Ondernemerscoach

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een ondernemerscoach is gespecialiseerd in de begeleiding en coaching van zelfstandig ondernemers. Het begeleiden en coachen is daarbij vooral gericht op ondernemers die tegen problemen aanlopen. Bijvoorbeeld als het gaat om het niet zelfstandig kunnen maken van een volgende stap om een verdere groei te bewerkstelligen. Een ondernemerscoach heeft de expertise om op specifieke gebieden ondersteuning te bieden. Of om zich met de ondernemer die ondersteuning krijgt te richten op het behalen van een specifiek doel. Denk maar aan het bepalen van een nieuwe strategie of aan onderwerpen als marketing net als aan personeel of aan groei. Een ondernemerscoach zet daarbij de eigen expertise in om de zelfstandig ondernemer te coachen. Het is uiteraard belangrijk om het doel van de ondernemer duidelijk te krijgen of het probleem waar die tegen aanloopt. Daarom houdt een ondernemerscoach altijd een intake om daarmee de vraagstelling of probleemstelling duidelijk te krijgen. Aan de hand daarvan kan vervolgens een plan met begeleiding en coaching worden uitgestippeld. Het doel kan bijvoorbeeld zijn om bij de ondernemer bewustwording te creëren. Zo komt de ondernemer met hulp van de ondernemerscoach te weten waar die staat en welke stappen er te nemen zijn. Een ander doel is bijvoorbeeld om de ondernemer te leren meer structuur en ritme aan te brengen. Dit om de aandacht en tijd op een zo efficiënt mogelijke manier te verdelen. Ook op persoonlijk vlak kan er een doel zijn, waarbij de ondernemerscoach hulp biedt. Bijvoorbeeld als het gaat om dromen en visie om nieuwe inspiratie te vinden en hernieuwde energie op te doen. Het ontwikkelen van zelfinzicht bij de ondernemer kan eveneens een taak zijn van de ondernemerscoach.

Een ondernemerscoach is dus een coach en/of life coach die persoonlijk met een ondernemer aan de slag gaat. Het beroep van ondernemerscoach is in die zin aan verschillende andere beroepen te linken. Bijvoorbeeld aan het beroep van inspirator of bedrijfsadviseur net als stresscounselor. Het hangt maar net van de insteek en probleemstelling af aan welk beroep de ondernemerscoach is te linken. Aan de hand van de intake en plan van aanpak kan een ondernemerscoach een aantal sessies vaststellen. Uiteraard zijn daar verschillen in, want elke ondernemerscoach heeft een eigen unieke aanpak. Zo zijn er ondernemerscoaches waar je met drie sessie al uit de voeten kan. Het is ook mogelijk dat er vijf of meer sessies nodig zijn om het doel te bereiken. In de tussentijd is er uiteraard ook contact mogelijk, bijvoorbeeld telefonisch of online. Bovendien is een ondernemerscoach ook periodiek in te schakelen, zoals wekelijks of een keer per maand of kwartaal. Verder is het ook zo dat de dienstverlening zich niet alleen richt op gevestigde ondernemers. Het is ook als startende ondernemer mogelijk om er gebruik van te maken. Ondernemerscoaches zijn overigens vaak ervaringsdeskundigen.

WAAROM EEN ONDERNEMERSCOACH INSCHAKELEN

Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom een ondernemer ondersteuning en begeleiding kan gebruiken. Bijvoorbeeld om aan een bepaalde doelstelling te werken, zoals het bedrijf te laten groeien. Of om stress te voorkomen door met hulp een betere planning te maken en structuur aan te brengen. Het in balans brengen van werk en privé valt daar eveneens onder. Het genereren van meer omzet is ook een populaire reden om een ondernemerscoach in te schakelen. Op persoonlijk vlak zijn er eveneens meerdere redenen aan te wijzen, zoals het vergroten van het zelfvertrouwen en om verwachtingen waar te maken. Het werken aan communicatieve vaardigheden is eveneens een goede reden om een ondernemerscoach in te huren.

PROBLEMEN WAAR ONDERNEMERS MEE TE MAKEN KUNNEN KRIJGEN

Ondernemers kunnen tegen verschillende problemen aanlopen. Het niet kunnen waarmaken van verwachtingen is een concreet probleem, maar heeft ook invloed op het persoonlijke leven. Een onderneming die te snel groeit, kan bijvoorbeeld boven het hoofd groeien en dan is het prettig om daarin begeleiding te krijgen. Het komt ook wel voor dat ondernemers het plezier in het werk verliezen en meer manager zijn geworden dan uitvoerder. Dat kan als een probleem worden ervaren. Zo zijn er mogelijk ook problemen in het omgaan met klanten die ontevreden zijn. Ondernemers komen vaak tijd te kort, waardoor er geen balans meer is tussen zakelijk en privé. Daar kan het gevoel bijkomen dat er nooit eens iets echt af is. Verder is het mogelijk dat er financiële problemen zijn in het bedrijf waar een ondernemer graag mee geholpen wil worden. Bijvoorbeeld door een andere strategie te ontwikkelen, waar coaching behulpzaam bij kan zijn.

WAT DOET EEN ONDERNEMERSCOACH:

  • Intakegesprek
  • Luisteren
  • Probleem vaststellen
  • Vraagstelling concreet maken
  • Plan van aanpak opstellen
  • Doel vaststellen
  • Praatsessies houden
  • Evalueren

Ondernemen met de juiste focus:

Ups en downs op weg naar de top:

OPLEIDINGEN TOT ONDERNEMERSCOACH

Een ondernemerscoach is zoals gezegd vaak een ervaringsdeskundige die vanuit de expertise andere ondernemers wil bijstaan. Daar is geen specifieke opleiding voor te volgen, want de opleiding kan van alles zijn. Bij ervaringsdeskundige kan je denken aan ondernemers die zelf in het verleden tegen problemen aangelopen zijn. Maar ook aan investeerders die ondernemers in de juiste richting willen begeleiden. Zo zijn er ook goeroes en gastsprekers die in breder verband als ondernemerscoach optreden, maar waarvoor geen opleiding vereist is.

BEDRIJVEN WAAR EEN ONDERNEMERSCOACH WERKZAAM KAN ZIJN

Een ondernemerscoach is vrijwel altijd werkzaam als zelfstandig ondernemer. Deze werken op zelfstandige basis vanuit een eigen praktijk om ondernemers te coachen en te begeleiden.

COMPETENTIES ONDERNEMERSCOACH

Een ondernemerscoach dient in elk geval over ervaring als ondernemer te beschikken om als coach op te treden. Tijdens het eerste gesprek met ondernemers is het van belang om goed te luisteren. Communicatie speelt daarom ook een belangrijke rol in de uitvoering van de werkzaamheden. Assertiviteit is een andere competentie die belangrijk is net als waakzaamheid en goed kunnen overleggen. Het spreekt voor zich dat zelfstandig werken tot de competenties behoort, maar dat geldt eveneens voor samenwerken. Het is ook belangrijk dat een ondernemerscoach motiveert als een motivator en inspireert als een inspirator.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS ONDERNEMERSCOACH

Een ondernemerscoach is een beroep dat de laatste jaren net als vele andere typen coaches in opkomst is gekomen. Dat komt onder meer omdat het een laagdrempelige manier is voor ondernemers om begeleiding en coaching te vragen. De arbeidsmarkt ligt wat dat betreft open en het ziet ernaar uit dat ondernemerscoaches zich definitief in dat landschap hebben gevestigd. Het is belangrijk om als ondernemerscoach een goede naam op te bouwen om klanten te krijgen. Ten aanzien van de ontwikkeling is het doorgroeien vooral gericht op het uitbreiden van verschillende vormen van coaching. Bijvoorbeeld als coach of als re-integratiecoach om verder door te leren tot therapeut.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS ONDERNEMERSCOACH

Een ondernemerscoach bepaalt zelf het uurtarief of tarief per sessie. Het betreft hier een beroep dat je als ondernemer uitvoert en daarom is er geen vast salaris te noemen. Zo geldt dat dus eveneens voor de andere arbeidsvoorwaarden. Ook daarin is de ondernemerscoach vrij om deze zelf vast te stellen.

Mijnzzp.nl