Team Mijnzzp

Logistiek proces

Heb je als ondernemer met een logistiek proces te maken dan zijn er verschillende opeenvolgende schakels die daar onderdeel van zijn. Op het moment dat er sprake is van een knelpunt in een van de schakels heeft dat invloed op het gehele logistieke proces. Overigens heeft het logistieke proces op verschillende vormen van bedrijfsvoering betrekking en niet alleen op de transportbranche. Ook als producent of als handelaar kan je daarmee te maken krijgen.

Inhoudsopgave
Risico op knelpunten
Knelpunten oplossen

Risico op knelpunten

Er bestaat altijd een risico dat een leverancier niet in staat is om op tijd grondstoffen of producten te leveren. In dit geval is er een probleem met de aanvoer. Zo is het eveneens mogelijk dat er een knelpunt ontstaat betreffende de productieschakel. Bijvoorbeeld als een productiemachine het laat afweten of als je te weinig personeel hebt door de krapte op de arbeidsmarkt. Bovendien kan een probleem met de aanvoer natuurlijk eveneens leiden tot problemen met de productie.

Een ander knelpunt kan betrekking hebben op de opslagruimte, zoals uitval van elektriciteit of een overstroming. Gehackte software levert eveneens problemen op. De laatste schakel in het logistieke proces betreft de distributie, waar eveneens knelpunten in kunnen ontstaan. Denk daarbij aan te weinig personeel om leveringen te verrichten of een vervoerder die daarmee te maken heeft.

Knelpunten oplossen

De ideale situatie is uiteraard het voorkomen dat er knelpunten in het logistieke proces ontstaan. Daarom is het betreffende de aanvoer of inkoop aan te raden om strikte afspraken te maken met leveranciers of de keuze te maken niet van één leverancier afhankelijk te zijn. Bij een gebrek aan personeel kan je wellicht oud-werknemers benaderen als de arbeidsmarkt te krap is om medewerkers te vinden. Daarbij is het aan te raden om je bedrijfsvoering op een flexibele manier vorm te geven, zodat verzuim relatief eenvoudig is op te vangen.

Een stroomstoring in de opslag is te ondervangen door gebruik te maken van een noodgenerator. Zo zijn er allerlei verschillende knelpunten te voorkomen of op te lossen, zodat het volledige logistieke proces zo weinig mogelijk hinder ondervindt van eventuele problemen. Denk daarom voordat er knelpunten ontstaan al na over mogelijke oplossingen.

Mijnzzp.nl