Dolfijnentrainer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep dolfijnentrainer
Werken als dolfijnentrainer
Wat doet een dolfijnentrainer?
Evolutie dolfijnen
Dolfijnen trainen
Informatie over dolfijnen
Wat doet een dolfijnentrainer:
Beroepsfilm dolfijnentrainer:
Opleidingen tot dolfijnentrainer
Bedrijven waar een dolfijnentrainer werkzaam kan zijn
Competenties dolfijnentrainer
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als dolfijnentrainer
Arbeidsvoorwaarden en salaris dolfijnentrainer
Eigen bedrijf starten als Dolfijnentrainer
Boekhoudprogramma vergelijken Dolfijnentrainer

Beroep dolfijnentrainer

Een dolfijnentrainer of dolfijnenverzorger is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met de verzorging en training van dolfijnen. Het beroep dolfijnentrainer is aan te merken als populair beroep, omdat dolfijnen op veel mensen een grote aantrekkingskracht hebben. Als dolfijnentrainer ben je over het algemeen werkzaam voor een dolfinarium, binnen Nederland alleen nog in Harderwijk aanwezig. Over het algemeen zijn er binnen een dolfinarium ook andere zoogdieren te vinden, zoals zeeleeuwen, zeehonden, pinguïns en orka's, afhankelijk van het soort dolfinarium. De zoogdieren in een dolfinarium worden in veel gevallen getraind, zodat ze gebruikt kunnen worden om verschillende soorten shows te geven aan het publiek. Ondanks dat dolfijnen heel slim zijn en over menselijke eigenschappen lijken te beschikken, is het goed trainen van dolfijnen niet gemakkelijk en kost het veel doorzettingsvermogen en energie om een dolfijn bepaalde kunstjes op commando uit te laten voeren. Het daadwerkelijk worden van een dolfijnentrainer is erg moeilijk, omdat er in de meeste gevallen een strenge selectieprocedure doorlopen moet worden. Deze selectieprocedure heeft niet alleen betrekking op dierenkennis, omdat van een goede dolfijnentrainer ook goede sociale vaardigheden verwacht mogen worden. Denk bijvoorbeeld aan het werken met bezoekers tijdens shows, of aan het werken met bezoekers die een handicap hebben. Dolfijnen staan algemeen bekend om hun intelligentie en kunnen zich zeer sociaal gedragen. Ze zijn dan ook zeer geliefd bij iedereen om hun uitstraling en sociale karakter. Dolfijnen hebben relatief gezien grote hersenen, wat volgens velen hun hoge intelligentie verklaart. Dolfijnen worden qua intelligentie net na de mens geplaatst. Dolfijnen zijn in de natuur zeer sociale dieren en zijn in staat om door groepsvorming, waarin zich wel duizend dolfijnen kunnen bevinden, massaal op voedsel te jagen. Normaal gesproken bestaan de groepen uit enkele tientallen dolfijnen.

Werken als dolfijnentrainer

Een dolfijnentrainer is dus een dierentrainer die zich gespecialiseerd heeft in het trainen van dolfijnen. Het trainen van dolfijnen is niet makkelijk, omdat dolfijnen op een bijzondere manier communiceren. Dolfijnen communiceren met elkaar door middel van klik en fluitgeluiden, die op verschillende manieren voortgebracht worden. Nog niet alle manieren, waarop een dolfijn geluid voortbrengt zijn bekend. Daarnaast zijn dolfijnen zeer intelligente en sociale zoogdieren. De intelligentie en sociale bewogenheid van dolfijnen uit zich bijvoorbeeld in de manier, waarop ze hun zieke dieren begeleiden. Een zieke dolfijn wordt niet alleen gelaten door andere dolfijnen. De grootste aantrekkingskracht van dolfijnen op mensen is de speelsheid van dolfijnen. Hun speelsheid en nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat mensen zoveel en zo graag contact hebben met dolfijnen. Dolfijnen leven doorgaans in de ondiepere zeeën en eten voornamelijk vis en inktvis. Het beroep dolfijnentrainer is tegenwoordig niet geheel onomstreden, omdat er ook mensen zijn die tegen gevangenschap zijn van dolfijnen. Dit is bijvoorbeeld ook het geval als we spreken van circusdieren.

Wat doet een dolfijnentrainer?

Een dolfijnentrainer is verantwoordelijk voor het trainen en verzorgen van dolfijnen in gevangenschap. Hun belangrijkste taken en verantwoordelijkheden kunnen het volgende omvatten:

 • Trainingsprogramma's ontwikkelen: Dolfijnentrainers ontwikkelen en implementeren trainingsprogramma's voor dolfijnen om hen te leren verschillende gedragingen en commando's uit te voeren. Dit omvat het opbouwen van een vertrouwensband met de dolfijnen en het gebruik van positieve bekrachtiging technieken, zoals beloningen met voedsel of speelgoed.
 • Gedrags- en gezondheidsbewaking: Trainers houden voortdurend toezicht op het gedrag en de gezondheid van de dolfijnen. Ze observeren en registreren gedragspatronen, voeren gezondheidscontroles uit en werken samen met dierenartsen om ervoor te zorgen dat de dolfijnen in optimale gezondheid verkeren.
 • Shows en presentaties geven: Dolfijnentrainers zijn vaak betrokken bij het uitvoeren van shows en presentaties voor het publiek. Ze laten de getrainde dolfijnen verschillende kunstjes en gedragingen zien en geven tegelijkertijd informatie over de biologie, het gedrag en de conservatie van dolfijnen.
 • Onderhoud van leefomgeving: Trainers zorgen ervoor dat de leefomgeving van de dolfijnen schoon en veilig is. Ze controleren de waterkwaliteit, onderhouden de faciliteiten en zorgen voor de juiste voeding en hygiëne voor de dolfijnen.
 • Educatie en onderzoek: Dolfijnentrainers kunnen ook betrokken zijn bij educatieve programma's en onderzoeksprojecten met betrekking tot dolfijnen. Ze delen kennis en informatie over dolfijnen met het publiek, scholen en onderzoekers om bewustzijn te creëren en meer te leren over deze dieren.

Het werk van een dolfijnentrainer vereist passie voor dieren, geduld, observatievermogen en een goed begrip van de natuurlijke gedragingen en behoeften van dolfijnen. Het is belangrijk op te merken dat er discussies zijn over de ethiek van het houden van dolfijnen in gevangenschap, en sommige landen hebben wetten en richtlijnen opgesteld om het welzijn van deze dieren te waarborgen.

Evolutie dolfijnen

Dolfijnen zijn afstammelingen van landzoogdieren en zijn ongeveer vijftig miljoen jaar geleden in het water gaan leven, net zoals walvissen en bruinvissen. Ondanks dat de dolfijnen al heel lang in het water leven moeten dolfijnen om de paar minuten boven water komen om te ademen. Als dolfijnen slapen, doen ze dat met een hersenhelft tegelijk, zodat ze in staat blijven om boven water te komen om te kunnen ademen. Een dolfijn heeft ongeveer tweehonderdvijftig tanden, die ook een antennefunctie hebben, waarmee de zogenaamde klikgeluiden opvangen kunnen worden. Een dolfijn ademt niet door de mond, maar door het spuitgat aan de bovenkant, die afgesloten kan worden door een klep. Dolfijnen hebben zowel boven water als onder water een uitstekend zichtvermogen en kunnen vergeleken met de mensen veel beter horen.

Dolfijnen trainen

Een dolfijnentrainer traint dolfijnen, die in gevangenschap leven in een dolfinarium. Naast het trainen van dolfijnen zal een dolfijnentrainer de dolfijnen verzorgen, zodat ze gezond blijven. Dit houdt in dat een dolfijnentrainer ook verantwoordelijk is voor het houden van zogenaamde gezondheidstrainingen. Door het toepassen van gezondheidstrainingen kan een dolfijnentrainer de dolfijnen van dichtbij bekijken om de dolfijnen te kunnen controleren op eventuele wondjes en krassen. Ook het wegen van dolfijnen en het afnemen van bloed is mogelijk door de gezondheidstrainingen. Bij alles wat een dolfijnentrainer doet staat de gezondheid van de dolfijnen voorop en bij twijfel zal de dolfijnentrainer een dierenarts inschakelen. Andere werkzaamheden zijn het voeren van de dolfijnen en het schoonmaken van de dolfijnenverblijven. Daarnaast zal een dolfijnentrainer veel tijd doorbrengen om de dolfijnen te trainen. Het trainen van de dolfijnen is iets waar veel tijd, oefening en aandacht aan besteed wordt. Als een dolfijn een bepaalde truc of opdracht goed uitgevoerd heeft, zal deze rijkelijk beloond worden met vis. Als dolfijnentrainer is het belangrijk dat je zelf ook goed kunt zwemmen, omdat je regelmatig bij de dolfijnen in het water zal zwemmen.

Informatie over dolfijnen

Dolfijnen zijn fascinerende zeezoogdieren die wereldwijd in verschillende oceanen en zeeën voorkomen. Hier zijn enkele interessante feiten en informatie over dolfijnen:

 • Soorten: Er zijn meer dan 40 verschillende soorten dolfijnen, variërend in grootte, kleur en gedrag. Enkele bekende soorten zijn de tuimelaar, de orka (ook wel bekend als de "killer whale"), de gewone dolfijn en de fles neus dolfijn.
 • Uiterlijk: Dolfijnen hebben een gestroomlijnd lichaam met een karakteristieke gebogen rugvin. Ze hebben een gladde huid bedekt met een laagje vet, dat hen helpt om warm te blijven in kouder water. Dolfijnen hebben ook een lange snuit, bekend als een rostrum, en scherpe tanden.
 • Intelligentie: Dolfijnen staan bekend om hun intelligentie en sociale interacties. Ze hebben een goed ontwikkeld brein en vertonen complex gedrag, zoals het vormen van sociale groepen, communiceren met elkaar door middel van fluitgeluiden en het gebruik van echolocatie om hun omgeving te verkennen en prooien te lokaliseren.
 • Zwemvaardigheden: Dolfijnen zijn uitstekende zwemmers en kunnen hoge snelheden bereiken. Ze kunnen sprongen maken uit het water, bekend als "porpoising", en kunnen acrobatische stunts uitvoeren, zoals flips en draaien in de lucht.
 • Dieet: Dolfijnen zijn carnivoren en voeden zich voornamelijk met vis en inktvis. Ze jagen in groepen en gebruiken vaak samenwerkingsstrategieën om prooien te vangen. Sommige dolfijnen, zoals de orka, jagen zelfs op grotere zeezoogdieren zoals zeehonden en zeeleeuwen.
 • Voortplanting: Dolfijnen zijn vivipaar, wat betekent dat ze hun jongen baren in plaats van eieren te leggen. Draagtijd varieert per soort, maar meestal duurt het ongeveer 10-12 maanden. Kalveren worden geboren met een staartvin en moeten naar het wateroppervlak zwemmen om te ademen.
 • Behoud: Dolfijnen worden bedreigd door verschillende factoren, waaronder overbevissing, vervuiling, klimaatverandering en verlies van leefgebied. Veel organisaties en instanties zetten zich in voor het behoud en de bescherming van dolfijnen, zoals het instellen van beschermde gebieden, het verbieden van bepaalde vistechnieken en het bevorderen van bewustwording over hun belang voor het mariene ecosysteem.

Dolfijnen zijn geliefde en populaire dieren vanwege hun speelse gedrag, intelligentie en sociale dynamiek. Het bestuderen en beschermen van deze prachtige wezens helpt ons niet alleen meer te leren over de onderwaterwereld, maar draagt ook bij aan het behoud van de biodiversiteit van onze oceanen.

Wat doet een dolfijnentrainer:

Beroepsfilm dolfijnentrainer:

Opleidingen tot dolfijnentrainer

Wie een carrière ambieert als dolfijnentrainer kan het beste een opleiding tot dierenverzorger volgen die verschillende richtingen en mogelijkheden geeft. Het is echter wel belangrijk om stage te lopen bij de juiste bedrijven zoals een dolfinarium of een dierentuin. De uiteindelijke kans om als dolfijntrainer aan de slag te kunnen is echter wel zeer gering omdat er binnen Nederland zeker niet veel werkplekken zijn, en het een populaire baan betreft. Maar met de juiste inzet en doorzettingsvermogen kan het wellicht een langere periode kosten, maar hoeft het zeker niet onmogelijk te zijn. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een dolfijnentrainer werkzaam kan zijn

Binnen Nederland kun je als dolfijnentrainer eigenlijk alleen aan het werk in het Dolfinarium in Harderwijk. In het buitenland zijn er zeker meer dolfinariums te vinden, maar ook daar is het werken als dolfijnentrainer zeer populair. Met een gerichte opleiding als dierenverzorger kun je natuurlijk in meerdere dierenparken terecht, die wellicht ook mogelijkheden bieden.

Competenties dolfijnentrainer

De belangrijkste competentie van een dolfijnentrainer is de voorliefde voor dolfijnen. Daarnaast moet een dolfijnentrainer over de juiste motivatie beschikken, omdat je anders niet op een goede manier werkzaam kan zijn als dolfijnentrainer. Ook doorzettingsvermogen is een belangrijke competentie van een dolfijnentrainer. Het trainen van dolfijnen moet niet onderschat worden, omdat de meeste dolfijnentrainers iedere dag aan het trainen zijn met de dolfijnen. Ook fysiek is het beroep dolfijnentrainer redelijk zwaar te noemen. Omdat je als dolfijnentrainer ook regelmatig zal optreden voor publiek, moeten je communicatieve vaardigheden goed zijn. Ook ben je als dolfijnentrainer regelmatig educatief bezig, omdat je bijvoorbeeld ook schoolkinderen zal ontvangen. Algemeen belangrijke woorden zijn energie, plannen, organiseren, sensitiviteit, sociaal en passie. Vanzelfsprekend moet een dolfijnentrainer ook beschikken over dierkennis en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als dolfijnentrainer

Het arbeidsmarktperspectief van een dolfijnentrainer is binnen Nederland zeer gering te noemen. Daarnaast betreft het een populair beroep waarvoor je niet zomaar in aanmerking zal komen. Wie een carrière ambieert als dolfijnentrainer zal in de meeste gevallen ook in het buitenland moeten kijken. De doorgroeimogelijkheden van een dolfijnentrainer kunnen gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie. Denk bijvoorbeeld aan een dolfijnentrainer die aangemerkt kan worden als operationeel manager. In dat geval zul je bijvoorbeeld diverse andere medewerkers aansturen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris dolfijnentrainer

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden te benoemen als dolfijnentrainer omdat het beroep bijna niet voorkomt binnen Nederland. Wat een dolfijnentrainer precies zal verdienen is ook niet heel duidelijk, maar over het algemeen zal een dolfijnentrainer een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Dolfijnentrainer

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Dolfijnentrainer, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Dolfijnentrainer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Dolfijnentrainer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Dolfijnentrainer.

Mijnzzp.nl