Examinator

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Examinator?

Een examinator is verantwoordelijk voor het aftoetsen van activiteiten waarbij praktische of technische vaardigheden centraal staan. Een examinator neemt dus examens af. Wanneer iemand die examen aflegt niet voldoet aan de vooraf gestelde eisen van een opdracht, zal de examinator verbeterpunten aandragen. Aan de hand van deze verbeterpunten kunnen de vaardigheden bijgeschoold worden, zodat een examen de volgende keer mogelijk wel met een voldoende kan worden afgesloten. Het beroep examinator kan omschreven worden als een vrij algemeen beroep. Dit omdat het beroep betrekking kan hebben op diverse branches. Een examinator is iemand die examens aflegt en beoordeelt of diegene die het examen aflegt beschikt over voldoende vaardigheden om voor het examen te slagen. Afhankelijk van de examinator kunnen er ook specifiekere benamingen worden gebruikt, zoals rijexaminator, opleider, vlieginstructeur en toezichthouder. De belangrijkste taken die een examinator heeft kunnen we in het kort omschrijven als het toetsen en bijbrengen van bepaalde vaardigheden bij andere personen. Diverse beroepsbeoefenaren binnen verschillende branches kunnen de rol van een examinator vervullen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een verpleegkunde-docent die de medische handelingen aftoetst bij studenten. Door deze studenten af te toetsen wordt duidelijk of zij over voldoende vaardigheden beschikken en dus bekwaam zijn om medische handelingen te verrichten bij patiënten. De term examinator komt in de praktijk op verschillende manieren voor en houdt meestal in dat het om een vakdocent gaat. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een reanimatie-trainer die aangemerkt kan worden als een vakdocent. Een vakdocent beschikt in alle gevallen over de benodigde specifieke kennis om praktische of technische vaardigheden aan te leren.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Examinator

Wat is het salaris en tarief van een Examinator? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Examinator in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Examinator

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Examinator bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl