Pro deo advocaat

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep Pro deo advocaat
Gesubsidieerde rechtsbijstand
Wanneer heb ik recht op een pro deo advocaat?
In welke zaken kan ik bijstand krijgen?
Diverse taken als pro deo advocaat:
Wat doet een pro Deo advocaat:
We verdienen te weinig:
Opleidingen tot pro deo advocaat
Bedrijven waar een pro deo advocaat werkzaam kan zijn
Competenties pro deo advocaat
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als pro deo advocaat
Arbeidsvoorwaarden en salaris pro deo advocaat
Eigen bedrijf starten als Pro deo advocaat
Boekhoudprogramma vergelijken Pro deo advocaat

Beroep Pro deo advocaat

Een pro deo advocaat is een advocaat die juridische bijstand verleent aan cliënten en daarvoor wordt betaald door de overheid. Het hangt van verschillende factoren en de situatie af of iemand in aanmerking komt voor een pro deo advocaat. In Nederland hebben advocaten de verplichting om te laten weten aan cliënten of het mogelijk is om voor kosteloze rechtsbijstand in aanmerking te komen of dat er wellicht een verminderd tarief van toepassing is. Een pro deo advocaat behartigt de belangen van een cliënt en kan in dat opzicht uiteenlopende werkzaamheden uitvoeren. Daarbij hangt het van het rechtsgebied af welke werkzaamheden er precies zijn. In elk geval voert een pro deo advocaat een intakegesprek met een cliënt om inzicht te krijgen in de situatie, zoals in het geval van een juridisch conflict. Bij een aanhouding van een persoon in het kader van strafbare feiten is het mogelijk dat een pro deo advocaat de verdachte in het cellencomplex bezoekt. Het in kaart brengen van de situatie is één van de taken, maar uiteraard doet een pro deo advocaat doorgaans ook onderzoek. Bijvoorbeeld naar wetten en regelgeving, maar ook naar rechtszaken die eerder zijn geweest om aan de hand van eerdere uitspraken een bepaalde strategie te bepalen. Het kan ook voorkomen dat een pro deo advocaat bijvoorbeeld namens een cliënt een brief verstuurt. Daarbij hangt het van de situatie af wat de eventuele vervolgstappen zijn. Die hoeven er namelijk niet altijd te zijn, want het kan ook zo zijn dat een brief voldoende is om verdere stappen te voorkomen. In elk geval staat de belangenbehartiging in juridische zin altijd voorop. Een andere benaming voor een pro deo advocaat is ook wel een advocaat van onvermogen. Daarbij kan onder meer de term gesubsidieerde rechtsbijstand van toepassing zijn.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Een pro deo advocaat is gelet op de uitvoering van werkzaamheden, dus gewoon aan te merken als een advocaat. Het verschil is alleen dat de overheid in de betaling voorziet als het om pro deo werkzaamheden gaat en er sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand. Het komt overigens ook regelmatig voor dat er zich een mix voordoet, zoals werkzaam zijn in de sociale advocatuur en daarnaast door cliënten betaalde opdrachten aannemen. Overigens hoeft een pro deo advocaat niet onder te doen voor een reguliere advocaat als het gaat om het behalen van successen. De term pro deo laat zien dat de advocaatdiensten gratis zijn, maar uiteindelijk is het wel de overheid of in feite de gemeenschap die de kosten betaalt. Het is voor de cliënt dan gratis of bijna gratis om een pro deo advocaat in de arm te nemen. Bijvoorbeeld om een cliënt te vertegenwoordigen bij de rechtbank, waar ook andere partijen aanwezig zijn, zoals een onafhankelijke rechter en een griffier. Bij het vertegenwoordigen van een cliënt in de rechtszaal is er sprake van belangenbehartiging en houdt een pro deo advocaat bijvoorbeeld een pleidooi in het voordeel van de situatie van de cliënt.

Wanneer heb ik recht op een pro deo advocaat?

Het hangt onder meer van je vermogen en van je inkomen af op er recht bestaat op een pro deo advocaat. Overigens is een pro deo advocaat niet helemaal gratis, want je betaalt wel een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is eveneens afhankelijk van het inkomen en het vermogen. Als je te veel verdient of te veel vermogen hebt dan kom je niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Verder dient er voor het inschakelen van een pro deo advocaat ook een gegronde reden aanwezig te zijn om een beroep te doen op rechtsbijstand. Naast de eigen bijdrage komen er wellicht nog meer kosten bij kijken. Daarbij valt onder meer te denken aan de kosten voor griffierechten of aan de kosten van het inhuren van een deskundige partij. Ook bestaat het risico bij een proces dat er sprake is van een veroordeling in de proceskosten. Is er sprake van een aanhouding en arrestatie door een politieagent of rechercheur dan vervalt de eigen bijdrage voor een pro deo advocaat.

In welke zaken kan ik bijstand krijgen?

Binnen het strafrecht is het in principe mogelijk om voor allerlei soorten zaken een beroep te doen op een pro deo advocaat. Bijvoorbeeld voor strafzaken die voor de politierechter komen, maar ook strafzaken die plaatsvinden bij het gerechtshof net als bij de Hoge Raad. Overigens geldt voor minderjarigen in het strafrecht dat deze altijd recht op een pro deo advocaat heeft. Naast het strafrecht zijn er nog veel meer rechtsgebieden, waarin de sociale advocatuur een rol speelt en waarin een beroep te doen valt op een pro deo advocaat. Denk maar aan een het huurrecht, zoals in het geval er een juridisch conflict is ontstaan met de huisbaas. Of aan familierecht als rechtsgebied, waarin gezinsvoogden werkzaam zijn. Het kan ook zo zijn dat een pro deo advocaat een cliënt vertegenwoordigt die uitkeringsfraude heeft gepleegd dat door een sociaal rechercheur is ontdekt.

Diverse taken als pro deo advocaat:

  • Intakegesprek voeren.
  • Juridisch advies geven.
  • Belangen van cliënt behartigen.
  • Juridische bijstand verlenen.
  • Cliënt vertegenwoordigen in rechtbank.
  • Strategie bepalen.
  • Pleidooi voorbereiden en houden.
  • Juridische documenten opstellen.
  • Wetgeving bestuderen.

Wat doet een pro Deo advocaat:

We verdienen te weinig:

Opleidingen tot pro deo advocaat

Er is om als pro deo advocaat te werken eenzelfde opleidingsroute af te leggen als voor de functie van advocaat. Een universitaire opleiding rechten leidt in de eerste plaats op tot jurist. Daarmee ben je nog geen advocaat, want daar is bijvoorbeeld een beroepsopleiding advocatuur de aangewezen stap voor. Deze opleiding volg je bij een advocatenkantoor in de functie van stagiair of meer specifiek advocaat-stagiair. Na het afronden van de beroepsopleiding vindt er een officiële beëdiging plaats als advocaat. Iedere advocaat heeft daarna de mogelijkheid om zich als pro deo advocaat aan te bieden. Het is geen verplichting, want pro deo zaken mogen ook geweigerd worden. Advocaten in opleiding kunnen overigens gedurende een bepaalde periode verplicht worden om werkzaam te zijn binnen de juridische tweedelijnsbijstand en dat is bijstand die betrekking heeft op pro deo zaken. Zie voor meer informatie ook de website rechtsbijstand voor gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een pro deo advocaat werkzaam kan zijn

Een pro deo advocaat kan werkzaam zijn voor een advocatenkantoor, maar ook zelf als ondernemer een eigen kantoor hebben. Een pro deo advocaat is wat dat betreft doorgaans wel werkzaam binnen de sociale advocatuur.

Competenties pro deo advocaat

Het is als pro deo advocaat belangrijk om specifieke juridische kennis te hebben over bepaalde rechtsgebieden. Sociale betrokkenheid speelt eveneens een grote rol in deze functie en verder zijn er uiteraard algemene competenties waar elke advocaat over dient te beschikken. Denk daarbij maar aan overtuigingskracht en een scherp analyserend vermogen net als aan communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Het komt verder goed van pas om stressbestendig en klantgericht te zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als pro deo advocaat

Zolang er sprake is van gesubsidieerde rechtsbijstand is er een gunstig arbeidsmarktperspectief voor pro deo advocaten. In de samenleving en tussen bedrijven spelen er altijd wel conflicten of begaan mensen misdrijven. Het is altijd mogelijk om als pro deo advocaat bijvoorbeeld uit de sociale advocatuur te gaan en meer commercieel te zijn. Bijvoorbeeld door uitsluitend betaalde opdrachten aan te nemen. Het is ook mogelijk om als pro deo advocaat een goede naam op te bouwen met een uitstekende reputatie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris pro deo advocaat

Het salaris van een pro deo advocaat is onder meer afhankelijk van de exacte werkzaamheden. Vaak gaat het om een mix van pro deo werk en betaalde opdrachten. Indien er sprake is van een fulltime pro deo advocaat liggen de verdiensten gemiddeld tussen 2.500 euro en 5.000 euro bruto. Bij betaalde opdrachten is het gemiddelde uurtarief 110 euro.

Eigen bedrijf starten als Pro deo advocaat

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Pro deo advocaat, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Pro deo advocaat

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Pro deo advocaat bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Pro deo advocaat.

Mijnzzp.nl