Stadswacht

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Stadswacht?

Een stadswacht is een speciale toezichthouder die meestal ook handhaver is. Dit betekent dat de stadswacht bevoegd is om voor bepaalde overtredingen bekeuringen uit te schrijven (proces verbaal). Of een stadswacht bekeuringen mag uitschrijven is weer afhankelijk van de genoten opleidingen en de specifieke bevoegdheden van de stadswacht. Stadswachten zijn tegenwoordig overal werkzaam binnen Nederland, maar komen over het algemeen het meest voor binnen de grote steden. Een stadswacht is een toezichthouder binnen de gemeente waar hij of zij werkzaam is. Dit toezicht kan betrekking hebben op verschillende situaties zoals mogelijke milieudelicten, het parkeerbeleid of heeft betrekking op de openbare orde. Denk hierbij aan het voorkomen of stoppen van agressie, het aanpakken van wildplassers of aan het houden van toezicht met betrekking tot het hondenbeleid binnen de gemeente. Onder milieudelicten verstaat men over het algemeen het dumpen van afval of het te vroeg aan de weg zetten van huisafval. De bevoegdheden van een stadswacht zijn vandaag de dag meestal zeer uitgebreid, omdat stadswachten steeds meer mogen qua handhaving.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Stadswacht

Wat is het salaris en tarief van een Stadswacht? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Stadswacht in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl