Kapelmeester

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een kapelmeester is de muzikaal leider van een kapel, wat betrekking heeft op een beroepsorkest. In de meeste gevallen betreft dit orkesten die toebehoren tot defensie of bijvoorbeeld de politie. In het verleden sprak men ook wel van een paleiskapel of een hofkapel, omdat de muzikanten verbonden waren aan een koninklijke familie of aan een adellijke familie en dus toebehoorden tot de hofhouding. Tegenwoordig komt de officiële titel kapelmeester eigenlijk alleen nog voor binnen defensie en de politie. In alle gevallen betreft het professionele beroepsorkesten, die een bepaalde organisatie vertegenwoordigen, zoals defensie of de politie. Als we spreken van andere beroepsorkesten, harmonieën en fanfarekorpsen spreekt men eerder van een dirigent dan van een kapelmeester. Kapelmeester is dan ook een andere benaming voor een dirigent. De belangrijkste taak van een beroepsorkest is het vertegenwoordigen van de organisatie en het bijvoorbeeld deelnemen aan officiële staatsaangelegenheden. Binnen Nederland geeft de term kapelmeester aan dat het een professionele dirigent betreft, die leiding geeft aan een beroepsorkest van een bepaalde organisatie. Maar dit is in lang niet alle landen het geval, omdat men bijvoorbeeld in Duitstalige landen al snel spreekt van een kapellmeister in plaats van een dirigent. In Duitsland kan de term kapellmeister dan ook betrekking hebben op de muzikaal leider van diverse soorten muziekorkesten. Ook is het in Duitsland niet ongebruikelijk om beroemde dirigenten kapellmeister te noemen. Een kapelmeester is dus een dirigent van een officieel beroepsorkest. In veel gevallen kan een kapelmeester ook aangemerkt worden als componist. Het beroep kapelmeester is aan te merken als een bijzonder beroep, omdat niet iedereen zomaar kapelmeester kan worden. Het betreft dus niet alleen een bijzonder beroep maar ook een eervol beroep.

Een kapelmeester is dus een dirigent, die in veel gevallen ook aangemerkt kan worden als componist. Een componist is gespecialiseerd in het bedenken, schrijven en uitwerken van nieuwe (klassieke) muziek. Het worden van kapelmeester is alleen mogelijk als je aangemerkt kan worden als allround dirigent waarbij de juiste competenties belangrijk zijn. Zoals eerder omschreven geeft de kapelmeester leiding aan professionele muziekkorpsen. De verschillende musici binnen een professioneel muziekkorps moeten aangemerkt worden als musicus en niet als muzikant. Muzikanten zijn over het algemeen werkzaam binnen amateurgezelschappen. Musicus is dan ook een andere benaming voor muzikant, net zoals kapelmeester een andere benaming is voor dirigent. Als kapelmeester heb je te maken met verschillende musici, zoals fluitisten, trombonisten, slagwerkers en violisten. Beroepsorkesten, zoals het Marinierskapel, het Kapel van de Koninklijke Luchtmacht en het Nederlandse Politiekapel vertegenwoordigen de organisatie in Nederland en het buitenland. Een van de belangrijkste redenen dat deze organisaties gebruikmaken van beroepsorkesten is om mensen op een andere manier bekend te maken met de organisatie. Daarnaast kan er sprake zijn van officiële gelegenheden waarbij passende muziek gemaakt wordt. Ondanks dat de term kapelmeester door verschillende beroepsorkesten gebruikt kan worden komt de officiële rang kapelmeester alleen voor binnen defensie.

Verschil kapelmeester en dirigent

Er is eigenlijk geen verschil tussen een kapelmeester en dirigent. Een kapelmeester en dirigent zijn beide muzikaal leiders van een muziekkorps. Een belangrijke aanvulling hierop is wel dat kapelmeesters te maken hebben met een beroepsorkest. Dit kan inhouden dat de diverse musici inclusief de kapelmeester met strike richtlijnen te maken hebben. Dit is het geval, omdat beroepsorkesten aangemerkt moeten worden als belangrijke ambassadeur voor overheidsdiensten. Met andere woorden moeten kapelmeesters en musici beschikken over een vergaande professionele beroepshouding. Daarnaast is het zo dat binnen beroepsorkesten alleen de beste musici mogen deelnemen. Het is niet zo dat beroepsorkesten alleen klassieke muziek spelen. Een kapelmeester kan ook te maken hebben met jazzmuziek, popmuziek en filmmuziek. Daarnaast komt het regelmatig voor dat er externe zangers ingehuurd worden.

Militair ceremonieel tijdens de troonswisseling:

Opleidingen tot kapelmeester

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot kapelmeester. Een kapelmeester is een dirigent die een opleiding gevolgd heeft aan een conservatorium. Daarnaast zal een kapelmeester over veel ervaring moeten beschikken voordat deze een beroepsorkest zal mogen leiden. De functie kapelmeester is over het algemeen alleen voorbehouden aan de beste dirigenten. Het worden van kapelmeester is dus niet alleen afhankelijk van het volgen van passende opleidingen. Een kapelmeester moet ook over veel ervaring, kennis en de juiste competenties beschikken om in aanmerking te kunnen komen voor de functie kapelmeester. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een kapelmeester werkzaam kan zijn

Een kapelmeester is niet werkzaam voor bedrijven. Een kapelmeester is in dienst van Defensie of bijvoorbeeld in dienst van de Politie. Een kapelmeester is dus werkzaam als ambtenaar voor overheidsdiensten. Als kapelmeester zal je ingezet worden voor bijzondere ceremonies en staatsaangelegenheden. Denk bijvoorbeeld aan ceremonies waarbij een generaal of de commandant der strijdkrachten aangesteld wordt. Andere voorbeelden kunnen zijn het ontvangen van buitenlandse ministers of diplomaten. Daarnaast kan het gaan om algemene promotiewerkzaamheden of interne feesten.

Competenties kapelmeester

De competenties als kapelmeester gaan verder dan alleen muziek competenties, omdat de kapelmeester de leider is van het beroepsorkest. Als kapelmeester ben je dan ook een van de belangrijkste visitekaartjes van de organisatie in Nederland en het buitenland met betrekking tot de vertegenwoordiging van de organisatie. Een professionele beroepshouding kan dan ook aangemerkt worden als de belangrijkste competentie los van de muziek competenties en het leiderschap waarover een kapelmeester moet beschikken. Algemeen belangrijke woorden zijn motivatie, inspiratie, ambassadeurschap, management, energie, plezier, passie, communicatie en plannen. Vanzelfsprekend moet een kapelmeester over bijzondere competenties beschikken, omdat het een verantwoordelijke functie betreft.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kapelmeester

Het arbeidsmarktperspectief als kapelmeester is niet groot, omdat de functie kapelmeester bijna niet voorkomt. De doorgroeimogelijkheden als kapelmeester zijn niet echt van toepassing, omdat het al een unieke functie betreft. Het mogen leiden van een beroepsorkest is al een hele prestatie. Er zijn niet veel muzikanten die van hun hobby hun werk kunnen maken.

Arbeidsvoorwaarden en salaris kapelmeester

Arbeidsvoorwaarden als kapelmeester kunnen verschillen per organisatie. Over het algemeen is het alleen defensie die de officiële rang kapelmeester kent. In andere gevallen kan het ook gaan om vrijwilligers die zich inzetten voor een organisatie. Er zijn geen voorbeelden te geven van het salaris als kapelmeester.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Kapelmeester

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Kapelmeester bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl