Pro deo advocaat

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Pro deo advocaat?

Een pro deo advocaat is een advocaat die juridische bijstand verleent aan cliënten en daarvoor wordt betaald door de overheid. Het hangt van verschillende factoren en de situatie af of iemand in aanmerking komt voor een pro deo advocaat. In Nederland hebben advocaten de verplichting om te laten weten aan cliënten of het mogelijk is om voor kosteloze rechtsbijstand in aanmerking te komen of dat er wellicht een verminderd tarief van toepassing is. Een pro deo advocaat behartigt de belangen van een cliënt en kan in dat opzicht uiteenlopende werkzaamheden uitvoeren. Daarbij hangt het van het rechtsgebied af welke werkzaamheden er precies zijn. In elk geval voert een pro deo advocaat een intakegesprek met een cliënt om inzicht te krijgen in de situatie, zoals in het geval van een juridisch conflict. Bij een aanhouding van een persoon in het kader van strafbare feiten is het mogelijk dat een pro deo advocaat de verdachte in het cellencomplex bezoekt. Het in kaart brengen van de situatie is één van de taken, maar uiteraard doet een pro deo advocaat doorgaans ook onderzoek. Bijvoorbeeld naar wetten en regelgeving, maar ook naar rechtszaken die eerder zijn geweest om aan de hand van eerdere uitspraken een bepaalde strategie te bepalen. Het kan ook voorkomen dat een pro deo advocaat bijvoorbeeld namens een cliënt een brief verstuurt. Daarbij hangt het van de situatie af wat de eventuele vervolgstappen zijn. Die hoeven er namelijk niet altijd te zijn, want het kan ook zo zijn dat een brief voldoende is om verdere stappen te voorkomen. In elk geval staat de belangenbehartiging in juridische zin altijd voorop. Een andere benaming voor een pro deo advocaat is ook wel een advocaat van onvermogen. Daarbij kan onder meer de term gesubsidieerde rechtsbijstand van toepassing zijn.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Pro deo advocaat

Wat is het salaris en tarief van een Pro deo advocaat? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Pro deo advocaat in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Pro deo advocaat

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Pro deo advocaat bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl