Bewaker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bewaker is een persoon die belast is met bewaking. Bewaking heeft betrekking op de beveiliging en bewaking van goederen, personen en objecten tegen gevaar. Gevaar kan betrekking hebben op verschillende vormen van gevaar, omdat er verschillende vormen van gevaar bestaan zoals het gevaar op een ramp, het gevaar op een inbraak, het gevaar van alcoholmisbruik of bijvoorbeeld het gevaar op een misdaad of andere soort overtreding. Daarnaast is het zo dat niet alle mensen gevaar op dezelfde manier ervaren, waardoor gevaar ook als subjectief aangemerkt kan worden. Subjectiviteit heeft betrekking op het persoonlijk oordeel van mensen en de persoonlijke zienswijze van mensen. De specifieke taken waarvoor een bewaker verantwoordelijk is zal per beroep verschillen omdat er tegenwoordig veel verschillende soorten bewakers bestaan. In het kort kunnen we bewaken en beveiligen het beste omschrijven als een geheel van maatregelen die ingevoerd zijn om personen, goederen of gebouwen te bewaken. Bewaken maakt een belangrijk onderdeel uit binnen de beveiliging, maar er bestaan meer beroepen buiten de beveiliging die ook te maken hebben met bewaken. Bewaking kan bijvoorbeeld betrekking hebben op zorgmedewerkers, die belast zijn met het bewaken van patiënten. Daarnaast kan bewaking preventief ingezet worden om veiligheidsproblemen te voorkomen. In de meeste gevallen heeft bewaking juist betrekking op het voorkomen van ongecontroleerde risico's. Denk bijvoorbeeld aan brandwachten, die speciaal belast zijn met het voorkomen van rampen of ongelukken door het actief bewaken van werkzaamheden of objecten. Daarnaast kan bewaking betrekking hebben op het bewaken van personen binnen een instelling, zoals binnen een gevangenis of geestelijke instellingen. Eigenlijk kan iedereen wel aangemerkt worden als bewaker, omdat iedereen wel op een bepaalde manier te maken heeft met bewaking. Ook het oppassen op kinderen of dieren kan bijvoorbeeld aangemerkt worden als bewaken.

Bewaker is dus een algemene benaming voor personen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van personen, goederen en gebouwen. Ook diverse overheidsinstanties en overheidsorganen zijn aan te merken als bewaker, omdat ze dagelijks toezien op de algemene veiligheid van burgers, goederen en gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan een burgemeester die verantwoordelijk is voor de openbare orde binnen zijn of haar gemeente of aan een dijkgraaf die verantwoordelijk is voor waterveiligheid. Een burgemeester en dijkgraaf zijn dan ook aan te merken als bewaker van de algemene veiligheid namens de overheid. De overheid maakt dan ook gebruik van veel verschillende soorten toezichthouders die allemaal verantwoordelijk zijn voor de bewaking van personen, goederen of gebouwen. Een belangrijk verschil met gewone bewakers is wel dat de overheid over het geheel bewaakt en niet waakt over specifieke mensen, goederen en gebouwen. Enkele voorbeelden van bewakers zijn gevangenenbewakers, objectbeveiligers, mobiele surveillanten en brandwachten. Dit zijn allemaal voorbeelden van verschillende vaklieden, die verantwoordelijk zijn voor bewakingswerkzaamheden.

Wat doet een bewaker?

Een bewaker is verantwoordelijk voor het handhaven van veiligheid en beveiliging op een bepaalde locatie of bij een specifiek evenement. Hun taken variëren afhankelijk van de specifieke werkplek en het soort beveiligingsbehoeften. Over het algemeen omvatten de taken van een bewaker het volgende:

 • Toegangscontrole: Bewakers controleren de toegang tot een gebouw, terrein of evenement. Ze verifiëren de identiteit van personen die toegang willen krijgen en controleren of ze geautoriseerd zijn om binnen te komen. Dit kan onder meer het controleren van identiteitsbewijzen, het controleren van referenties of het scannen van toegangspassen omvatten.
 • Bewaking en patrouille: Bewakers houden toezicht op de locatie die ze beveiligen door regelmatig te patrouilleren. Ze controleren op verdachte activiteiten, ongewenste bezoekers, afwijkingen van de normale gang van zaken en mogelijke veiligheidsrisico's. Patrouilles kunnen te voet, per voertuig of met behulp van bewakingssystemen plaatsvinden.
 • Beveiligingscontroles: Bewakers voeren beveiligingscontroles uit, zoals het inspecteren van tassen, pakketten of voertuigen, om ervoor te zorgen dat er geen verboden items, wapens of gevaarlijke stoffen worden binnengebracht. Ze kunnen ook gebruikmaken van metaaldetectoren of röntgenscanners om verdachte voorwerpen op te sporen.
 • Beveiligingsapparatuur bedienen: Bewakers zijn bekend met de werking van verschillende beveiligingsapparatuur, zoals bewakingscamera's, alarmsystemen, intercomsystemen en toegangscontrolesystemen. Ze bedienen en bewaken deze systemen om mogelijke beveiligingsincidenten te detecteren en te reageren wanneer dat nodig is.
 • Noodrespons: In geval van noodsituaties, zoals brand, medische noodgevallen of inbraak, reageren bewakers snel en adequaat. Ze volgen de noodprocedures, waarschuwen de juiste hulpdiensten, coördineren evacuaties indien nodig en bieden eerste hulp of bijstand aan slachtoffers.
 • Rapportage en documentatie: Bewakers houden gedetailleerde logboeken bij van hun activiteiten, waaronder patrouilles, incidenten, beveiligingscontroles en andere relevante gebeurtenissen. Ze stellen rapporten op over incidenten, schendingen van de beveiliging en afwijkend gedrag. Deze documentatie helpt bij het bewaken van de veiligheid en kan later worden gebruikt voor onderzoek of juridische doeleinden.
 • Klantenservice: Bewakers bieden ook klantenservice aan bezoekers, medewerkers of bewoners op de locatie die ze beveiligen. Ze kunnen vragen beantwoorden, de weg wijzen, informatie verstrekken en hulp bieden bij niet-beveiligingsgerelateerde zaken.

Over het algemeen is het doel van een bewaker om een veilige omgeving te handhaven, potentiële dreigingen te identificeren en te voorkomen, en snel en doeltreffend te reageren op beveiligingsincidenten.

Welke bewakers zijn er

Het aantal verschillende soorten bewakers is eigenlijk niet te benoemen, omdat bewaking van toepassing is op veel verschillende manieren. Een luchtverkeersleider kan bijvoorbeeld ook aangemerkt worden als bewaker, omdat een luchtverkeersleider ongelukken moet voorkomen. Een luchtverkeersleider bewaakt niet alleen het luchtruim, maar waakt ook over de algemene veiligheid van personen en goederen. Bewaken en het houden van toezicht is tegenwoordig een complex geheel, omdat er veel verschillende soorten bedrijven en overheden bestaan, die op verschillende manieren belast zijn met bewaking en toezicht. Tegenwoordig werken ook veel bedrijven nauw samen met gemeentes en de politie om de bewaking en veiligheid te vergroten. De meeste gemeentes maken tegenwoordig ook gebruik van cameratoezicht, zodat bij mogelijk gevaar snel ingegrepen kan worden. Daarnaast is het zo dat ambtenaren in veel gevallen aangemerkt kunnen worden als bewaker. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsinspecteur, die waakt over de arbeidsregels en aan een bouwinspecteur, die waakt over de algemene veiligheid van gebouwen. De term bewaker heeft dus niet automatisch betrekking op het bewaken van personen. Een bewaker kan ook belast zijn met het bewaken van regelgeving.

Verschillende soorten bewakers:

 • Havenbeveiliger
 • Hondengeleider
 • Informatiebeveiliger
 • Stadswachten
 • Voetbalsteward
 • Winkelsurveillant

De Mannen van de Nacht:

Opleidingen tot bewaker

Wie een carrière ambieert als bewaker kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding Beveiliger en vervolgens kiezen voor een passende vervolgopleiding. Welke vervolgopleiding dit precies zal moeten zijn is verder niet aan te geven, omdat dit per beroep kan verschillen. Over het algemeen zal een Mbo-opleiding beveiliger voldoende zijn om te kunnen werken als bewaker, echter zijn er ook veel beroepen denkbaar waarvoor dit niet het geval zal zijn. Zie voor meer informatie dan ook de meer specifieke beroepen waar meer informatie te vinden is. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot een goed boekhoudpakket zzp voor de administratie. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een bewaker werkzaam kan zijn

Een bewaker kan voor bedrijven, organisaties en overheden werkzaam zijn op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan boswachters, handhavers, uitsmijters, rechercheurs, persoonsbeveiligers, voetbalstewards, bosbrandinspecteurs en aan geld- en waardentransporteurs. Deze vaklieden hebben allemaal op verschillende manieren te maken met bewakingswerkzaamheden. De bevoegdheden waarover een bewaker beschikt kunnen ook verschillen per beroep.

Competenties bewaker

De competenties van een bewaker zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze per beroep nogal kunnen verschillen. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een bewaker waakzaam moet zijn en moet beschikken over inzicht. Daarnaast moeten de meeste bewakers aangemerkt kunnen worden als inspecteur. Ook conflictbeheersing is een belangrijk woord als bewaker. Omdat bewakers in de meeste gevallen samenwerken met diverse collega's moet een bewaker over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Algemeen belangrijke woorden zijn zelfstandigheid, energie, flexibiliteit, verantwoordelijkheidsgevoel, wet- en regelgeving, anticiperen, discipline en plannen. Afhankelijk van de soort bewaker kan een bewaker ook te maken hebben met vaste beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bewaker

Het arbeidsmarktperspectief als bewaker is over het algemeen goed te noemen, omdat er veel verschillende soorten bedrijven en overheden denkbaar zijn die gebruikmaken van bewakers. Over het algemeen is het wel zo dat bewakers tegenwoordig over een passende opleiding moeten beschikken, zoals de Mbo-opleiding beveiliger. De doorgroeimogelijkheden als bewaker zijn sterk afhankelijk van de genoten opleidingen en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bewaker

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als bewaker, omdat deze per bedrijf kunnen verschillen. Een bewaker zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 1800 en 2500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bewaker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bewaker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl