Plagiaat onderzoeker

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Plagiaat onderzoeker?

Een plagiaat onderzoeker onderzoekt ter controle of een auteur gebruik heeft gemaakt van een tekst zonder bronvermelding. Daarbij is het mogelijk dat er bedoeld of onbedoeld gebruik is gemaakt van andermans tekst. Een plagiaat onderzoeker is doorgaans betrokken bij hoogwaardige teksten, zoals een scriptie van masterstudenten of een proefschrift. Het is eveneens mogelijk dat een plagiaat onderzoeker manuscripten controleert op bedoeld of onbedoeld gebruik van bestaande teksten zonder zorgvuldige bronvermelding. Controle op hoogwaardige teksten als publicaties in onder meer wetenschappelijke tijdschriften is van groot belang. De controlerende werkzaamheden zorgen ervoor dat mogelijke fraude is te voorkomen. Overigens geldt de controle eveneens om onbedoelde fraude op te sporen dat mogelijk na publicatie voor reputatieschade zorgt. Plagiaat is namelijk een vorm van fraude en daar is meteen het belang van het voorkomen ervan duidelijk. Bij het gebruiken van een bron zijn er verschillende opties, zoals citeren of parafraseren. De plagiaat onderzoeker controleert of er in beide situaties sprake is van een juiste bronvermelding. De wijze van bronvermelding is te herleiden aan de voorgeschreven referentiestijl. Bij universiteiten is het bijvoorbeeld zo dat de opleiding duidelijk aangeeft welke referentiestijl van toepassing is. Het gaat bij plagiaat niet alleen om het letterlijk overnemen van teksten, maar ook om inadequate en onzorgvuldige bronvermelding. De plagiaat onderzoeker kan bij de controle wat dat betreft een onderscheid maken tussen het schenden van het auteursrecht en plagiaat. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat plagiaat direct het auteursrecht schendt, maar de kans bestaat wel. Nadat de plagiaat onderzoeker de controle heeft uitgevoerd, legt deze de bevindingen vast in een rapport. Uiteraard staat in het rapport welke delen of zinsdelen als plagiaat zijn aan te merken.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Plagiaat onderzoeker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Plagiaat onderzoeker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl