Staatssecretaris

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Staatssecretaris?

Een staatssecretaris is een politieke functionaris die gezien kan worden als een soort adjunct-minister, zonder dat deze dezelfde bevoegdheden heeft als een minister. Een staatssecretaris mag bijvoorbeeld niet automatisch deelnemen aan de wekelijkse ministerraad en heeft geen stemrecht binnen de ministerraad. Een staatssecretaris kan en mag een ministerraad alleen bijwonen als hij of zij gevraagd wordt door de minister. Een staatssecretaris moet gezien worden als een belangrijke bewindspersoon, die als belangrijke taak heeft het ondersteunen van de minister en zijn departement. Met andere woorden is een staatssecretaris de rechterhand van een minister. Ondanks dat een staatssecretaris niet dezelfde bevoegdheden heeft als een minister moet de functie staatssecretaris zeker niet onderschat worden, omdat de staatssecretaris wel namens de minister mag optreden. Een minister heeft over het algemeen één staatssecretaris onder zich, maar een minister kan ook gebruik maken van meerdere staatssecretarissen als het een zwaar departement betreft. Het is niet zo dat alle ministers automatisch gebruik maken van een staatssecretaris, omdat dit over algemeen alleen het geval is binnen de zwaardere departementen. Zonder staatssecretaris zou het voor ministers binnen de zwaardere departementen erg lastig werken zijn. Een staatssecretaris is dus een bewindspersoon met een eigen portefeuille die onder een minister werkzaam is. Het is de minister die eindverantwoordelijk is over de verschillende beleidsterreinen, en niet de staatssecretaris.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Staatssecretaris

Wat is het salaris en tarief van een Staatssecretaris? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Staatssecretaris in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl