Directiechauffeur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een directiechauffeur is een vakman of vakvrouw die verantwoordelijk is voor het veilig en comfortabel vervoeren van personen. Het is niet zo dat een directiechauffeur alleen directieleden vervoert, omdat een directiechauffeur ook verantwoordelijk kan zijn voor het vervoeren van andere invloedrijke personen. De term directiechauffeur geeft dan ook aan dat het om een ervaren beroepschauffeur gaat die extra trainingen en rijopleidingen genoten heeft voor personenvervoer. De extra rijopleidingen hebben ook betrekking op het voorkomen van ontvoeringen van belangrijke personen, zoals directieleden van een bedrijf. Binnen het bedrijfsleven en binnen de overheid zal deze extra opleiding in de meeste gevallen verwacht worden van de directiechauffeur om te kunnen werken als directiechauffeur. Een directiechauffeur is dus niet alleen getraind in het veilig en comfortabel rijden, maar ook in het voorkomen van ongewenste situaties. In de meeste gevallen is een directiechauffeur wel verantwoordelijk voor het vervoeren voor invloedrijke personen die zelf geen tijd hebben om een voertuig te besturen. Als een directiechauffeur ook aan te merken is als privéchauffeur is het niet ondenkbaar dat de directiechauffeur ook verantwoordelijk is voor andere diensten zoals het uitvoeren van hand- en spandiensten, echter kan dit per opdrachtgever verschillen. Een directiechauffeur kan een speciale opleiding volgen en examen doen bij het CBR voor het certificaat CCV. Met het certificaat kan een chauffeur laten zien dat hij het vak directiechauffeur onder de knie heeft.

Als een directiechauffeur alleen directieleden vervoert zal het in de meeste gevallen gaan om een directeur, een chief executive officer of een chief financial officer. Andere invloedrijke personen kunnen weer zijn een minister, een eurocommissaris of bijvoorbeeld een burgemeester. Dit zijn allemaal invloedrijke personen die ook gezien kunnen worden als influencer. In veel gevallen laten de werkzaamheden van deze personen het niet toe om zelfstandig een voertuig te besturen. Ook veiligheidsmaatregelen spelen over het algemeen een belangrijke rol, waardoor er niet zelfstandig gereden wordt door deze personen. Een directiechauffeur staat doorgaans de hele dag ter beschikking om bepaalde personen te kunnen voervoeren. Dit zal inhouden dat een directiechauffeur vaak lang zal wachten op locatie, totdat de betreffende persoon terug moet. Ook komt het voor dat de chauffeur gevraagd wordt voor een tussentijdse boodschap, zoals het ophalen van documenten of het wegbrengen hiervan. Het daadwerkelijk autorijden is in veel gevallen minder werk dan het wachten. De meeste mensen of bedrijven die gebruik willen maken van een directiechauffeur huren deze dienst in als het nodig is. Het ingehuurde bedrijf komt dan met een mooie moderne auto voorrijden, voorzien van de laatste technieken. Ook draagt een directiechauffeur over het algemeen een pak en wellicht een pet.

Omdat een directiechauffeur in veel gevallen te maken zal krijgen met invloedrijke mensen zoals directieleden en bestuurders, mag van een directiechauffeur geheimhouding verwacht worden. Een directiechauffeur moet dus ook gezien kunnen worden als vertrouwenspersoon, omdat een directiechauffeur te maken kan krijgen met vertrouwelijke informatie. Het is niet zo dat alle directiechauffeurs ook gezien kunnen worden als privéchauffeur, omdat niet alle invloedrijke personen beschikken over een privéchauffeur. Een directiechauffeur kan ook verantwoordelijk zijn voor het vervoeren van verschillende personen die wel in alle gevallen invloedrijk zullen zijn.

Werken als directiechauffeur

Veel startende directiechauffeurs hebben al ervaring op de weg als taxichauffeur of als vrachtwagenchauffeur, en doen de opleiding tot directiechauffeur omdat ze toe zijn aan wat nieuws. Tijdens de opleiding is er veel aandacht aan het snel en soepel rijden met de auto. Ook de bijzondere verrichtingen, zoals een noodstop en het wegkomen in een noodsituatie worden veelvuldig geoefend tijdens de opleiding. Afhankelijk van het risicoprofiel dat meestal gemaakt wordt voor de opdracht, kan het nodig zijn een gekozen route voor te rijden om eventuele werkzaamheden of andere hindernissen te mijden. Afhankelijk van de opleiding tot directiechauffeur en de vereisten van de werkgever kan het ook nodig zijn dat de chauffeur een extra opleiding krijgt als beveiliger. Ook in een noodsituatie moet de chauffeur weten wat er gedaan moet worden om weg te komen uit de situatie, en zo de vervoerde persoon in veiligheid te brengen.

Van een directiechauffeur mag verwacht worden:

  • Ruime rijervaring heeft
  • Betrouwbaar is
  • Representatief is
  • Route kennis heeft

Vakopleiding directiechauffeur:

Opleidingen tot directiechauffeur

Om te kunnen werken als directiechauffeur zal er een korte opleiding gevolgd moeten worden, die toch wel wezenlijk anders is dan de opleiding tot taxichauffeur. Als directiechauffeur onderga je de opleiding die je klaarstoomt tot CCV-D1 gecertificeerd directiechauffeur. De opleiding bestaat uit theorie, die doorgaans thuis geleerd kan worden, en de praktijkles die doorgaans vijf werkdagen in beslag zal nemen. Het examen CCV-D1 gecertificeerd directiechauffeur wordt afgenomen door het het CBR en bestaat uit een theorie en praktijkexamen. Om aangesloten te worden bij DEKRA register zal er nog een vervolg opleiding gevolgd moeten worden als directiechauffeur tot DEKRA Certificaat International Executive Chauffeur. Deze opleiding is nog een stap verder dan de opleiding CCV-D1, en duurt over het algemeen nog eens zeven dagen. Bij deze opleiding spelen ook andere zaken een belangrijke rol, zoals de beheersing van de Engelse taal. Ook gaat de opleiding nog verder in op de voertuigbeheersing als beroepschauffeur. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een directiechauffeur werkzaam kan zijn

Een directiechauffeur kan op verschillende manieren werkzaam zijn. Over het algemeen is het zo dat een directiechauffeur werkzaam is voor een taxibedrijf of voor een beveiligingsbedrijf. Daarnaast is het denkbaar dat een directiechauffeur werkzaam is voor een bedrijf dat veel te maken heeft met directievervoer. Ook kan een directiechauffeur werkzaam zijn als ondernemer.

Competenties directiechauffeur

De belangrijkste competentie van een directiechauffeur is de professionele beroepshouding. Daarnaast is representativiteit aan te merken als belangrijke competentie. Vanzelfsprekend moet een directiechauffeur ook over uitstekende rijeigenschappen beschikken. Het vlot en comfortabel kunnen vervoeren van personen is als directiechauffeur je kerntaak. Ook vertrouwen en communicatie kunnen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Algemeen belangrijke woorden als directiechauffeur zijn passie, dienstbaarheid, service, gastheerschap, betrouwbaarheid, plannen, organiseren, inzicht, controleren, monitoren en bescheidenheid. Daarnaast kunnen flexibiliteit en stressbestendigheid aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat een directiechauffeur in onverwachtse situaties terecht kan komen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als directiechauffeur

Als directiechauffeur is er redelijk veel werk te vinden. Er zijn wel steeds meer mensen die de opleiding volgen tot directiechauffeur waardoor het aanbod groeit van de chauffeurs, terwijl de markt niet overduidelijk groeit. Het vinden van werk als directiechauffeur hangt dan ook meestal af van de economische omstandigheden. Toch zal het voor een goed opgeleide directiechauffeur geen probleem mogen zijn om werk te vinden. Wel kan het zijn dat er onvoldoende opdrachten zijn, zodat er misschien normaal taxiwerk naast gedaan moet worden. Doorgroeien als directiechauffeur is eigenlijk niet mogelijk, omdat het werk te specifiek is.

Arbeidsvoorwaarden en salaris directiechauffeur

De arbeidsvoorwaarden als directiechauffeur zijn moeilijk aan te geven, omdat dit per bedrijf verschillend zal zijn. De arbeidsvoorwaarden binnen de taxiwereld zullen anders zijn dan bijvoorbeeld binnen de beveiligingsbranche. Een directiechauffeur zal in loondienst tussen de 1800 en 2500 euro bruto verdienen, afhankelijk van zijn leeftijd en precieze taken als directiechauffeur. Het salaris zal sterk beïnvloed worden door belangrijke elementen als ben je de hele week van huis weg of ben je iedere avond thuis. Zo kan de onkostenvergoeding een belangrijk onderdeel zijn van je salaris als je vaak van huis bent. Binnen het beroep directiechauffeur komen ook wel zelfstandig ondernemers voor, die dan doorgaans meer kunnen verdienen dan in loondienst, maar het inkomen wel sterk afhankelijk zal zijn van de opdrachten die je weet binnen te halen. Ook spelen aanschafkosten en onderhoudskosten van de dienstauto een belangrijke rol als je zelfstandige werkt.

Mijnzzp.nl