Genealoog

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Genealoog?

Een genealoog is gespecialiseerd in genealogie, wat betrekking heeft op voorouderlijk onderzoek en de afstamming van families. Andere benamingen voor genealogie zijn ook wel stamboomonderzoek, sibbenkunde, geslachtkunde of familiekunde. Genealogie bestaat grofweg uit vier verschillende onderzoeksgebieden, namelijk de stamreeks, de kwartierstaat, de genealogie en de parenteel. Wat een genealoog precies onderzoekt kan dus verschillen per genealoog. Denk hierbij aan stambomen, familienamen en aan familiewapens. Als genealoog ben je dus een soort van geschiedkundige, die losse eindjes aan elkaar probeert te knopen door het uitvoeren van onderzoek en familieonderzoek. In Nederland zijn er vrij veel mensen hobbymatig actief binnen de genealogie. De werkzaamheden van een genealoog zijn over het algemeen niet makkelijk, omdat je als genealoog meestal veel onderzoek moet uitvoeren. Denk hierbij aan het verzamelen van persoonsgegevens, aan het doorzoeken van het bevolkingsregister, het doorzoeken van notariële archieven en aan het raadplegen van mensen, die tot de stamboom behoren (als die nog leven). Daarnaast is het als genealoog belangrijk om de juiste informatie te verzamelen en verkrijgen. Met andere woorden mag een genealoog nooit twijfelen over de biologische verwantschap van personen. Hoe een genealoog precies onderzoek uitvoert kan verschillen per onderzoek, omdat over de ene familie meer informatie te vinden is dan over de andere familie. Als genealoog zal je in alle gevallen veel archieven moeten doorspitten of familieleden moeten raadplegen om aan de benodigde informatie te kunnen komen. Vooral het raadplegen van nog levende familieleden is in de meeste gevallen erg handig, omdat ze meestal bekend zijn met de familiegeschiedenis. Ook zijn families meestal in bezit van andere informatie die nuttig is voor het onderzoek, zoals oude brieven, geboortekaartjes, trouwboekjes en foto's.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Genealoog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Genealoog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl