Dijkgraaf

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Dijkgraaf?

Een dijkgraaf is de voorzitter van een waterschap, dat verantwoordelijk is voor de waterhuishouding binnen een bepaald gebied. Een waterschap of hoogheemraadschap is een regionaal overheidsorgaan dat bestaat uit dagelijkse bestuur en algemeen bestuur. Het dagelijkse bestuur is het college van D en H (dijkgraaf en heemraad). Als een dijkgraaf voorzitter is van een waterschap waarbinnen geen belangrijke dijken aanwezig zijn kan een dijkgraaf ook watergraaf genoemd worden. De dijkgraaf is dus een bestuursvoorzitter van een waterschap, net zoals burgemeesters dit zijn van gemeentes. De functie dijkgraaf kan qua bestuurswerkzaamheden min of meer vergeleken worden met de werkzaamheden van een burgemeester, met het belangrijke verschil dat de dijkgraaf juist verantwoordelijk is voor waterhuishouding en geen algemene burgerzaken. De titel dijkgraaf is geen adellijke titel, echter kwamen in het verleden veel dijkgraven wel uit adellijke families. Een dijkgraaf zal benoemd worden voor zes jaar door de Kroon, wat inhoudt dat een dijkgraaf werkt onder ministeriële verantwoordelijkheid. In het kort kunnen we de verantwoordelijkheden van een waterschap het beste omschrijven als het controleren en mogelijk maken van de waterhuishouding binnen een bepaalde regio. Goede waterhuishouding is voor iedereen belangrijk, omdat we binnen Nederland op verschillende manieren te maken hebben met water. Waterhuishouding heeft niet alleen betrekking op drinkwater, omdat waterschappen ook verantwoordelijk zijn waterkeringszorg. Waterkeringszorg heeft betrekking op het beschermen van gebieden tegen overstromingen, door het onderhouden van dijken en kades. Als dijkgraaf ben je werkzaam als voorzitter, maar maak je geen onderdeel uit van het algemeen bestuur. Dit houdt in dat een dijkgraaf geen stemrecht heeft binnen een waterschap. Het college van dijkgraaf en heemraden staat onder het toezicht van gekozen vertegenwoordigers.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Dijkgraaf

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Dijkgraaf bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl