Zooloog

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Zooloog?

Een zoöloog is een bioloog die zich gespecialiseerd heeft in zoölogie. Een zoöloog houdt zich bezig met het bestuderen van de oorsprong en ontwikkelingen van verschillende diersoorten. Het beroep zoöloog of dierkunde bestaat dan ook uit het verrichten van zoölogisch onderzoek naar dieren. Zoölogie of dierkunde is een discipline binnen de biologie. Een zoöloog onderzoekt ook leefgebieden van dieren en bijvoorbeeld gedragingen van dieren. Zoölogie bestaat uit verschillende onderdelen, zoals anatomie, ecologie, embryologie, ethologie, dierfysiologie, histologie, morfologie, neurobiologie en populatiebiologie. Een groot deel van de werkzaamheden van een zoöloog bestaat uit laboratoriumwerkzaamheden, zoals het analyseren van monsters, maar de werkzaamheden kunnen ook in het veld plaatsvinden. Als zoöloog moet je analytisch sterk zijn en in staat zijn om met ingewikkelde apparatuur te werken. Als zoöloog kan je verschillende werkzaamheden uitvoeren, zoals binnen een dierentuin, waarbij de zoöloog verantwoordelijk is voor de gehele dierenpopulatie en de verspreiding van dieren om inteelt te voorkomen. Een zoöloog is dus verantwoordelijk voor zoölogisch onderzoek, dat betrekking heeft op onderzoek van verschillende diersoorten. Een andere benaming voor een zoöloog kan daarom ook zijn zoölogisch analist. Een zoöloog onderzoekt niet alleen de oorsprong van dierensoorten, omdat een zoöloog ook juist onderzoek kan uitvoeren naar de gewoontes van dieren, gedragingen van dieren en de leefgebieden van dieren. Als zoöloog ben je werkzaam binnen de biologie, wat een natuurwetenschap is. Natuurwetenschap richt zich op levende organismen, levensvormen en levensverschijnselen. Het beroep zoöloog zal in de meeste gevallen betrekking hebben op een wetenschapper, die beschikt over de universitaire studie biologie. Een zoöloog is daarom een onderzoeker op wetenschappelijk niveau, die onderzoek uitvoert op cel-, orgaan- en weefselniveau.

Lees verder...

Opleiding tot Zooloog

Welke opleiding is nodig om Zooloog te worden? Op welk niveau en bij welke school of universiteit word je opgeleid tot Zooloog? Op Mijnzzp.nl vind je bij alle beroepen informatie over opleidingen.

Opleiding informatie...

Salaris en tarief van een Zooloog

Wat is het salaris en tarief van een Zooloog? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Zooloog in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Zooloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Zooloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl