Projectmedewerker

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Projectmedewerker?

Een projectmedewerker werkt mee aan een specifieke project waar doorgaans een begindatum en einddatum voor is vastgesteld. Ook is er vaak sprake van een vastgesteld budget dat beschikbaar is voor de realisatie van het project. Er zijn allerlei soorten projecten binnen uiteenlopende branches en met verschillende doelstellingen. Binnen het project voert een projectmedewerker binnen de plannen werkzaamheden uit en gebruikt daarvoor de eigen expertise. Een projectmedewerker is medeverantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat. Een van de taken is het maken van afspraken en het inplannen van vergaderingen. Zo is er ook sprake van agendabeheer van de leider of manager van het project. Een andere taak is het maken van notulen tijdens vergaderingen. Bovendien bereidt een projectmedewerker de plannen voor het project voor en werkt deze samen met anderen uit. Het behoort eveneens tot de werkzaamheden om als informatieverstrekker en vraagbaak te fungeren. Dat is dan van toepassing op iedereen die betrokken is bij het project. Het kan daarbij gaan om interne contacten en om externe relaties. Verder zijn er allerlei taken uit te voeren die betrekking hebben op het ondersteunen van de manager van het project. Denk daarbij aan het beantwoorden van email net als het opnemen van de telefoon. In het verlengde daarvan is er eveneens een actieve rol als het gaat om het regelen van facilitaire aangelegenheden. Ook levert de projectmedewerker een bijdrage op het gebied van inhoudelijke vraagstukken. Daarnaast is het belangrijk om de eigen voortgang aangaande het project te bewaken en indien nodig bij te sturen. Je bent als het ware een spil in het structureren van het project en het beheersbaar houden ervan. Andere benamingen voor projectmedewerker zijn ook wel projectondersteuner, project-assistent of assistent-projectleider.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Projectmedewerker

Wat is het salaris en tarief van een Projectmedewerker? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Projectmedewerker in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl