Zwemonderwijzer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een zwemonderwijzer, zweminstructeur of zwemleraar is verantwoordelijk voor het leren zwemmen aan kinderen. Kinderen binnen Nederland kunnen vanaf hun vierde levensjaar leren zwemmen door het volgen van zwemles. Zwemlessen worden in Nederland aan ongeveer dertig procent van alle schoolkinderen via de basisschool gegeven. Kinderen die voor het eerst zwemles krijgen worden eerst bekend gemaakt met het water in een ondiep bad. Als kinderen gewend zijn aan het water krijgen ze les in een ander bad totdat ze zelfstandig kunnen zwemmen. Als kinderen zelfstandig kunnen zwemmen zullen ze moeten afzwemmen voor het A-diploma. Na het behalen van het A-diploma kunnen kinderen nog doorgaan voor het B-diploma en C-diploma. Een bevoegde zwemonderwijzer voor alle niveaus noemt men ook wel allround zwembadmedewerker. Allround zwembadmedewerkers worden ingezet voor alle voorkomende werkzaamheden binnen zwembaden, zoals het leren zwemmen aan kinderen op alle niveaus, het houden van toezicht en het begeleiden van specifieke doelgroepen. Het leren zwemmen op een vroege leeftijd is belangrijk voor kinderen om op een veilige manier te kunnen genieten van water. De meeste kinderen krijgen al vroeg zwemles en leren zo de benodigde vaardigheden. In het diepe bad leren de kinderen zelfstandig zwemmen door middel van allerlei oefeningen, zoals het onder water zwemmen, beenslag, drijven en watertrappelen. Als kinderen voldoende goed kunnen zwemmen kunnen ze afzwemmen, waarna ze een diploma krijgen. In oude zwembaden loopt de vloer geleidelijk dieper af, zodat de kinderen kunnen wennen aan de verschillende dieptes. In nieuwe zwembaden is de vloer meestal vlak en in hoogte verstelbaar, zodat de kinderen kunnen wennen aan de verschillende dieptes. Een zwemonderwijzer kan over verschillende bevoegdheden beschikken en dus werkzaam zijn op verschillende niveaus. Als zwemonderwijzer is het ook belangrijk dat je beschikt over didactische vaardigheden.

Een zwemonderwijzer is dus verantwoordelijk voor het geven van zwemles aan zwemleerlingen en is verantwoordelijk voor het organiseren van groepsactiviteiten. Als zwemonderwijzer is het belangrijk dat je beschikt over didactische vaardigheden, omdat je te maken hebt met leerlingen. Daarnaast kan een zwemonderwijzer te maken krijgen met leerlingen die een beperking hebben. Het aanleren van zwemvaardigheden heeft betrekking op het geven van verschillende zwemlessen, waarbinnen verdieping belangrijk is. Verdieping houdt in dat een zwemonderwijzer steeds dieper in gaat op de zwemles. Door middel van verdieping is het de bedoeling dat zwemleerlingen uiteindelijk zelfstandig leren zwemmen. De meeste zwemonderwijzers zijn ook werkzaam als toezichthouder gedurende het recreatief zwemmen. In dat geval is wel eerder de benaming badmeester of badjuffrouw van toepassing. Een badmeester of badjuffrouw is in de kern niet verantwoordelijk voor het bijbrengen van zwemvaardigheden. Dit is ook het geval wanneer we spreken van strandwachten.

Tijdsduur behalen zwemdiploma:

  • A-diploma 40 uur
  • B-diploma 3 maanden
  • C-diploma 4 maanden

Vaardigheden die kinderen leren zijn:

  • Het springen van de kant in het water
  • Onder water gaan en onderwater zwemmen
  • Drijven op de buik en rug
  • Beenslag borst- en rugcrawl
  • Watertrappen

Zwemonderwijzer:

Opleidingen tot zwemonderwijzer

Wie als zwemonderwijzer wil gaan werken heeft de keuze uit diverse opleidingsmogelijkheden, die zowel op een reguliere school als bij particuliere opleidingsinstituten te volgen zijn. Wel is het belangrijk de juiste erkende opleiding te kiezen, zodat je je na je opleiding kan aansluiten bij de beroepsvereniging nationaal platform zwembaden. Er zijn op diverse niveaus certificaten te behalen als zwemonderwijzer, zoals het certificaat toezichthouder zwembaden, begeleider recreatief zwemmen, zwemonderwijzer ABC en leidinggevende zwembadmedewerker. De opleidingen kunnen verschillen van enkele maanden tot twee jaar. Om je opleiding af te kunnen ronden is het ook verplicht dat je het EHBO en BHV certificaat bezit. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een zwemonderwijzer werkzaam kan zijn

Een zwemonderwijzer is over het algemeen werkzaam voor een zwembad. Zwemonderwijzers zijn vaak werkzaam als ondernemer en worden bijvoorbeeld door een gemeente, stichting of sportvereniging ingehuurd. Zoals eerder omschreven kan een zwemonderwijzer ook werkzaam zijn als toezichthouder tijdens het recreatief zwemmen. In dat geval is de zwemonderwijzer verantwoordelijk voor het toezien op de algemene veiligheid.

Competenties zwemonderwijzer

De belangrijke competentie van een zweminstructeur is de vakinhoudelijke kennis met betrekking tot het geven van zwemlessen. Daarnaast is waakzaamheid aan te merken als belangrijke competentie, omdat een zweminstructeur te maken heeft met kinderen. In zijn algemeenheid is ook communicatie aan te merken als een belangrijke competentie. Ook didactische vaardigheden zijn als zwemonderwijzer belangrijk. Algemeen belangrijke woorden zijn motiveren, inspireren, passie, energie, zelfstandigheid, controleren, plannen, organiseren en coachen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als zwemonderwijzer

Het arbeidsmarktperspectief van een zwemonderwijzer is over het algemeen redelijk te noemen. Dit is het geval omdat redelijk veel zwemonderwijzers werkzaam zijn als ondernemer. Daarnaast komt het schoolzwemmen tegenwoordig minder voor dan dit vroeger het geval was. De doorgroeimogelijkheden van een zwemonderwijzer moeten gezien worden in het behalen van alle bevoegdheden, waardoor je aan alle leerlingen en cursisten les mag geven. Ook het behalen van het duikbrevet kan gezien worden als het doorgroeien. In dat geval mag je ook les geven aan cursisten die willen leren duiken.

Arbeidsvoorwaarden en salaris zwemonderwijzer

Als zwemonderwijzer kan het zijn dat je onregelmatige werktijden hebt zoals in het weekend of in de avond. Een zwemonderwijzer verdient in loondienst tussen 2000 en 2500 euro bruto, afhankelijk van opleiding, leeftijd en verantwoordelijkheden. Als zelfstandig ondernemer komt het beroep als zwemonderwijzer of zweminstructeur niet voor, voor zover wij weten.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Zwemonderwijzer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Zwemonderwijzer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl