Marconist

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Marconist?

Een marconist was een radio-officier die was opgeleid in het verzenden en ontvangen van morse code signalen. Een marconist bediende dan ook een radio die werkte met morse code signalen. Een andere benaming voor marconist was ook wel radio-officier of telegrafist. Tegenwoordig bestaat het beroep marconist niet meer, maar in het verleden waren er ongeveer vierduizend marconisten beroepsmatig werkzaam. Morse code werkt door middel van het verzenden of ontvangen van korte radiosignalen, zoals korte en lange tonen. Een marconist kende deze morse patronen, waardoor hij deze signalen kon omzetten naar letters van het alfabet. Een marconist had tijdens zijn werkzaamheden een koptelefoon op en typte de ontvangen code meteen op papier, zodat de code doorgegeven kon worden. Marconisten waren vooral veel werkzaam op zeeschepen, waarbij het de marconist was die alle radioberichten ontving en verzond. Het beroep marconist bestaat inmiddels niet meer en zal alleen nog betrekking hebben op hobbyisten, die morse codeberichten verzenden. Het beroep marconist kwam voor op het vaste land en binnen de zeevaart. Met de opkomst van de telex was het beroep marconist op het vaste land niet meer nodig, omdat via een telex berichten verzonden of ontvangen konden worden op papier. Binnen de zeevaart heeft het beroep marconist langer bestaan. Morse code wordt tegenwoordig bijna niet meer gebruikt, omdat het vervangen is door moderne technieken. Wel maakt het leger nog gebruik van seinlampen, die ingezet kunnen worden om morse code te versturen of te ontvangen. Daarnaast zijn er diverse radioamateurs die gebruikmaken van morse code voor de hobby. Er zijn tegenwoordig niet veel mensen meer die morse code begrijpen. Wel kan morse code een onderdeel vormen van bepaalde opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan de marine en aan hulpdiensten, die onder bepaalde omstandigheden gebruik kunnen maken van morse code.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Marconist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Marconist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl