Stadswacht

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Stadswacht?

Een stadswacht is een gemeentelijke toezichthouder, die meestal aangemerkt kan worden als handhaver. Dit betekent dat een stadswacht bevoegd is om tegen bepaalde overtredingen op te treden door het uitschrijven van bekeuringen (proces-verbaal). Of een stadswacht bekeuringen mag uitschrijven is afhankelijk van de genoten opleidingen en de specifieke bevoegdheden. Het is niet zo dat alle stadswachten automatisch aangemerkt kunnen worden als buitengewoon opsporingsambtenaar. Stadswachten zijn tegenwoordig overal werkzaam, maar komen het meest voor binnen de grote steden. Een stadswacht is een toezichthouder binnen de gemeente waar hij of zij werkzaam is. Dit toezicht kan betrekking hebben op verschillende deelgebieden, zoals mogelijke milieudelicten of het parkeerbeleid, of heeft betrekking op de openbare orde. Meer algemene werkzaamheden zijn het voorkomen of stoppen van agressie, het aanpakken van wildplassers of het houden van toezicht met betrekking tot het hondenbeleid. De bevoegdheden van stadswachten zijn uitgebreid te noemen, omdat stadswachten steeds meer mogen qua handhaving. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een stadswacht het beste omschrijven als het houden van toezicht op de openbare orde en leefbaarheid. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat alle stadswachten beschikken over de bevoegdheid om bekeuringen te mogen uitschrijven. Het zijn alleen de stadswachten die aangemerkt kunnen worden als buitengewoon opsporingsambtenaar, die voor specifieke overtredingen bekeuringen mogen uitschrijven. Een stadswacht die niet aangemerkt kan worden als buitengewoon opsporingsambtenaar moet aangemerkt worden als toezichthouder. In dat geval is een stadswacht alleen verantwoordelijk voor het signaleren van overtredingen en het doorgeven van overtredingen aan bevoegde ambtenaren, die wel handhavend mogen optreden. In de praktijk kunnen de meeste stadswachten tegenwoordig aangemerkt worden als handhaver.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Stadswacht

Wat is het salaris en tarief van een Stadswacht? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Stadswacht in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Stadswacht

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Stadswacht bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl