Paralegal

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep paralegal
Paralegal als juridisch medewerker
Verschil paralegal en parajuridisch medewerker
Paralegal betekenis
Paralegal opleiding
Wat doet een paralegal:
Juridische opleidingen:
Opleidingen tot paralegal
Bedrijven waar een paralegal werkzaam kan zijn
Competenties paralegal
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als paralegal
Arbeidsvoorwaarden en salaris paralegal
Eigen bedrijf starten als Paralegal
Boekhoudprogramma vergelijken Paralegal

Beroep paralegal

Een paralegal is een juridisch medewerker, die meestal verantwoordelijk is voor ondersteunende juridische werkzaamheden. Denk hierbij aan het ondersteunen van advocaten en aan het ondersteunen van bedrijfsjuristen. Een paralegal is over het algemeen alleen verantwoordelijk voor voorbereidende werkzaamheden, zoals het voorbereiden van dossiers en het bijhouden van dossiers. Welke specifieke taken een paralegal heeft is niet zomaar aan te geven, omdat er verschillende juristen en advocaten zijn. De werkzaamheden hebben wel met juridische zaken te maken. Het beroep paralegal kent eigenlijk geen verschil met het beroep juridisch medewerker, met het belangrijke verschil dat juridisch medewerkers vaker voor gemeentes en overheden werkzaam zijn. Een paralegal is meestal werkzaam binnen het bedrijfsleven. Inhoudelijk verschillen de beroepen paralegal en juridisch medewerker niet van elkaar, omdat beide beroepen te maken hebben met juridische zaken. Over het algemeen is een paralegal een juridisch medewerker die over een Mbo-opleiding beschikt. Dit kan wel verschillen per paralegal, omdat een paralegal ook werkzaam kan zijn op Hbo-niveau. Paralegal moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat er verder geen vaste omschrijving is met betrekking tot de inhoudelijke werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Het beroep paralegal kan nogal eens verwarrend zijn, omdat er ook juristen zijn die de term parajuridisch medewerker gebruiken om aan te geven dat ze zwaargewichten zijn binnen bepaalde rechtsgebieden. De termen paralegal en parajuridisch medewerker worden dus in de praktijk op verschillende manieren gebruikt, echter kan een paralegal over het algemeen niet zomaar gezien worden als een parajuridisch medewerker, omdat een parajuridisch medewerker in de meeste gevallen een jurist zal betreffen. Paralegals zijn over het algemeen alleen verantwoordelijk voor ondersteunende juridische werkzaamheden.

Paralegal als juridisch medewerker

Een paralegal is dus een juridisch medewerker, die voornamelijk werkzaam is in het bedrijfsleven. Als paralegal heb je meestal te maken met advocaten of bedrijfsjuristen en niet met handhavingsjuristen, die werkzaam zijn voor een gemeente. Zoals eerder omschreven zijn paralegals meestal verantwoordelijk voor ondersteunende en organisatorische werkzaamheden. Denk hierbij aan het opzoeken van wetteksten, het verwerken van wetteksten en aan het opstellen van juridisch documenten. Andere werkzaamheden kunnen zijn het voorbereiden van rechtszittingen, het bijwerken van dossiers en het opbergen van dossiers. De benaming paralegal wordt binnen Nederland niet veel gebruikt, omdat de benaming paralegal nogal eens voor onduidelijkheid kan zorgen. Daarnaast bestaat er een verschil tussen paralegal en parajuridisch medewerker. Een parajuridisch medewerker zal over het algemeen minimaal over een hbo-opleiding rechten beschikken. Als paralegal ben je in veel gevallen rechtstreeks werkzaam voor een advocaat of bedrijfsjurist.

Verschil paralegal en parajuridisch medewerker

Een paralegal is meestal een juridisch medewerker, die direct werkzaam is onder een advocaat of bedrijfsjurist. Een parajuridisch medewerker is meestal een gespecialiseerde jurist, die aangemerkt moet worden als zwaargewicht binnen een specifiek rechtsgebied. Denk bijvoorbeeld aan een jurist die zich gespecialiseerd heeft in letselschade, of aan een jurist die zich gespecialiseerd heeft in internationaal recht. Juristen maken over het algemeen gebruik van paralegals, omdat de ondersteunende werkzaamheden zo belangrijk zijn. Omdat paralegals vaak direct samenwerken met juristen beschikken ze meestal ook over specifieke kennis van bepaalde rechtsgebieden.

Paralegal betekenis

Een paralegal is een juridisch medewerker die ondersteuning biedt aan advocaten en juristen binnen een juridische praktijk. Ze spelen een belangrijke rol bij het voorbereiden van juridische documenten, het uitvoeren van onderzoek, het assisteren bij juridische procedures en het beheren van juridische dossiers. Paralegals voeren verschillende taken uit, waaronder het verzamelen van informatie en bewijsmateriaal voor juridische zaken, het opstellen van juridische documenten zoals contracten en pleitstukken, het voorbereiden van cliënten op rechtszaken, het onderzoeken van wet- en regelgeving en het bijwonen van vergaderingen en hoorzittingen.

Hoewel een paralegal niet dezelfde bevoegdheden heeft als een advocaat en geen juridisch advies mag geven of zaken in de rechtszaal mag pleiten, vervullen ze een essentiële rol in het juridische proces door advocaten te ondersteunen en administratieve taken op zich te nemen. Ze kunnen werkzaam zijn in advocatenkantoren, juridische afdelingen van bedrijven, overheidsinstellingen of non-profitorganisaties.

Paralegal opleiding

Om een paralegal te worden, is een opleiding op het gebied van juridische dienstverlening vereist, zoals de opleiding tot juridisch medewerker. Sommige paralegals hebben ook aanvullende certificeringen behaald om hun kennis en vaardigheden te verbeteren.

Het werk van een paralegal vereist nauwkeurigheid, organisatorische vaardigheden, kennis van juridische terminologie en procedures, en het vermogen om zelfstandig te werken. Paralegals spelen een waardevolle rol bij het ondersteunen van advocaten en het efficiënt afhandelen van juridische zaken.

Wat doet een paralegal:

Juridische opleidingen:

Opleidingen tot paralegal

De meest gerichte opleiding tot paralegal is de opleiding tot juridisch medewerker, echter hoeft dit niet het geval te zijn omdat het ondersteunende werkzaamheden betreft. Een paralegal hoeft dan ook niet in alle gevallen een juridische opleiding te volgen. Dit kan wel per werkgever verschillen omdat er uiteraard ook werkgevers zijn die wel een volwaardige opleiding verwachten. De term paralegal kan nogal eens verwarrend zijn, omdat er ook juristen zijn die juist de term parajuridisch medewerker gebruik om duidelijk te maken dat ze specialist zijn binnen bepaalde vakgebieden. In dat geval kan er weer sprake zijn van een hbo-opleiding Rechten of een universitaire studie Rechtsgeleerdheid. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je voor jezelf gaat starten met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een paralegal werkzaam kan zijn

Een paralegal is meestal werkzaam voor een advocatenkantoor of binnen het bedrijfsleven. Als paralegal ben je in de meeste gevallen direct werkzaam onder een advocaat, jurist of bedrijfsjurist. Zoals eerder omschreven zijn paralegals meestal niet werkzaam voor gemeentes of andere overheden. In dat geval is de benaming juridisch medewerker meer van toepassing.

Competenties paralegal

De belangrijkste competentie van een paralegal is dus juridische kennis. Daarnaast moet je beschikken over een dienstbare instelling, omdat je meestal direct werkzaam bent onder een jurist. Ook communicatie moet aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je met verschillende collega's en externe partijen te maken hebt. Van een paralegal mag verwacht worden dat hij of zij de taal uitstekend beheerst. Algemeen belangrijke woorden zijn accuraat, zelfstandigheid, flexibiliteit, inzicht, wet- en regelgeving, passie, motivatie, plannen, organiseren, samenwerken, resultaatgericht en bijscholing.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als paralegal

Het arbeidsmarktperspectief van een paralegal is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Binnen het bedrijfsleven is er over het algemeen grote behoefte aan paralegals. De doorgroeimogelijkheden van een paralegal moeten gezien worden in het blijven volgen van opleidingen, zodat je uiteindelijk werkzaam kan zijn als jurist.

Arbeidsvoorwaarden en salaris paralegal

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als paralegal omdat je als paralegal werkzaam kan zijn voor uiteenlopende soorten bedrijven in verschillende branches. Een paralegal die beschikt over een passende opleiding zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 2400 en 3200 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Paralegal

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Paralegal, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Paralegal

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Paralegal bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Paralegal.

Mijnzzp.nl