Beveiligingsadviseur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep beveiligingsadviseur
De beveiligingsadviseur als expert
Wat doet een beveiligingsadviseur?
Beveiligingsadviezen
Uitvoeren risicoanalyse
Film meer veiligheid:
Opleidingen tot beveiligingsadviseur
Bedrijven waar een beveiligingsadviseur werkzaam kan zijn
Competenties beveiligingsadviseur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als beveiligingsadviseur
Arbeidsvoorwaarden en salaris beveiligingsadviseur
Eigen bedrijf starten als Beveiligingsadviseur
Boekhoudprogramma vergelijken Beveiligingsadviseur

Beroep beveiligingsadviseur

Een beveiligingsadviseur is een allround beveiligingsspecialist, die over veel ervaring en kennis beschikt van de beveiligingsbranche. Denk hierbij aan het maken van risicoanalyses, aan het geven van beveiligingsadviezen en aan het geven van preventieadviezen om beveiligingsproblemen te voorkomen. Welke adviezen een beveiligingsadviseur precies heeft kan per opdracht verschillen, omdat personen, bedrijven en overheden met verschillende beveiligingsrisico's te maken kunnen hebben. De belangrijkste taak van een beveiligingsadviseur is het in kaart brengen van mogelijke risico's en het adviseren over de mogelijke risico's. Na het maken van een risicoanalyse is het denkbaar dat de beveiligingsadviseur betrokken is bij het doorvoeren van de beveiligingsmaatregelen, zodat de risico's beheersbaar worden. Denk bijvoorbeeld aan het preventief controleren van personeel door middel van toegangscontroles of aan het beveiligen van een bedrijventrein. Voor de meeste bedrijven, organisaties en particulieren is beveiliging tegenwoordig belangrijk, echter kan dit wel betrekking hebben op verschillende vormen van beveiliging. In veel gevallen hebben beveiligingsadviezen juist ook betrekking op het geven van preventieve adviezen om bepaalde risico's te voorkomen. Het beroep beveiligingsadviseur moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat beveiliging een ruim begrip is dat betrekking kan hebben op verschillende vormen van beveiliging. Het is niet zo dat een beveiligingsadviseur alleen verantwoordelijk is voor het adviseren over beveiligingscamera's. Een beveiligingsadviseur is op een brede manier gespecialiseerd met betrekking tot beveiliging. Denk bijvoorbeeld ook aan brandpreventie, inbraakbeveiliging, ICT-beveiliging en aan het adviseren over het juiste hang-en-sluitwerk. Daarnaast kan een beveiligingsadviseur gespecialiseerd zijn in het beveiligen van personen. In de meeste gevallen zal een beveiligingsadviseur maatwerk moeten leveren, omdat iedere opdracht inhoudelijk zal verschillen.

De beveiligingsadviseur als expert

Zoals eerder omschreven bestaan de werkzaamheden van een beveiligingsadviseur in veel gevallen uit het maken van risicoanalyses en uit het geven van preventieve adviezen. Preventieve adviezen zijn belangrijk om te voorkomen dat er achteraf een lek gedicht moet worden in de beveiliging. Preventieve adviezen hebben niet alleen betrekking op beveiligingsmaatregelen om criminelen van buitenaf tegen te houden. Denk bijvoorbeeld ook aan het doornemen van bedrijfshandelingen om interne fraude te voorkomen. Een maatregel kan bijvoorbeeld zijn dat er minimaal twee boekhouders of administratief medewerkers een factuur moeten goedkeuren om interne fraude te voorkomen. Fraude en diefstal is helaas iets waar veel ondernemers mee te maken krijgen. Het hoeft niet meteen om grote bedragen te gaan, of ernstige misdaden, omdat het ook om kleine zaken kan gaan. Denk bijvoorbeeld aan verkoopmedewerkers die stelen, of aan magazijnmedewerkers die goederen uit het magazijn meenemen naar huis. Het voorkomen van fraude en diefstal is in alle gevallen raadzaam om vervelende situaties te voorkomen. Bij grote fraudezaken is het meestal nodig om achter een bedrijfsrechercheur of detective in te huren, wat al snel in de papieren kan lopen. Ook bedrijfsprocedures kunnen een belangrijk onderdeel vormen binnen de risicoanalyse. Denk bijvoorbeeld aan sleutelbeheer om de kans op overvallen te verkleinen. Het openen of afsluiten van bedrijven en winkels kan in de meeste gevallen het beste uitgevoerd worden met minimaal twee personeelsleden.

Wat doet een beveiligingsadviseur?

Een beveiligingsadviseur is een specialist die gespecialiseerd is in het beoordelen van beveiligingsrisico's en het adviseren van organisaties over passende beveiligingsmaatregelen. Ze spelen een belangrijke rol bij het identificeren van kwetsbaarheden, het ontwikkelen van beveiligingsstrategieën en het implementeren van effectieve beveiligingsoplossingen. De taken van een beveiligingsadviseur kunnen het volgende omvatten:

  • Risicoanalyse: Een beveiligingsadviseur voert een grondige analyse uit van de beveiligingsrisico's waarmee een organisatie wordt geconfronteerd. Ze identificeren potentiële bedreigingen, zoals inbraak, diefstal, cyberaanvallen, brand of interne fraude. Ze beoordelen ook de kwetsbaarheden in de bestaande beveiligingsmaatregelen en de potentiële impact van een beveiligingsincident.
  • Beveiligingsstrategieën ontwikkelen: Op basis van de risicoanalyse ontwikkelt een beveiligingsadviseur beveiligingsstrategieën die aansluiten bij de specifieke behoeften en doelen van een organisatie. Ze formuleren aanbevelingen en adviseren over de implementatie van beveiligingsmaatregelen, zoals toegangscontrolesystemen, videobewaking, alarmen, cyberbeveiliging systemen, beveiligingsprotocollen en training van personeel.
  • Beveiligingsplannen opstellen: Een beveiligingsadviseur stelt gedetailleerde beveiligingsplannen op die de te nemen maatregelen en procedures beschrijven om de risico's te beheersen. Dit omvat bijvoorbeeld het opstellen van een fysiek beveiligingsplan voor een faciliteit, een incidentresponsplan voor noodsituaties of een IT-beveiligingsplan voor de bescherming van gegevens en systemen.
  • Technologische oplossingen evalueren: Beveiligingsadviseurs evalueren verschillende technologische oplossingen en beveiligingsproducten op de markt. Ze beoordelen hun functionaliteiten, prestaties en geschiktheid voor de specifieke beveiligingsbehoeften van een organisatie. Ze adviseren over de implementatie van geschikte beveiligingstechnologieën en kunnen helpen bij het selecteren van leveranciers.
  • Beveiligingsbewustzijn en training: Een beveiligingsadviseur kan training en bewustwordingsprogramma's ontwikkelen en implementeren om het beveiligingsbewustzijn van medewerkers te vergroten. Ze bieden training over beveiligingsprocedures, best practices en het herkennen van verdachte activiteiten. Ze kunnen ook betrokken zijn bij het uitvoeren van oefeningen en simulaties om de reactie op noodsituaties te testen.
  • Samenwerken met belanghebbenden: Beveiligingsadviseurs werken nauw samen met interne belanghebbenden, zoals het management, operationele teams en IT-personeel. Ze bieden ondersteuning en advies bij het implementeren van beveiligingsmaatregelen en zorgen ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de beveiligingsrichtlijnen en procedures.
  • Regelgeving en naleving: Beveiligingsadviseurs houden zich op de hoogte van relevante wet- en regelgeving op het gebied van beveiliging en privacy. Ze zorgen ervoor dat de beveiligingsmaatregelen voldoen aan wettelijke vereisten en normen. Ze kunnen ook helpen bij het opstellen van beveiligingsbeleid en het voorbereiden van audits.

Een beveiligingsadviseur is dus verantwoordelijk voor het identificeren van beveiligingsrisico's, het ontwikkelen van strategieën en plannen om deze risico's te beheersen, het adviseren over geschikte beveiligingsmaatregelen en het bevorderen van een veilige omgeving voor een organisatie.

Beveiligingsadviezen

Het inschakelen van een beveiligingsadviseur heeft vaak veel voordelen. De adviezen worden op papier gezet, zodat er een plan van aanpak gemaakt kan worden. Soms zijn het kleine aanbevelingen die al kunnen helpen. Zo is het duidelijk laten zien dat er camera's aanwezig zijn binnen een winkel al een grote drempel voor overvallers. Ook het laten installeren van een overvalknop binnen winkels of andere soorten bedrijven kan belangrijk zijn. Door het indrukken van de overvalknop weet de meldkamer meteen dat het mis is. Binnen bepaalde bedrijven is de aanwezigheid van een overvalknop zelfs verplicht vanuit de verzekering. Dit betreft meestal bedrijven, die te maken hebben met kostbaarheden, zoals banken, juweliers en muntenhandelaren. Daarnaast kan een beveiligingsadviseur betrokken worden bij het opstellen van een risico-inventarisatie rapport dat van toepassing is op bedrijven, die te maken hebben met preventiemedewerkers. Alle bedrijven moeten tegenwoordig over minimaal een preventiemedewerker beschikken, die op een brede manier verantwoordelijk zijn voor veiligheid, preventie en arbeidsomstandigheden. Preventiemaatregelen hebben ook te maken met beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van personeel te vergroten.

Uitvoeren risicoanalyse

Risicoanalyse heeft betrekking op het inschatten van bepaalde risico's. Ook het inschatten van de kans hiervan en het inschatten van de gevolgen vallen hieronder. Als een beveiligingsadviseur zich bezighoudt met risicoanalyse zal de beveiligingsadviseur de risico's inschatten en in kaart brengen. Per mogelijke bedreiging zal de kans hierop ingeschat worden en, wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn. Aan de hand van deze analyse kan beter ingeschat worden welke maatregelen precies doorgevoerd moeten worden. Binnen de beveiligingsbranche is het belangrijk om risico's te begrijpen en deze op de juiste manier in kaart te brengen.

Het naar voren brengen van mogelijke risico's wordt op verschillende manieren gedaan, zoals het bespreken van de opdracht met de opdrachtgever en het bezoeken van de locatie of object dat beveiligd moet worden. Het kan nodig zijn dat er op de locatie extra beveiliging moet komen, door het aanbrengen van een nieuw alarmsysteem. Maar ook procedures van personeel worden doorgelicht om mogelijke risico's naar voren te brengen. Zo kan het nodig zijn om tijdens bepaalde tijden extra personeel in te zetten, of is het beter dan iemand op verschillende tijden aankomt of weggaat. Binnen grote organisaties kan een beveiligingsadviseur ook te maken hebben met een crisismanager. Tegenwoordig zal een beveiligingsadviseur in de meeste gevallen ook te maken krijgen met ICT-beveiliging. Dit betreft wel specialistische werkzaamheden, die ook met beveiliging te maken hebben.

Film meer veiligheid:

Opleidingen tot beveiligingsadviseur

Er zijn geen landelijke opleidingsmogelijkheden voor het beroep beveiligingsadviseur op gewone scholen. Een beveiligingsadviseur heeft doorgaans veel ervaring opgedaan in de praktijk en noemt zich beveiligingsadviseur door zijn allround kennis in de beveiligingsbranche. Dit kan betekenen dat de beveiligingsadviseur bij iemand thuis komt of langs gaat bij bedrijven om de beveiligingsmogelijkheden te bespreken en te verwerken tot een plan van aanpak. Zo kan de beveiligingsadviseur camera's adviseren op bepaalde plekken of een bepaald bewakingssysteem adviseren aan zijn klant. Beveiligingsbedrijven hebben doorgaans niet alleen beveiligers in dienst, maar ook specialisten voor het aanleggen en onderhouden van beveiligingssystemen. In veel gevallen kan een beveiligingsadviseur ook adviseren op het gebied van veiligheidssloten. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de financiële administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot de juiste software voor de zzp boekhouding.

Bedrijven waar een beveiligingsadviseur werkzaam kan zijn

Een beveiligingsadviseur is meestal werkzaam als vertegenwoordiger voor een beveiligingsbedrijf of is werkzaam als ondernemer binnen een eigen beveiligingsbedrijf. Zoals eerder omschreven zijn de meeste beveiligingsadviseur op een brede manier werkzaam. Denk bijvoorbeeld aan het adviseren over brandpreventie, inbraakpreventie, beveiligingsadviezen en aan het doornemen van bedrijfsprocedures om fraude, diefstal en overvallen te voorkomen.

Competenties beveiligingsadviseur

De belangrijkste competentie van een beveiligingsadviseur is de allround kennis van beveiligingsmaatregelen en de adviezen die hierbij horen. Een beveiligingsadviseur zal dus over goede communicatieve vaardigheden moeten beschikken. Daarnaast moet een beveiligingsadviseur in de meeste gevallen aangemerkt kunnen worden als commercieel medewerker. Dit is het geval, omdat de meeste beveiligingsadviseurs ook verantwoordelijk zijn voor verkoopwerkzaamheden. Een andere belangrijke competentie kan het netwerken zijn om aan voldoende opdrachten te kunnen komen. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, onafhankelijkheid, samenwerken, controleren, inspecteren, analyseren, plannen, dienstverlening en wet- en regelgeving.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als beveiligingsadviseur

Het arbeidsmarktperspectief van een beveiligingsadviseur is over het algemeen redelijk goed te noemen als je beschikt over de juiste kennis en ervaring. Het is niet zo dat iedereen zomaar beveiligingsadviseur kan worden, omdat ervaring wel belangrijk is. Daarnaast kan een technische opleiding belangrijk zijn als beveiligingsadviseur. De meeste beveiligingsbedrijven maken gebruik van beveiligingsadviseurs, waardoor het verkrijgen van werk als beveiligingsadviseur in de meeste gevallen geen probleem is. De doorgroeimogelijkheden van een beveiligingsadviseur moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de functie bedrijfsleider. Ook het starten van een eigen adviesbureau behoort tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris beveiligingsadviseur

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden te geven voor het beroep beveiligingsadviseur, omdat je bij verschillende bedrijven werkzaam kunt zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de cao beveiliging van toepassing is. Als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk zelf je arbeidsomstandigheden. Het salaris als beveiligingsadviseur in loondienst zal doorgaans ergens tussen de 2200 en 2700 euro bruto per maand zijn, afhankelijk van je leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Als zelfstandig ondernemer kan je meestal meer verdienen, maar zijn de inkomsten sterk afhankelijk van het aantal opdrachten. De meeste grote bedrijven gaan over het algemeen liever in zee met de grotere erkende bedrijven, wat het lastig kan maken als zelfstandige.

Eigen bedrijf starten als Beveiligingsadviseur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Beveiligingsadviseur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Beveiligingsadviseur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Beveiligingsadviseur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Beveiligingsadviseur.

Mijnzzp.nl