Bewaker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Bewaker is een algemene benaming voor personen die belast zijn met bewaking. Bewaking heeft betrekking op de beveiliging en bewaking van goederen, personen en objecten tegen gevaar. Gevaar kan betrekking hebben op verschillende vormen van gevaar, omdat er verschillende vormen van gevaar bestaan zoals het gevaar op een ramp, het gevaar op een inbraak, het gevaar van alcoholmisbruik of bijvoorbeeld het gevaar op een misdaad of andere soort overtreding. Daarnaast is het zo dat niet alle mensen gevaar op dezelfde manier ervaren, waardoor gevaar ook als subjectief aangemerkt kan worden. Subjectiviteit heeft betrekking op het persoonlijk oordeel van mensen en de persoonlijke zienswijze van mensen. De specifieke taken waarvoor een bewaker verantwoordelijk is zal per beroep verschillen omdat er tegenwoordig veel verschillende soorten bewakers bestaan. In het kort kunnen we bewaken en beveiligen het beste omschrijven als een geheel van maatregelen die ingevoerd zijn om personen, goederen of gebouwen te bewaken. Bewaken maakt een belangrijk onderdeel uit binnen de beveiliging, maar er bestaan meer beroepen buiten de beveiliging die ook te maken hebben met bewaken.

Bewaker is dus een algemene benaming voor personen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van personen, goederen en gebouwen. Ook diverse overheidsinstanties en overheidsorganen zijn aan te merken als bewaker, omdat ze dagelijks toezien op de algemene veiligheid van burgers, goederen en gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan een burgemeester die verantwoordelijk is voor de openbare orde binnen zijn of haar gemeente of aan een dijkgraaf die verantwoordelijk is voor waterveiligheid. Een burgemeester en dijkgraaf zijn dan ook aan te merken als bewaker van de algemene veiligheid namens de overheid. De overheid maakt dan ook gebruik van veel verschillende soorten toezichthouders die allemaal verantwoordelijk zijn voor de bewaking van personen, goederen of gebouwen. Een belangrijk verschil met reguliere bewakers is wel dat de overheid over het geheel bewaakt en niet waakt over specifieke mensen, goederen en gebouwen.

Het aantal verschillende soorten bewakers is eigenlijk niet te benoemen, omdat bewaking van toepassing is op veel verschillende beroepen. Een luchtverkeersleider kan bijvoorbeeld ook weer aangemerkt worden als beveiliger, omdat een luchtverkeersleider ongelukken moet voorkomen. Een luchtverkeersleider bewaakt niet alleen het luchtruim maar waakt ook over de algemene veiligheid van personen en goederen.

Bewaken en het houden van toezicht in zijn algemeenheid is vandaag de dag een complex geheel, omdat er veel verschillende soorten bedrijven en overheden bestaan die op verschillende manieren belast zijn met bewaking en toezicht. Vandaag de dag werken ook veel bedrijven nauw samen met gemeentes en de politie om de bewaking en veiligheid te vergroten. De meeste gemeentes maken tegenwoordig gebruik van cameratoezicht, zodat bij mogelijk gevaar snel ingegrepen kan worden.

Verschillende soorten bewakers:

 • Bosbrandinspecteur
 • Brandwacht
 • Geld- en waardetransporteur
 • Gevangenenbewaker
 • Handhaver
 • Havenbeveiliger
 • Hondengeleider
 • Informatiebeveiliger
 • Objectbewaker
 • Persoonsbeveiliger
 • Rechercheur
 • Uitsmijter
 • Voetbalsteward
 • Winkelsurveillant

De Mannen van de Nacht:

Opleidingen tot bewaker

Wie een carrière ambieert als bewaker kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding Beveiliger en vervolgens kiezen voor een passende vervolgopleiding. Welke vervolgopleiding dit precies zal moeten zijn is verder niet aan te geven, omdat dit per beroep kan verschillen. Over het algemeen zal een Mbo-opleiding beveiliger voldoende zijn om te kunnen werken als bewaker, echter zijn er ook veel beroepen denkbaar waarvoor dit niet het geval zal zijn. Zie voor meer informatie dan ook de meer specifieke beroepen waar meer informatie te vinden is.

Bedrijven waar een bewaker werkzaam kan zijn

Een bewaker kan voor uiteenlopende soorten bedrijven en overheden werkzaam zijn. Daarnaast kan een bewaker ook werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer afhankelijk van het soort beroep. In de meeste gevallen zal een bewaker werkzaam zijn voor beveiligingsbedrijven, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn.

Competenties bewaker

De competenties als bewaker zijn niet zomaar aan te geven, omdat deze per beroep nogal kunnen verschillen. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een bewaker waakzaam moet zijn en moet beschikken over inzicht. Ook conflictbeheersing is een belangrijk woord als bewaker. Algemeen belangrijke woorden zijn zelfstandigheid, communicatie, verantwoordelijkheidsgevoel, anticiperen, discipline en energie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bewaker

Het arbeidsmarktperspectief als bewaker is over het algemeen goed te noemen, omdat er veel verschillende soorten bedrijven en overheden denkbaar zijn die gebruik maken van bewakers. Over het algemeen is het wel zo dat bewakers tegenwoordig over een passende opleiding moeten beschikken, zoals de Mbo-opleiding beveiliger. De doorgroeimogelijkheden als bewaker zijn sterk afhankelijk van de genoten opleidingen en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bewaker

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als bewaker, omdat deze per bedrijf kunnen verschillen. Een bewaker zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 1800 en 2500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl