Heemraad

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Heemraad?

Heemraad is een functie binnen het dagelijks bestuur van een waterschap en betreft een gekozen functie, die vergeleken kan worden met de functie wethouder binnen gemeentes. Een andere benaming voor sommige waterschapen is soms ook wel hoogheemraadschap. Wanneer men niet spreekt van waterschap maar van hoogheemraadschap wordt juist weer de benaming hoogheemraad gebruikt in plaats van heemraad. Een heemraad kan dus ook hoogheemraad genoemd worden, afhankelijk van de benaming van de waterschap. Een waterschap of hoogheemraadschap binnen Nederland is een regionaal overheidsorgaan op bestuursniveau dat verantwoordelijk is voor de waterhuishouding van de betreffende regio. Een waterschap binnen Nederland is verantwoordelijk voor waterkwantiteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en waterkeringszorg (beschermen tegen overstromingen). Een heemraad maakt dus onderdeel uit van het dagelijkse bestuur van een waterschap en de Dijkgraaf is de voorzitter van het dagelijkse bestuur. Een Dijkgraaf kan weer vergeleken worden met een burgemeester. Als een waterschap geen belangrijke dijken beheerst binnen de betreffende regio kan de dijkgraaf ook watergraaf genoemd worden. Vanzelfsprekend is de functie heemraad een belangrijke functie, omdat een heemraad mede verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van een waterschap. Waterschappen binnen Nederland worden bestuurd door een democratisch gekozen bestuur, net zoals dit het geval is binnen de politiek en gemeentes.

Lees verder...


Mijnzzp.nl