Medewerker offshore

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Medewerker offshore?

Een medewerker offshore is iemand die aflandig werkzaam is binnen de offshore-industrie. Als medewerker offshore kan je verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden en taken, afhankelijk van je functie, opleidingsniveau en het soort bedrijf waar je werkzaam bent. Binnen de offshore-industrie komen uiteenlopende functies voor, die kunnen variëren van mbo-niveau tot universitair niveau. Ook bestaan er verschillende soorten werklocaties, zoals boorplatforms, boorschepen en productieplatforms. Daarnaast kan een medewerker offshore tegenwoordig verantwoordelijk zijn voor het opbouwen en onderhouden van windmolens op zee. Het is dus niet zo dat een medewerker offshore alleen op een boorplatform werkzaam is. Er bestaan ook andere bedrijven die offshore werkzaamheden uitvoeren. De term offshore geeft aan dat het om werkzaamheden gaat die buitengaats (weg van de kust) uitgevoerd worden. In de meeste gevallen hebben de werkzaamheden van een medewerker offshore te maken met oliewinning en/of gaswinning, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Andere offshore werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het leggen van pijpleidingen of het leggen van stroomkabels op de zeebodem. In het kort kunnen we offshore-branche omschrijven als het ontwerpen, construeren, bouwen en onderhouden van industriële toepassingen voor uiteenlopende doeleinden. Zoals eerder omschreven zal het in de meeste gevallen gaan om aardoliewinning of gaswinning. Het beroep medewerker offshore moet dus heel algemeen gezien worden, omdat de term offshore alleen aangeeft dat iemand op zee werkzaam is. Offshore werkzaamheden zijn aan te merken als bijzondere werkzaamheden, omdat je op zee werkzaam bent. Daarnaast zijn offshore werkzaamheden aan te merken als potentieel risicovolle werkzaamheden. Voor alle vaklieden binnen de offshore-industrie is het volgen van een VCA-veiligheidstraining verplicht.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Medewerker offshore

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Medewerker offshore bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl