Diplomaat

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Diplomaat?

Een diplomaat is een functionaris die werkt voor de regering in Nederland of in het buitenland. Welke werkzaamheden en verantwoordelijkheden een diplomaat precies heeft is afhankelijk van de diplomaat, omdat er verschillende diplomaten zijn. De werkzaamheden van een diplomaat hebben wel altijd met diplomatie te maken. Diplomatie kan het beste omschreven worden als het overleggen tussen landen om een bepaald doel te kunnen bereiken. Diplomaten hebben diplomatieke onschendbaarheid, wat inhoudt dat ze vrij kunnen werken zonder dat diplomaten bang hoeft te zijn dat ze vervolgd kunnen worden voor hun werkzaamheden. Diplomatieke onschendbaarheid is internationaal geregeld in het Verdrag van Wenen inzake Diplomatiek Verkeer. De werkzaamheden van een diplomaat kunnen in het kort het beste omschreven worden als het behartigen van landsbelangen met betrekking tot internationale relaties (landen). In de meeste gevallen zal een diplomaat in het buitenland werkzaam zijn om de belangen van Nederland te behartigen. De werkzaamheden van diplomaten zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het de diplomaten zijn, die te maken zullen krijgen met lastige en/of moeilijke dossiers, waarbij landen over bepaalde standpunten van mening kunnen verschillen. Het is aan de diplomaten om deze meningsverschillen op te lossen door te onderhandelen, zodat er een akkoord bereikt kan worden zonder dat het algemeen staatsbelang schade oploopt. Het beroep diplomaat moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende soorten diplomaten zijn, die verantwoordelijk kunnen zijn voor verschillende werkzaamheden op verschillende niveaus. Omdat diplomaten meestal hoger niveau werkzaam zijn spreekt men meestal niet van ambtenaar, maar van functionaris. Een diplomaat is dus een functionaris op hoger politiek niveau. Andere benamingen voor functionaris zijn rijksambtenaar, staatsambtenaar of overheidsambtenaar.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Diplomaat

Wat is het salaris en tarief van een Diplomaat? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Diplomaat in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Diplomaat

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Diplomaat bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl