Debatteerder

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Debatteerder?

Een debatteerder is een persoon die een debat aangaat om een stelling te verdedigen of te bestrijden. Dit gebeurt afhankelijk van de setting in het openbaar of binnen een afgesloten groep. Aan een debat nemen altijd minimaal twee personen deel, waarbij de debatteerders hun mening of standpunt verkondigen. Daarbij dragen de deelnemers aan het debat argumenten aan en is er ruimte voor discussie over de standpunten. In bredere zin komt een debat ook op maatschappelijk niveau voor. Daarbij is er dan sprake van het uitwisselen van meningen via diverse kanalen, zoals via discussiefora en media. Het gaat hier vooral om thematische debatten die betrekking hebben op algemene onderwerpen, zoals kernenergie. Hierin is echter geen sprake van debatteerders in de strikte zin van het woord. Doorgaans komen debatteerders op uitnodiging binnen om deel te nemen aan een debat. Denk maar aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer, waarin lijsttrekkers in een debat op televisie standpunten voor de eigen partij kenbaar maken en verdedigen. De concrete werkzaamheden van een debatteerder richten zich op het voeren van het debat. Er gaat echter wel de nodige voorbereiding aan vooraf. Zo is het belangrijk dat de deelnemers aan de discussie over standpunten een grondige kennis hebben over het onderwerp. Dat betekent dat een debatteerder zich vooraf uitgebreid verdiept in het onderwerp en een standpunt vaststelt. Om dat standpunt te verdedigen, zorgt de debatteerder ervoor om argumenten te verzamelen. Omgekeerd geldt dat er argumenten nodig zijn om het standpunt van de tegenstander te bestrijden. Een debatteerder kan tijdens het voeren van een debat ook vragen stellen aan de tegenstander om vervolgens op het antwoord te reageren.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Debatteerder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Debatteerder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl