Heemraad

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Heemraad?

Een heemraad is een bestuurder, die onderdeel uitmaakt van het dagelijks bestuur van een waterschap. De functie heemraad betreft een gekozen functie, die vergeleken kan worden met de functie wethouder binnen gemeentes. Een andere benaming voor sommige waterschapen is ook wel hoogheemraadschap. Als men spreekt van hoogheemraadschap wordt de benaming hoogheemraad gebruikt in plaats van heemraad. Een heemraad kan dus ook hoogheemraad genoemd worden, afhankelijk van de benaming van de waterschap. Een waterschap of hoogheemraadschap binnen Nederland is een regionaal overheidsorgaan op bestuursniveau dat verantwoordelijk is voor de waterhuishouding van een regio. Een waterschap binnen Nederland is verantwoordelijk voor waterkwantiteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en waterkeringszorg (beschermen tegen overstromingen). Een heemraad maakt dus onderdeel uit van het dagelijkse bestuur van een waterschap waarvan de Dijkgraaf de voorzitter is. De bestuursfunctie Dijkgraaf kan vergeleken worden met een burgemeester. Als een waterschap geen belangrijke dijken beheert binnen de regio kan de dijkgraaf ook watergraaf genoemd worden. Vanzelfsprekend is de functie heemraad een belangrijke functie, omdat heemraden mede verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur van een waterschap. Waterschappen binnen Nederland worden bestuurd door een democratisch gekozen bestuur, net zoals dit het geval is binnen de politiek en gemeentes. Waterschappen zijn zelfstandige bestuursorganen, die wel onder toezicht staan van de provincie. Historisch gezien worden heemraden in het verleden relatief vaak boeren, omdat boeren groot belang hebben bij goed watermanagement. Als bestuurder van een waterschap heb je ook te maken met het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het controleren van het dagelijks bestuur.

Lees verder...


Mijnzzp.nl