Goeroe

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een goeroe is een invloedrijk persoon die beschikt over veel aanzien binnen de branche, waarin deze optreedt als inspirator. Het begrip goeroe of guru kent verschillende vormen van uitleg. Zo is het bijvoorbeeld een persoon die men ziet als spiritueel leider of als autoriteit binnen een specifiek vakgebied. Een goeroe beschikt dan ook over een uitgebreide expertise over een bepaald onderwerp en draagt deze kennis over aan anderen. Bijvoorbeeld door zijn verhaal te vertellen aan een groot publiek. Dat is onder meer online mogelijk, maar een goeroe staat bijvoorbeeld ook voor een zaal zijn verhaal vertellen. Er zijn ook bedrijven die bijeenkomsten organiseren en een bekende goeroe inhuren om als inspiratiebron voor de toehoorders te dienen. Daarnaast kan een goeroe met het spreken voor publiek ook een ander doel dienen, zoals in de vorm van motivator. Het doel is bovendien om de luisteraars aan de goeroe te binden en hen te overtuigen van het gelijk van de goeroe. Het beroep van goeroe is overigens door de brede waarde die de term heeft, gevarieerd. Zo is het mogelijk dat er in elke branche wel een goeroe actief is. Het is belangrijk om in de functie van goeroe overtuigd te zijn van de eigen kwaliteiten, gedachten en strategie. Het is namelijk de bedoeling om de eigen boodschap te verkondigen. Een goeroe die echt invloed heeft, bereikt een groot publiek en krijgt wat dat betreft dan ook veel volgers. Het is niet zo dat elke goeroe die actief is ook als zodanig wordt gezien. Het hangt namelijk wel af van wat de goeroe te vertellen heeft en of deze persoon geloofwaardig overkomt. Als dat niet het geval is dan wordt de goeroe niet voor vol aangezien of maar door een heel selecte doelgroep gewaardeerd. Het beroep van goeroe kent dan ook verschillende kwaliteiten, variërend van uitgebreide expertise tot overtuigingskracht.

Een goeroe is dus een persoon dien beschikt over veel aanzien in het vakgebied, waarbinnen deze actief is. Een goeroe moet vooral gezien worden als inspirator voor andere mensen. Een goeroe kan soms ook aangemerkt worden als futurist en als trendwatcher. Dat komt omdat een goeroe over specialistische kennis beschikt en vaak een vooruitziende blik heeft. Een goeroe is in dat geval interessant om bijvoorbeeld als gastspreker in te huren. Bijvoorbeeld om over ontwikkelingen in een bepaalde branche te praten en zijn visie daarover te geven. Dat kan tijdens een congres over andere bijeenkomst. Naast een visie op de toekomst dient het verhaal van de goeroe ook om de toehoorders te inspireren en te motiveren. In dat kader treedt de goeroe dan ook op als inspirator. In meer beperkte setting is een goeroe ook wel actief als mentor voor een bepaalde groep mensen. Een van de belangrijke kenmerken is dat een goeroe niet alleen kennis heeft opgedaan, maar ook ervaring in de praktijk binnen het vakgebied. Zo treedt de goeroe ook naar buiten op als ervaringsdeskundige. Tijdens een optreden of presentatie laat de goeroe zijn enthousiasme duidelijk merken. Dat is belangrijk om de boodschap als gids of als leraar over te brengen. Een goeroe kan in sommige gevallen ook aangemerkt worden als trainer bedrijfsleven.

Beroep goeroe gespecificeerd naar branches

Er zijn allerlei branches, waarin bekende en minder bekende goeroes actief zijn. Een beursgoeroe is bijvoorbeeld een deskundige die alles weet over beleggen en daarin een informerende of adviserende functie heeft. Zo is het beroep van een dieetgoeroe gericht op het overbrengen van kennis van een bepaald dieet. Uiteraard met als doel dat mensen het dieet gaan volgen. Een internetgoeroe weet alles over de ontwikkelingen van het internet en treedt als zodanig naar buiten. Zo bestaat er binnen de wereld van marketing de benaming van marketinggoeroe en binnen de management tak is er het beroep van managementgoeroe. Door deze veelzijdige toepassing in allerlei branches is het begrip goeroe heel breed te trekken. De term goeroe komt ook veel voor binnen de ICT-branche en managementbranche. Denk aan bekende internetondernemers, chief executive officers of aan managers met veel aanzien.

Wat doet een goeroe:

  • Inspireren
  • Motiveren
  • Overtuigen
  • Enthousiasmeren
  • Informeren
  • Spreken
  • Vooruitzien
  • Optreden

Bruidsjurkengoeroe:

Managementgoeroes:

OPLEIDINGEN TOT GOEROE

Er hoeft voor het uitoefen van het beroep goeroe geen specifieke opleiding gevolgd te worden. Een goeroe ontwikkelt zich in de loop der jaren binnen een specifiek vakgebied. Uiteraard is er met het volgen van een opleiding in een vakgebied wel een basis te leggen om kennis op te doen. Bijvoorbeeld met een opleiding fiscaal recht en economie om later in dat vakgebied als goeroe op te treden. Of om te leren om kennis over te dragen, zoals met het volgen van een opleiding tot leraar. Overigens is er voor de uitoefening van het beroep goeroe geen opleiding vereist. De meeste goeroes die actief zijn binnen een bepaald vakgebied heeft zich daarin door ervaring in ontwikkeld. Denk maar aan een voetbalgoeroe die niet alleen profvoetballer is geweest, maar ook voetbaltrainer en voetbalanalist is geweest. De schat aan ervaring maakt dat de goeroe in dit geval over enorm veel expertise beschikt. Door deze expertise is het interessant voor anderen in dit vakgebied om de goeroe aan te horen en ervan te leren.

BEDRIJVEN WAAR EEN GOEROE WERKZAAM KAN ZIJN

De functie van een goeroe is binnen allerlei bedrijven te vervullen. Als het om specifieke functies gaat, valt er bijvoorbeeld te denken aan een directeur van een bedrijf of aan een manager. De branches variëren van marketing tot sport en van banken tot bedrijven die afslankproducten verkopen. Het meest herkenbaar is de goeroe echter als deze als zelfstandig ondernemer optreedt voor publiek en zijn verhaal vertelt. Daarbij is er een onderscheid te maken tussen ondernemers. Er zijn namelijk ondernemers die geld verdienen in het beroep van goeroe door zich uitsluitend te laten inhuren als gastspreker of voor optredens in de media. Daarnaast zijn er ondernemers die goeroe zijn en aan het beroep een product gekoppeld hebben. Zo zijn er bekende dieetgoeroes die boeken over afvallen schrijven en daarmee naast optreden als gastspreker geld verdienen. Een goeroe kan soms ook aangemerkt worden als ondernemerscoach.

COMPETENTIES GOEROE

Een goeroe treedt op voor publiek en daar is een commerciële reden aan verbonden. Ofwel om geld met het optreden te verdienen ofwel om geld te verdienen aan de verkoop van een product. Het is daarom belangrijk om over een commerciële instelling te beschikken. Er zijn echter andere competenties die als eerste belangrijk zijn voor de goeroe. Bijvoorbeeld een passie hebben voor het onderwerp en energie uitstralen om als motivator de boodschap goed over te brengen. Verder dient de goeroe over inspirerende eigenschappen te beschikken en overtuigingskracht te hebben.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS GOEROE

De functie van goeroe is een vrij beroep en dat betekent dat er altijd mogelijkheden zijn om geld te verdienen. Er is namelijk altijd behoefte aan specialistische kennis en inspirerende en motiverende verhalen. Uiteraard is het arbeidsmarktperspectief deels wel afhankelijk van de branches. Dat is overigens niet altijd het geval, want een beursgoeroe is populair in goede economische tijden, maar ook tijdens een beurscrash. Er zijn wel goeroes die met trends meegaan. Het gevaar bestaat dat op het moment dat een trend weer voorbij is de vraag naar goeroes in het betreffende vakgebied daalt. Als goeroe zijn doorgroeimogelijkheden niet echt van toepassing. Het is wel zo dat een beginnend goeroe zich natuurlijk kan ontwikkelen tot een goeroe met enorm veel aanzien. Dat biedt dan weer mogelijkheden om het succes als goeroe uit te breiden. Zo is het ook mogelijk dat een goeroe een bedrijf opzet en vandaaruit opties biedt voor franchisemogelijkheden of om een hele keten te ontwikkelen.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS GOEROE

Als de goeroe als zelfstandig ondernemer optreedt dan bepaalt de goeroe zelf wat de verdiensten zijn. Een goeroe met veel aanzien kan natuurlijk veel geld vragen voor een optreden als bijvoorbeeld gastspreker. Of door zelf een evenement te organiseren met als doel om toehoorders aan te trekken die een kaartje kopen. Indien een goeroe als manager of directeur werkzaam is dan is het salaris per branche afhankelijk. De zelfstandigheid van een goeroe maakt het mogelijk om naast het inkomen ook de verdere arbeidsvoorwaarden zelf vast te stellen. Verder kan een goeroe ook meer geld gaan verdienen door producten te verkopen, zoals boeken of zelfs merchandise. Wat dat betreft zijn er legio mogelijkheden om als goeroe een inkomen te verdienen.

Mijnzzp.nl