Dolfijnentrainer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een dolfijnentrainer c.q. dolfijnenverzorger is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met de verzorging en training van dolfijnen. Het beroep dolfijnentrainer is aan te merken als populair beroep, omdat dolfijnen op veel mensen een grote aantrekkingskracht hebben. Als dolfijnentrainer ben je over het algemeen werkzaam voor een dolfinarium, binnen Nederland alleen nog in Harderwijk aanwezig. Over het algemeen zijn er binnen een dolfinarium ook andere zoogdieren te vinden, zoals zeeleeuwen, zeehonden, pinguïns en orka's, afhankelijk van het soort dolfinarium. De zoogdieren in een dolfinarium worden in veel gevallen getraind, zodat ze gebruikt kunnen worden om verschillende soorten shows te geven aan het publiek. Ondanks dat dolfijnen heel slim zijn en over menselijke eigenschappen lijken te beschikken, is het goed trainen van dolfijnen niet gemakkelijk en kost het veel doorzettingsvermogen en energie om een dolfijn bepaalde kunstjes op commando uit te laten voeren. Het daadwerkelijk worden van een dolfijnentrainer is erg moeilijk, omdat er in de meeste gevallen een strenge selectieprocedure doorlopen moet worden. Deze selectieprocedure heeft niet alleen betrekking op dierenkennis, omdat van een goede dolfijnentrainer ook goede sociale vaardigheden verwacht mogen worden. Denk bijvoorbeeld aan het werken met bezoekers tijdens shows, of aan het werken met bezoekers die een handicap hebben. Dolfijnen staan algemeen bekend om hun intelligentie en kunnen zich zeer sociaal gedragen. Ze zijn dan ook zeer geliefd bij iedereen om hun uitstraling en sociale karakter. Dolfijnen hebben relatief gezien grote hersenen, wat volgens velen hun hoge intelligentie verklaart. Dolfijnen worden qua intelligentie net na de mens geplaatst. Dolfijnen zijn in de natuur zeer sociale dieren en zijn in staat om door groepsvorming, waarin zich wel duizend dolfijnen kunnen bevinden, massaal op voedsel te jagen. Normaal gesproken bestaan de groepen uit enkele tientallen dolfijnen.

Een dolfijnentrainer is dus een dierentrainer die zich gespecialiseerd heeft in het trainen van dolfijnen. Het trainen van dolfijnen is niet makkelijk, omdat dolfijnen op een bijzondere manier communiceren. Dolfijnen communiceren met elkaar door middel van klik- en fluitgeluiden, die op verschillende manieren voortgebracht worden. Nog niet alle manieren, waarop een dolfijn geluid voortbrengt zijn bekend. Daarnaast zijn dolfijnen zeer intelligente en sociale zoogdieren. De intelligentie en sociale bewogenheid van dolfijnen uit zich bijvoorbeeld in de manier, waarop ze hun zieke dieren begeleiden. Een dolfijn die ziek is wordt niet alleen gelaten door andere dolfijnen. De grootste aantrekkingskracht van dolfijnen op mensen is de speelsheid van dolfijnen. Hun speelsheid en nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat mensen zoveel en zo graag contact hebben met dolfijnen. Dolfijnen leven doorgaans in de ondiepere zeeën en eten voornamelijk vis en inktvis. Het beroep dolfijnentrainer is tegenwoordig niet geheel onomstreden, omdat er ook mensen zijn die tegen gevangenschap zijn van dolfijnen. Dit is bijvoorbeeld ook het geval als we spreken van circusdieren.

Evolutie dolfijnen

Dolfijnen zijn afstammelingen van landzoogdieren en zijn ongeveer vijftig miljoen jaar geleden in het water gaan leven, net zoals walvissen en bruinvissen. Ondanks dat de dolfijnen al heel lang in het water leven moeten dolfijnen om de paar minuten boven water komen om te ademen. Als dolfijnen slapen, doen ze dat met een hersenhelft tegelijk, zodat ze in staat blijven om boven water te komen om te kunnen ademen. Een dolfijn heeft ongeveer tweehonderdvijftig tanden, die ook een antennefunctie hebben, waarmee de zogenaamde klikgeluiden opvangen kunnen worden. Een dolfijn ademt niet door de mond maar door het spuitgat aan de bovenkant, die afgesloten kan worden door een klep. Dolfijnen hebben zowel boven water als onder water een uitstekend zichtvermogen en kunnen vergeleken met de mensen veel beter horen.

Wat doet een dolfijnentrainer precies

Een dolfijnentrainer traint dolfijnen, die in gevangenschap leven in een dolfinarium. Naast het trainen van dolfijnen zal een dolfijnentrainer de dolfijnen verzorgen, zodat ze gezond blijven. Dit houdt in dat een dolfijnentrainer ook verantwoordelijk is voor het houden van zogenaamde gezondheidstrainingen. Door het toepassen van gezondheidstrainingen kan een dolfijnentrainer de dolfijnen van dichtbij bekijken om de dolfijnen te kunnen controleren op eventuele wondjes en krassen. Ook het wegen van dolfijnen en het afnemen van bloed is mogelijk door de gezondheidstrainingen. Bij alles wat een dolfijnentrainer doet staat de gezondheid van de dolfijnen voorop en bij twijfel zal de dolfijnentrainer een dierenarts inschakelen. Andere werkzaamheden zijn het voeren van de dolfijnen en het schoonmaken van de dolfijnenverblijven. Daarnaast zal een dolfijnentrainer veel tijd doorbrengen om de dolfijnen te trainen. Het trainen van de dolfijnen is iets waar veel tijd, oefening en aandacht aan besteed wordt. Als een dolfijn een bepaalde truc of opdracht goed uitgevoerd heeft zal deze rijkelijk beloond worden met vis. Als dolfijnentrainer is het belangrijk dat je zelf ook goed kunt zwemmen, omdat je regelmatig bij de dolfijnen in het water zal zwemmen.

Beroep dolfijnentrainer:

Opleidingen tot dolfijnentrainer

Wie een carrière ambieert als dolfijnentrainer kan het beste een opleiding tot dierenverzorger volgen die verschillende richtingen en mogelijkheden geeft. Het is echter wel belangrijk om stage te lopen bij de juiste bedrijven zoals een dolfinarium of een dierentuin. De uiteindelijke kans om als dolfijntrainer aan de slag te kunnen is echter wel zeer gering omdat er binnen Nederland zeker niet veel werkplekken zijn, en het een populaire baan betreft. Maar met de juiste inzet en doorzettingsvermogen kan het wellicht een langere periode kosten maar hoeft het zeker niet onmogelijk te zijn. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een dolfijnentrainer werkzaam kan zijn

Binnen Nederland kun je als dolfijnentrainer eigenlijk alleen aan het werk in het Dolfinarium in Harderwijk. In het buitenland zijn er zeker meer dolfinariums te vinden maar ook daar is het werken als dolfijnentrainer zeer populair. Met een gerichte opleiding als dierenverzorger kun je natuurlijk in meerdere dierenparken terecht, die wellicht ook mogelijkheden bieden.

Competenties dolfijnentrainer

De belangrijkste competentie van een dolfijnentrainer is de voorliefde voor dolfijnen. Daarnaast moet een dolfijnentrainer over de juiste motivatie beschikken, omdat je anders niet op een goede manier werkzaam kan zijn als dolfijnentrainer. Ook doorzettingsvermogen is een belangrijke competentie van een dolfijnentrainer. Het trainen van dolfijnen moet niet onderschat worden, omdat de meeste dolfijnentrainers iedere dag aan het trainen zijn met de dolfijnen. Ook fysiek is het beroep dolfijnentrainer redelijk zwaar te noemen. Omdat je als dolfijnentrainer ook regelmatig zal optreden voor publiek, moeten je communicatieve vaardigheden goed zijn. Ook ben je als dolfijnentrainer regelmatig educatief bezig, omdat je bijvoorbeeld ook schoolkinderen zal ontvangen. Algemeen belangrijke woorden zijn energie, plannen, organiseren, sensitiviteit, sociaal en passie. Vanzelfsprekend moet een dolfijnentrainer ook beschikken over dierkennis en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als dolfijnentrainer

Het arbeidsmarktperspectief van een dolfijnentrainer is binnen Nederland zeer gering te noemen. Daarnaast betreft het een populair beroep waarvoor je niet zomaar in aanmerking zal komen. Wie een carrière ambieert als dolfijnentrainer zal in de meeste gevallen ook in het buitenland moeten kijken. De doorgroeimogelijkheden van een dolfijnentrainer kunnen gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie. Denk bijvoorbeeld aan een dolfijnentrainer die aangemerkt kan worden als operationeel manager. In dat geval zal je bijvoorbeeld diverse andere medewerkers aansturen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris dolfijnentrainer

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden te benoemen als dolfijnentrainer omdat het beroep bijna niet voorkomt binnen Nederland. Wat een dolfijnentrainer precies zal verdienen is ook niet heel duidelijk maar over het algemeen zal een dolfijnentrainer een salaris verdienen tussen de 2500 en 3500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en specifieke verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl