Staatssecretaris

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Staatssecretaris?

Een staatssecretaris is een politieke functionaris, die gezien moet worden als adjunct-minister, zonder dat hij of zij dezelfde bevoegdheden heeft als een minister. Een staatssecretaris mag bijvoorbeeld niet automatisch deelnemen aan de wekelijkse ministerraad en heeft geen stemrecht binnen de ministerraad. Een staatssecretaris kan en mag een ministerraad alleen bijwonen als hij of zij gevraagd wordt door de minister. Een staatssecretaris is een bewindspersoon, die als belangrijke taak heeft het ondersteunen van de minister en zijn departement. Met andere woorden is een staatssecretaris de rechterhand van een minister. Ondanks dat een staatssecretaris niet dezelfde bevoegdheden heeft als een minister moet de functie staatssecretaris niet onderschat worden, omdat de staatssecretaris wel namens de minister mag optreden. Een minister kan gebruik maken van één staatssecretaris, maar kan ook gebruik maken van meerdere staatssecretarissen als het een zwaar departement betreft. Het is niet zo dat alle ministers automatisch beschikken over een staatssecretaris, omdat dit alleen het geval is binnen de zwaardere departementen. Een staatssecretaris is dus een bewindspersoon met een eigen portefeuille, die onder een minister werkzaam is. Als staatssecretaris ben je verantwoordelijk voor een specifiek beleidsterrein onder de verantwoordelijkheid van de minister. Het is de minister die eindverantwoordelijk is over de verschillende beleidsterreinen, en niet de staatssecretaris. Staatssecretarissen worden op dezelfde manier gekozen als ministers. Net zoals een minister maakt een staatssecretaris onderdeel uit van een politieke partij, maar dit betekent niet automatisch dat de minister en de staatssecretaris onderdeel uitmaken van de zelfde politieke partij. In veel gevallen kiest men er juist voor om ministers te koppelen aan een staatssecretaris met een andere politieke achtergrond, om zo evenwicht te bewaren binnen het departement.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Staatssecretaris

Wat is het salaris en tarief van een Staatssecretaris? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Staatssecretaris in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl