Nachtportier

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een nachtportier is een beveiliger en/of receptiemedewerker die in de nacht waakt over de lobby, wat betrekking kan hebben op verschillende soorten bedrijven en instellingen. Denk bijvoorbeeld aan hotels, ziekenhuizen en aan verpleeghuizen. Alle bedrijven en instellingen die in de nacht toegankelijk zijn maken over het algemeen gebruik van nachtportiers. Een nachtportier kan dus gezien worden als een beveiliger of toezichthouder, die toeziet op de algemene veiligheid in de nacht. Een andere belangrijke taak van een nachtportier is het informeren van gasten en bezoekers als ze in de nacht aankomen of vertrekken. Ook het regelmatig lopen van controlerondes behoort over het algemeen tot de werkzaamheden van een nachtportier. Andere werkzaamheden van een nachtportier kunnen zijn het bijhouden van de administratie met betrekking tot binnenkomende en/of vertrekkende gasten, zodat de ochtendploeg deze informatie kan verwerken. De functie nachtportier is verder niet eenduidig te omschrijven, omdat de werkzaamheden per bedrijf en instelling kunnen verschillen. Het beroep nachtportier heeft raakvlakken met het beroep receptionist, met het belangrijke verschil dat een nachtportier niet verantwoordelijk hoeft te zijn voor algemene administratieve werkzaamheden. Een nachtportier is juist verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de algemene veiligheid van de aanwezige gasten en/of patiënten als het een zorginstelling betreft. Openbare gebouwen, zoals hotels en zorginstellingen, kunnen niet zonder een nachtportier die, afhankelijk van de specifieke werkomschrijving, aangemerkt kan worden als bewaker. Binnen grotere complexen kan er zelfs sprake zijn van meerdere bewakers, die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke afdelingen. De werkzaamheden die een nachtportier uitvoert kunnen ook gezien worden als toegangsbeheersing, omdat het belangrijk is om te weten wie er in de nacht precies allemaal binnenkomt of juist vertrekt.

Een nachtportier is dus een toezichthouder, bewaker en eventueel een receptionist of hotel receptionist, afhankelijk van de soort werkgever. Daarnaast kunnen de meeste nachtportiers aangemerkt worden als baliemedewerker. Als nachtportier waak je over de algemene veiligheid van gebouwen en alle personen, die in het gebouw verblijven. In veel gevallen is een nachtportier ook verantwoordelijk voor het lopen van zogenaamde brandrondes. Het lopen van brandrondes houdt in dat de nachtportier verantwoordelijk is voor het inspecteren van gebouwen op mogelijk gevaarlijke situaties. Als een nachtportier werkzaam is voor een zorginstelling kan een nachtportier ook te maken hebben met het nachthoofd en eventuele slaapwachten. Het beroep nachtportier kan aangemerkt worden als het beroep hotelportier, met het belangrijke verschil dat een nachtportier meer gezien moet worden als beveiligingsmedewerker. Een hotelportier is meer verantwoordelijk voor algemene dienstverlenende facilitaire werkzaamheden.

Werken als nachtportier

Het beroep nachtportier is een beroep dat bij je moet passen. Niet iedereen wil graag in de nacht werkzaam zijn. Dit heeft er ook mee te maken dat nachtportiers te maken kunnen krijgen met vervelende mensen en/of criminelen. Denk bijvoorbeeld aan een hotel of ziekenhuis, die te maken kunnen krijgen met dronken mensen, of mensen die geen goede bedoelingen hebben. Dit is ook meteen de belangrijkste reden dat nachtportiers in de meeste gevallen eerder aangemerkt moeten worden als beveiligingsmedewerker. Binnen grote openbare gebouwen en hotels is er meestal sprake van meerdere nachtportiers om overlast of andere problemen te voorkomen. In veel gevallen kan een nachtportier ook aangemerkt worden als medewerker cameratoezicht. Denk bijvoorbeeld aan het houden van toezicht op een parkeerplaats om vandalisme of diefstal met betrekking tot voertuigen te voorkomen.

Werkzaamheden van een nachtportier:

  • Het aannemen van de telefoon
  • Het bieden van informatie wanneer nodig
  • Het bijhouden van de administratie
  • Het houden van toezicht
  • Het informeren van hulpdiensten wanneer nodig
  • Het in- en uitchecken van bezoekers of patiënten
  • Het lopen van controlerondes
  • Het ondersteunen van andere medewerkers wanneer nodig
  • Het schoonhouden van de lobby

Nachtportier verjaagt overvaller:

Conflicten, verbaal geweld en agressie:

Opleidingen tot nachtportier

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot nachtportier, anders dan de algemene Mbo-opleiding Beveiliger op niveau twee. Als nachtportier hoef je zeker niet in alle gevallen te beschikken over een specifieke opleiding, omdat dit per bedrijf en instelling kan verschillen. Als een nachtportier werkzaam is voor een beveiligingsbedrijf kan dit natuurlijk anders zijn. Grotere instellingen zoals ziekenhuizen kunnen gebruikmaken van een beveiligingsbedrijf. Binnen een hotelbedrijf kan een passende horecaopleiding van toepassing zijn. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen.

Bedrijven waar een nachtportier werkzaam kan zijn

Een nachtportier kan werkzaam zijn voor verschillende bedrijven, instellingen en overheden. Denk bijvoorbeeld aan beveiligingsbedrijven, hotels, ziekenhuizen, museums, gemeentehuizen en aan grote fabrikanten. Als een nachtportier werkzaam is voor een beveiligingsbedrijf kan een nachtportier voor verschillende opdrachtgevers werkzaam zijn. In dat geval kan ook de benaming objectbeveiliger van toepassing zijn. In de praktijk is het denkbaar dat gewone medewerkers ook aangemerkt kunnen worden als nachtportier. Als het een pretpark of vakantiepark betreft kan ook de benaming mobiele surveillant van toepassing zijn.

Competenties nachtportier

De belangrijkste competentie van een nachtportier is verantwoordelijkheidsgevoel, omdat het bewaken in de nacht nogal eens eenzaam kan zijn. Een nachtportier behoort niet zelf in slaap te vallen tijdens de werkzaamheden. Daarnaast speelt zelfstandigheid binnen het beroep nachtportier een belangrijke rol, omdat je in veel gevallen alleen zal werken. Algemeen belangrijke woorden zijn lef, inzicht, waakzaamheid, inspecteren, doorzettingsvermogen, communicatie en dienstbaarheid. Van een nachtportier mag verwacht worden dat hij of zij beschikt over goed gastheerschap.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als nachtportier

Het arbeidsmarktperspectief als nachtportier is over het algemeen redelijk te noemen. Er zijn redelijk veel bedrijven en instellingen die gebruikmaken van nachtportiers, echter betreft het in sommige gevallen wel ongeschoolde arbeid waardoor er veel concurrentie kan zijn op een mogelijke vacature. Er bestaan als nachtportier verder geen echte doorgroeimogelijkheden, anders dan het volgen van een echte opleiding binnen de beveiligingsbranche.

Arbeidsvoorwaarden en salaris nachtportier

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden als nachtportier, omdat je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam kan zijn als nachtportier. Een fulltime werkende nachtportier zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 1700 en 2200 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een nachtportier zal lang niet in alle gevallen fulltime werkzaam als nachtportier, omdat het ook studenten of andere jongeren kan betreffen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Nachtportier

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Nachtportier bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl