Directiechauffeur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep directiechauffeur
Een bijzonder beroep als directiechauffeur
Werken als directiechauffeur
Directiechauffeur worden
Werkzaamheden directiechauffeur:
Film: vakopleiding directiechauffeur:
Opleidingen tot directiechauffeur
Bedrijven waar een directiechauffeur werkzaam kan zijn
Competenties directiechauffeur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als directiechauffeur
Arbeidsvoorwaarden en salaris directiechauffeur
Eigen bedrijf starten als Directiechauffeur
Boekhoudprogramma vergelijken Directiechauffeur

Beroep directiechauffeur

Een directiechauffeur is een privéchauffeur, die verantwoordelijk is voor het veilig en comfortabel vervoeren van directieleden. Het is niet zo dat een directiechauffeur alleen directieleden vervoert, omdat een directiechauffeur ook te maken kan hebben met andere invloedrijke personen. Het beroep directiechauffeur is voorbehouden aan ervaren beroepschauffeurs, die beschikken over aanvullende opleidingen en rijtrainingen. De extra opleiding heeft ook betrekking op het voorkomen van ontvoeringen van belangrijke personen, zoals directieleden. Als directiechauffeur ben je in de meeste gevallen ook verantwoordelijk voor ondersteunende werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het doen van boodschappen, het vervoeren van kinderen en aan het rondbrengen van post. Ook het wassen en schoonmaken van het voertuig behoort tot de werkzaamheden van een directiechauffeur. Het zijn vooral de privéchauffeurs die inzetbaar zijn voor alle voorkomende hand-en-spandiensten. Een directiechauffeur kan een opleiding volgen en examen doen bij het CBR voor het certificaat CCV. Ongeveer de helft van alle directiechauffeurs is gecertificeerd. Met het certificaat kan een directiechauffeur laten zien dat hij het vak directiechauffeur onder de knie heeft. Binnen de opleiding is er niet alleen aandacht voor het comfortabel vervoeren van personen. Denk ook aan vlot rijden, vloeiend rijden, beveiligen van personen, anticiperen op de weg en aan EHBO. Als een directiechauffeur directieleden vervoert, zal het in de meeste gevallen gaan om een directeur, chief executive officer of chief financial officer. Andere invloedrijke personen kunnen zijn een minister, eurocommissaris of bijvoorbeeld een burgemeester. In veel gevallen laten de werkzaamheden van deze personen het niet toe om zelfstandig een voertuig te besturen. Ook veiligheidsmaatregelen spelen meestal een belangrijke rol, waardoor er niet zelfstandig gereden kan worden.

Een bijzonder beroep als directiechauffeur

Een directiechauffeur is dus verantwoordelijk voor het besturen van een directieauto en kan daarnaast verantwoordelijk zijn voor het beveiligen van personen. In dat geval hebben we het meestal over een gecertificeerde directiechauffeur, die aangemerkt kan worden als persoonsbeveiliger. Als een directiechauffeur werkzaam is als privéchauffeur kan het in sommige gevallen gaan om een butler. De inhoudelijke werkzaamheden van een directiechauffeur kunnen dus verschillen per werkgever en opleiding. In de meeste gevallen zal een directiechauffeur verantwoordelijk zijn voor het vervoeren van een directeur, chief executive officer of chief financial officer. Andere invloedrijke personen die gebruikmaken van een directiechauffeur zijn ministers, eurocommissarissen, burgemeesters, staatssecretarissen en ambassadeurs. Als directiechauffeur ben je in de meeste gevallen intern werkzaam voor een organisatie en sta je de hele dag tot de beschikking om directieleden te vervoeren. Ook op locatie zal een directiechauffeur wachten totdat het directielid klaar is. Ook komt het voor dat directiechauffeurs gevraagd worden voor een tussentijdse boodschap, zoals het ophalen van documenten of het wegbrengen hiervan. Het daadwerkelijk autorijden is in veel gevallen minder werk dan het wachten. Tegenwoordig komt het ook voor dat directiechauffeurs ingehuurd worden.

Werken als directiechauffeur

Omdat een directiechauffeur in veel gevallen te maken heeft met invloedrijke mensen, zoals directieleden en bestuurders, mag van een directiechauffeur geheimhouding verwacht worden. Een directiechauffeur moet dus gezien worden als vertrouwenspersoon, omdat een directiechauffeur te maken krijgt met vertrouwelijke informatie. Het is niet zo dat alle directiechauffeurs aangemerkt kunnen worden als privéchauffeur, omdat niet alle invloedrijke personen beschikken over een privéchauffeur. Een directiechauffeur kan ook verantwoordelijk zijn voor het vervoeren van verschillende personen, die wel in alle gevallen invloedrijk zijn. Als directiechauffeur is het belangrijk dat je representatief bent. Dit zal inhouden dat de meeste directiechauffeurs een pak dragen tijdens de werkzaamheden. Zoals eerder omschreven zijn de meeste directiechauffeurs ook verantwoordelijk voor het wassen van de dienstauto en voor het schoonhouden van het interieur.

Directiechauffeur worden

Veel startende directiechauffeurs hebben al ervaring op de weg als taxichauffeur of als vrachtwagenchauffeur, en doen de opleiding tot directiechauffeur omdat ze toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Tijdens de opleiding is er veel aandacht aan het snel en soepel rijden. Ook de bijzondere verrichtingen, zoals het maken van een noodstop en het wegkomen in een noodsituatie, worden vaak geoefend tijdens de opleiding. Afhankelijk van het risicoprofiel kan het nodig zijn een gekozen route voor te rijden, om eventuele werkzaamheden of andere hindernissen te mijden. Afhankelijk van de werkgever kan het nodig zijn dat de directiechauffeurs een extra opleiding krijgt tot beveiliger. Het is niet zo dat alle directiechauffeurs ook werkzaam zijn als beveiliger.

Werkzaamheden directiechauffeur:

  • Het besturen van de dienstauto.
  • Het eventueel fungeren als persoonsbeveiliger.
  • Het wegbrengen en ophalen van personen.
  • Het eventueel doen van boodschappen.
  • Het schoonhouden van de dienstauto.
  • Het uitzetten van routes en het verkennen van routes.
  • Het eventueel opstellen van risicoprofielen.

Film: vakopleiding directiechauffeur:

Opleidingen tot directiechauffeur

In de meeste gevallen zal een directiechauffeur een opleiding moeten volgen tot directiechauffeur. De opleiding bestaat uit theorie, die thuis geleerd kan worden, en praktijklessen, die ongeveer vijf werkdagen in beslag nemen. Het examen CCV-D1 gecertificeerd directiechauffeur wordt afgenomen door het CBR en bestaat uit theorie en een praktijkexamen. In de meeste gevallen zal er ook aandacht zijn voor EHBO. Er bestaan ook vervolgopleidingen, zoals de opleiding CCV-D2, CCV-D3 of CCV-D4. Deze aanvullende opleidingen zijn geschikt voor internationaal werkende directiechauffeurs. Denk hierbij aan het rijden met gepantserde voertuigen in hoge risicolanden. Omdat een directiechauffeur werkzaam kan zijn als ondernemer is het raadzaam om een aanvullende opleiding bedrijfskunde te volgen. Als zzp directiechauffeur is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan het opzetten van de boekhouding. Dit kan je eenvoudig zelf doen met behulp van een eenvoudig boekhoudpakket.

Bedrijven waar een directiechauffeur werkzaam kan zijn

Een directiechauffeur kan op verschillende manieren werkzaam zijn. Directiechauffeurs die werkzaam zijn voor grote bedrijven, zijn in veel gevallen intern werkzaam. Daarnaast kan een directiechauffeur werkzaam zijn voor een gespecialiseerd taxibedrijf. Tegenwoordig kan een directiechauffeur ook werkzaam zijn als ondernemer.

Competenties directiechauffeur

De belangrijkste competentie van een directiechauffeur is de professionele beroepshouding. Daarnaast is representativiteit aan te merken als belangrijke competentie. Vanzelfsprekend moet een directiechauffeur beschikken over uitstekende rijeigenschappen. Het vlot en comfortabel kunnen vervoeren van personen is als directiechauffeur je kerntaak. Ook vertrouwen en communicatie kunnen aangemerkt worden als belangrijke competenties. Een andere belangrijke competentie kan stressbestendigheid zijn, omdat een directiechauffeur in onverwachtse situaties terecht kan komen. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, dienstbaarheid, service, gastheerschap, betrouwbaarheid, plannen, organiseren, inzicht, routekennis, controleren, monitoren en bescheidenheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als directiechauffeur

Het arbeidsmarktperspectief van een directiechauffeur is niet zomaar aan te geven, omdat dit ook afhankelijk kan zijn van de opleidingen. Niet alle directiechauffeurs beschikken over een aanvullende opleiding. In het algemeen is het wel zo dat de vraag naar directiechauffeurs steeds groter aan het worden is. Er zijn als directiechauffeur geen echte doorgroeimogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris directiechauffeur

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat een directiechauffeur voor verschillende organisaties werkzaam kan zijn. Daarnaast kan een directiechauffeur werkzaam zijn als ondernemer. Een ondernemer zal zijn eigen arbeidsvoorwaarden moeten bepalen. Een directiechauffeur in loondienst zal een salaris verdienen tussen de 3000 en 4000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden. Een directiechauffeur kan wel meer verdienen door extra toeslagen. Ook bij hoog risico kan een directiechauffeur fors meer verdienen. Afhankelijk van de werkgever kan bijvoorbeeld de cao RIJK of de cao Zorgvervoer & Taxi van toepassing zijn.

Eigen bedrijf starten als Directiechauffeur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Directiechauffeur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Directiechauffeur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Directiechauffeur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Directiechauffeur.

Mijnzzp.nl