Herbergier

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Herbergier is een ouderwetse benaming voor een hoteleigenaar en pension-eigenaar die een herberg runde. Een herberg is feitelijk niks anders dan een hotel, pension of groot café waar ook overnacht kon worden tegen betaling. De term herbergier en herberg komen tegenwoordig bijna niet meer voor. Een herberg was een onderneming waar tegen betaling gegeten en gedronken kon worden en waar overnacht kon worden. De benaming herberg staat voor “her (heer, leger)” en “berg (bergplaats)”. Een andere benaming voor herbergier was ook wel eens kastelein of waard. Een bekende uitspraak is tegenwoordig nog steeds “zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten”, wat betrekking heeft op een waard en dus een herbergier. Er waren verschillende soorten herbergen, zoals koetsier herbergen en stadsherbergen. Koetsier herbergen waren te vinden op doorgaande routes waar veel reizigers langs kwamen. Deze zogenaamde koetsier herbergen waren voorzien van stallen waar paarden konden uitrusten of waar van paarden gewisseld kon worden. Stadsherbergen waren te vinden net buiten de stadspoort en waren bedoeld voor reizigers die aankwamen na zonsondergang. Na zonsondergang was het meestal niet toegestaan om de stad binnen te treden, waardoor er net buiten de stadsmuren stadsherbergen te vinden worden. Een gewone herberg was te vinden binnen de stadsmuren. Herbergier heeft dus betrekking op een horecaondernemer, die gezien kon worden als uitbater van een horecagelegenheid. Ondanks dat de term herberg tegenwoordig niet veel meer voorkomt zijn er tegenwoordig nog steeds horecaondernemingen te vinden, die gebruikmaken van de term herberg. Dit zijn dan vaak horecagelegenheden, die extra duidelijk willen maken dat er ook overnacht kan worden binnen de horecagelegenheid. Denk bijvoorbeeld aan restaurants die beschikken over enkele kamers om te kunnen overnachten.

Een herbergier was in het verleden dus een uitbater van hotel of pension. Tegenwoordig kennen we dus nog steeds herbergen en herbergiers, maar worden er meestal wel andere benamingen gebruikt. Zoals eerder omschreven komt de term herberg nog steeds voor, maar minder vaak dan dit vroeger het geval was. Een herberg was in vroeger dagen meestal de enige openbare gelegenheid, waardoor ze ook gebruikt werden als dorpshuis of als rechtszaal. Een andere vorm van een herberg is de zogenaamde jeugdherberg. Jeugdherbergen zijn tegenwoordig nog steeds overal te vinden. Een jeugdherberg is een hotel dat meestal gericht is op jongeren. In een jeugdherberg kunnen jongeren overnachten en eten tegen een geringe vergoeding. Jeugdherbergen zijn vooral populair onder jongeren die graag wat van de wereld willen zien. Omdat jongeren over het algemeen niet beschikken over veel geld maken ze vaak gebruik van een jeugdherberg. Een jeugdherberg is dus feitelijk ook gewoon een hotel, maar dan gericht op bijvoorbeeld backpackers.

Wat is een herbergier

Een herbergier kon dus ook gezien worden als de gastheer van een restaurant, hotel, pension of café. Daarnaast kon een herbergier gezien worden als een soort stalhouder, omdat de gasten in vroegere dagen veel gebruikmaakten van paarden en/of koetsen. Feitelijk was een herbergier in de meeste gevallen aan te merken als allround horecaondernemer, die verantwoordelijk was voor alle voorkomende werkzaamheden binnen de herberg. Het is dus prima denkbaar dat een herbergier ook gezien kon worden als barman, kok en ober. In de meeste gevallen was een herbergier alleen werkzaam zonder dat er sprake was van personeel. Zoals eerder omschreven moesten de ouderwetse herbergen in de meeste gevallen ook gezien worden als raadhuis (gemeentehuis), omdat in het verleden de meeste dorpen en steden niet beschikten over een eigen raadhuis. Pas toen gemeentes verplicht werden om een eigen raadhuis te bouwen was het niet langer nodig om herbergen te gebruiken als raadhuizen. Als herbergier was het ook belangrijk dat je beschikte over voldoende ruimte om paarden te laten rusten. Veel gasten kwamen te paard en/of koets. In sommige gevallen moest een herbergier ook fungeren als voorproever.

Mbo-opleidingen Horeca:

Opleidingen tot herbergier

Er waren in vroegere dagen geen opleidingen tot herbergier. Een herbergier was in het verleden een horecaondernemer waarvoor geen opleidingen beschikbaar waren. De meeste arbeiders in vroegere dagen leerden alle vaardigheden aan van ervaren arbeiders, die gezien konden worden als de huidige leermeesters. Tegenwoordig is het als horecaondernemer wel belangrijk om een passende beroepsopleiding te volgen. Een passende moderne opleiding als herbergier kan tegenwoordig zijn de Mbo-opleiding hotelmanager. Een belangrijke aanvulling hierop is dat ook tegenwoordig iedereen een herberg kan beginnen zonder verplichte opleidingen. Wel is het is raadzaam om een passende opleiding te volgen, ondanks dat er geen verplichtingen zijn. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een herbergier werkzaam kan zijn

Een herbergier was niet werkzaam voor bedrijven, omdat een herbergier gezien moest worden als ondernemer. Een herbergier was dan ook een uitbater van een eigen horecaonderneming. Tegenwoordig kan een herbergier ook gezien worden als restauranthouder, hotelier, pensionhouder of als caféhouder. In de meeste gevallen moest een herbergier gezien worden als allround horecaonderneming, die verschillende diensten kon aanbieden aan zijn gasten.

Competenties herbergier

De belangrijkste competentie als herbergier was je ondernemersgeest. Competenties die betrekking hebben op ondernemen zijn breed te noemen, zoals netwerken, communicatie, financieel inzicht, doorzettingsvermogen, stressbestendigheid en klantgerichtheid. Daarnaast moest je als herbergier kunnen koken, serveren, kamers schoonmaken en eventueel voor paarden kunnen zorgen. Als herbergier was conflictbeheersing over het algemeen ook een belangrijke competentie, omdat binnen herbergen regelmatig conflicten konden ontstaan. In dat opzicht was het ook belangrijk dat een herbergier gezien kon worden als de moderne horecaportier.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als herbergier

Het arbeidsmarktperspectief van een herbergier is eigenlijk niet meer van toepassing, omdat herbergiers bijna niet meer voorkomen. Daarnaast moet een herbergier gezien worden als ondernemer, die zelf zijn eigen arbeidsmarktperspectief moest bepalen door het starten van een eigen herberg. De doorgroeimogelijkheden van een herbergier moesten gezien worden in het opbouwen van een goede naam, waardoor er meer klandizie was. Zoals eerder omschreven is herbergier een ouderwetse benaming voor horecaondernemers.

Arbeidsvoorwaarden en salaris herbergier

Er zijn geen arbeidsvoorwaarden of salaris van toepassing op het beroep herbergier. Een herbergier was een ondernemer die zijn eigen arbeidsvoorwaarden bepaalde. Ook het salaris was natuurlijk geheel afhankelijk van zijn klandizie.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Herbergier

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Herbergier bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl