Team Mijnzzp

Leverancier

Er zijn veel bedrijven die afhankelijk zijn van leveringen om een optimale bedrijfsvoering in stand te houden. Je ziet het aan de ontwikkelingen die nu gaande zijn dat een te grote afhankelijkheid tot problemen kan leiden. Bovendien is het over het algemeen verstandig te noemen om het risico te spreiden en niet afhankelijk te zijn van slechts één leverancier. Als je leverancier met problemen te maken krijgt, heeft dat namelijk rechtstreeks invloed op je eigen bedrijfsvoering. Maak je wel gebruik van een enkele leverancier, kijk dan of er mogelijkheden zijn om je afhankelijkheid te beperken.

Inhoudsopgave
Tekort eigen voorraad voorkomen
Risico spreiden
Reshoring

Tekort eigen voorraad voorkomen

Je wilt de voorraad van je eigen bedrijf natuurlijk op peil houden. Als je van een leverancier afhankelijk bent, kan dat tot problemen met je eigen voorraad leiden. Indien er niets meer geleverd wordt door de leverancier of maar mondjesmaat dan kom je voor een probleem te staan als het einde van je eigen voorraad in zicht is. Er zijn verschillende manieren om de afhankelijkheid van een enkele leverancier te beperken.

Risico spreiden

Indien je gebruikmaakt van de diensten van verschillende leveranciers dan spreid je daarmee op een verantwoorde manier het risico. Mocht de ene leverancier wegvallen dan heb je nog altijd een of meer andere leveranciers achter de hand. Het kan wel zo zijn dat je dan met hogere kosten te maken krijgt, maar je komt niet zomaar zonder voorraad te zitten als de levering stopt. Mocht je overigens zelf van een leverancier af willen, kijk dan naar de voorwaarden in je contract om rechtsgeldig op te zeggen.

Reshoring

Indien je zakendoet met het buitenland en daar de productie hebt van je voorraad dan is het wellicht te overwegen om voor reshoring te kiezen. Daarmee haal je de productie weer terug naar Nederland of naar een land dichtbij. Overigens is er de afgelopen jaren een trend waarneembaar op het gebied van reshoring. Er zijn steeds meer bedrijven die de productie weer laten plaatsvinden in Nederland. De kosten zijn dan wel wat hoger, maar er zijn ook voordelen aan verbonden. Zo heb je de mogelijkheid om sneller en efficiënter in te spelen op marktveranderingen.

Mijnzzp.nl