Fractievoorzitter

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Fractievoorzitter?

Een fractievoorzitter is de leider van verschillende gekozen politici die toebehoren tot dezelfde partij en onderdeel uitmaken van de fractie. Als het een kleinere politieke partij betreft kan een fractie ook bestaan uit politici van verschillende partijen om de krachten te bundelen. Een fractie komt neer op het samenwerken en samen optrekken zodat doelen bereikt worden. Als fractievoorzitter ben je in de meeste gevallen ook het belangrijkste gezicht met betrekking tot de buitenwereld. Het zijn ook de fractievoorzitters die meestal het woord voeren tijdens belangrijke debatten. Een fractievoorzitter kan actief zijn op lokaal niveau (gemeenteraad), provinciaal niveau (provinciale staten), landelijk niveau (Eerste en Tweede Kamer) en op Europees niveau (Europees Parlement). Fracties zijn vooral erg nuttig omdat ze bestaan uit meerdere politici waardoor het werk onderling verdeeld kan worden. Daarnaast kan besluitvorming over het algemeen makkelijker tot stand komen omdat de verschillende onderwerpen al besproken zijn tijdens de fractievergadering. Een fractievoorzitter is alleen de leider over het deel van de partij dat actief kan deelnemen als volksvertegenwoordiger. Met andere woorden is het niet zo dat een fractievoorzitter ook de partijleider hoeft te zijn, omdat deze bijvoorbeeld onderdeel uitmaakt van het kabinet.

Lees verder...


Mijnzzp.nl