Fractievoorzitter

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Fractievoorzitter?

Een fractievoorzitter is de leider van gekozen politici die toebehoren tot dezelfde partij en onderdeel uitmaken van een fractie. Als het een kleinere politieke partij betreft kan een fractie ook bestaan uit politici van verschillende partijen om de krachten te bundelen. Een fractie komt neer op het samenwerken en samen optrekken, zodat politieke doelen bereikt worden. Als fractievoorzitter ben je in de meeste gevallen ook het belangrijkste gezicht voor de buitenwereld. Het zijn ook de fractievoorzitters, die het woord voeren tijdens belangrijke debatten. Een fractievoorzitter kan actief zijn op lokaal niveau (gemeenteraad), provinciaal niveau (provinciale staten), landelijk niveau (Eerste en Tweede Kamer) en op Europees niveau (Europees Parlement). Fracties zijn nuttig, omdat ze bestaan uit meerdere politici, waardoor het werk onderling verdeeld kan worden. Daarnaast kan besluitvorming makkelijker tot stand komen, omdat de verschillende onderwerpen al besproken zijn tijdens de fractievergaderingen. Een fractievoorzitter is alleen de leider over het deel van de partij dat actief kan deelnemen als volksvertegenwoordiger. Met andere woorden is het niet zo dat een fractievoorzitter ook de partijleider hoeft te zijn, omdat deze bijvoorbeeld onderdeel uitmaakt van het kabinet. Als fractievoorzitter ben je dus de leider van een fractie en ben je meestal de voorzitter tijdens fractievergaderingen. Een fractie bestaat niet alleen uit de fractievoorzitter maar ook uit andere bestuursleden, zoals een vicefractievoorzitter, een secretaris en penningmeester, die de fractievoorzitter bijstaan met betrekking tot de agenda, de financiën en de fractiediscipline. Alle verschillende bestuursleden binnen een fractie moeten er voor zorgen dat fractievergaderingen soepel verlopen volgens de agendapunten. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat de een politiek leider automatisch de fractievoorzitter is, omdat dit in sommige gevallen niet kan. In de meeste gevallen is de politiek leider van een partij wel de fractievoorzitter.

Lees verder...


Mijnzzp.nl