Marktmeester

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Marktmeester?

Een marktmeester is een toezichthouder van een markt. Het is de verantwoordelijkheid van de marktmeester om er op toe te zien dat de markt verloopt zoals deze behoort te verlopen. Denk hierbij aan het controleren of de juiste marktkooplieden aanwezig zijn volgens de afgegeven vergunningen, het controleren of de marktkooplieden op de juiste staanplaats staan en aan het controleren of de marktkooplieden de juiste waren verkopen volgens de afgegeven vergunning. Daarnaast is de marktmeester meestal verantwoordelijk voor de markt inschrijvingen en het toekennen van staanplaatsen op de markt. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een marktmeester omschrijven als organisatorische werkzaamheden, waarbinnen het houden van toezicht een centrale rol speelt. Een marktmeester kan verschillende markten begeleiden, zoals weekmarkten, jaarmarkten en kerstmarkten. Een marktmeester moet dus gezien worden als toezichthouder, die alles omtrent de markt in de gaten zal houden, zodat markten ordelijk verlopen. Vooral tijdens de grotere en drukkere markten is de aanwezigheid van een marktmeester belangrijk om mogelijke problemen te voorkomen. De specifieke werkzaamheden van een marktmeester kunnen onderling wel verschillen, omdat lang niet alle markten even groot of druk zijn. Daarnaast kunnen marktmeesters over verschillende bevoegdheden beschikken, die afhankelijk zijn van het opleidingsniveau. Tegenwoordig kunnen marktmeester in veel gevallen ook aangemerkt worden als buitengewoon opsporingsambtenaar. Dit houdt in dat een marktmeester ook over de bevoegdheid beschikt om proces-verbaal uit te schrijven als er sprake is van een overtreding. Denk bijvoorbeeld aan marktkooplieden die te vroeg beginnen met het afbreken van hun marktkraam, of aan marktkooplieden die zich niet houden aan de stallingsvoorwaarden. Het is niet zo dat alle marktmeesters werkzaam zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Marktmeester

Wat is het salaris en tarief van een Marktmeester? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Marktmeester in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl