransporteur verantwoordelijk voor de inhoud. Dit zijn beveiligingstechnisch gezien gevaarlijke momenten voor een waardetransporteur, omdat hij of zij buiten de geldwagen overvallen of gegijzeld kan worden.

Plofkoffer

Een plofkoffer is een bijzondere koffer die de officiële benaming waardetransport koffer kent. Een waardetransport koffer is een koffer die de inhoud van de koffer waardeloos maakt als deze gestolen wordt, door middel van het besmeuren van de inhoud van de koffer met een speciale inkt of verfbom. De verfbom zal ontploffen wanneer de koffer niet binnen de afgestelde tijd op de juiste plek is aangekomen, zoals binnen de waardetransportwagen, of zal ontploffen als iemand de koffer probeert te openen op een verkeerde manier. Daarnaast kan een geldloper de plofkoffer op afstand activeren. De inkt die vrijkomt uit een plofkoffer zal meestal niet alleen de inhoud waardeloos maken, maar zal ook de dief besmeuren. De inkt die vrijkomt, is onuitwisbaar, waardoor een dief voor een langere periode herkenbaar zal blijven als de dief. De exacte werking van plofkoffers kan verschillen per merk en soort, maar ze zijn allemaal zeer goed beveiligd. De plofkoffer is dan ook een belangrijk onderdeel van het beheersbaar maken van de risico's, omdat het aantal overvallen op geldlopers fors is afgenomen na het invoeren van de plofkoffers. Het heeft geen zin om een plofkoffer te stelen.

Waardetransport:

Verijdelen overval waardetransport:

Opleidingen tot geld- en waardetransporteur

Wie een carrière ambieert als geld- en waardetransporteur zal minimaal over de Mbo-opleiding beveiliging moeten beschikken op niveau twee, of moet beschikken over het diploma Algemene beveiligingsmedewerker (ABM). Daarnaast is het vrachtwagenrijbewijs belangrijk, omdat geldwagens gezien worden als vrachtwagens. Binnen dit beroep is een uitgebreide screening standaard en zul je een verklaring omtrent gedrag (VOG) moeten kunnen overleggen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste online boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een geld- en waardetransporteur werkzaam kan zijn

Een geld- en waardetransporteur is werkzaam voor een beveiligingsbedrijf dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van geld- en waardetransporten. Deze beveiligingsbedrijven moeten over een speciale vergunning beschikken om te mogen werken als geld- en waardetransporteur. Het is dus niet zo dat alle beveiligingsbedrijven zomaar werkzaam mogen zijn als geld- en waardetransporteur.

Competenties geld- en waardetransporteur

De belangrijkste competentie van een geld- en waardetransporteur is betrouwbaarheid, omdat geld- en waardetransporteurs te maken krijgen met veel waardevolle goederen. Daarnaast is het belangrijk dat een geld- en waardetransporteur werkt volgens de juiste procedures om overvallen te voorkomen. Ook klantgerichtheid en communicatie kunnen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Een andere belangrijke competentie is stressbestendigheid. Algemeen belangrijke woorden zijn samenwerken, waakzaamheid, observeren, plannen, flexibiliteit, inzicht, inspecteren, veiligheid en conflictbeheersing.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als geld- en waardetransporteur

Het arbeidsmarktperspectief als geld- en waardetransporteur is redelijk tot goed te noemen. Wel betreft het een beroep dat redelijk populair is, waardoor de concurrentie groot kan zijn als er een vacature is. Ook kan het enorm helpen als je al beschikt voer het vrachtwagenrijbewijs. Er zijn voor dit beroep geen echte doorgroeimogelijkheden zonder verder opleidingen. Wel kan een geld- en waardetransporteur vroeg of laat op andere manieren werkzaam zijn binnen de beveiligingsbranche. Denk bijvoorbeeld aan de beroepen objectbeveiliger en mobiele surveillant. Met andere woorden kunnen de meeste geld- en waardetransporteur andere werkzaamheden uitvoeren als beveiliger.

Arbeidsvoorwaarden en salaris geld- en waardetransporteur

Als geld- en waardetransporteur zal je, afhankelijk van de werkgever, doorgaans onder de cao Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een geld- en waardetransporteur verdient een salaris tussen de 1800 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en opleidingen.

Eigen bedrijf starten als Geld- en waardetransporteur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Geld- en waardetransporteur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Geld- en waardetransporteur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Geld- en waardetransporteur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Geld- en waardetransporteur.

Mijnzzp.nl