Brandonderzoeker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een brandonderzoeker is een gespecialiseerde vakman of vakvrouw die verantwoordelijk is voor het onderzoeken van branden. Het onderzoek dat een brandonderzoeker uitvoert bestaat over het algemeen uit het in kaart brengen van de brandoorzaak, de brandontwikkeling en het brandverloop. Binnen Nederland bestaan er verschillende instanties en bedrijven die brandonderzoek uitvoeren, zoals de politie, de brandweer en particuliere bedrijven. Binnen het politieapparaat spreekt men over het algemeen van het team forensische opsporing (TFO) en binnen de brandweer over het team brandonderzoek (TBO). Tegenwoordig werken de politie en brandweer in veel gevallen samen om de oorzaak van branden te achterhalen, afhankelijk van het doel van het onderzoek. Binnen het politieapparaat worden brandonderzoeken in veel gevallen uitgevoerd om strafrechtelijk bewijs te verzamelen. De brandweer kan ook brandonderzoeken uitvoeren om te leren van branden, zodat in de toekomst mogelijke gevaren beter ingeschat kunnen worden zonder dat er sprake is van strafrechtelijk onderzoek. De redenen voor brandonderzoeken kunnen dus verschillend zijn. Het onderzoeken van branden en het achterhalen van brandoorzaken betreft heel specifieke onderzoekswerkzaamheden, die alleen uitgevoerd kunnen worden door de juiste vakmensen die beschikken over de juiste opleidingen, ervaring en kennis. Zoals eerder omschreven kan brandsporenonderzoek om verschillen redenen belangrijk zijn voor verschillende partijen.

Ook voor verzekeringsbedrijven is het over het algemeen belangrijk dat er na een brand onderzoek uitgevoerd wordt, zodat de oorzaak van de brand vastgesteld kan worden. De oorzaak van een brand zal in veel gevallen bepalend zijn in de mogelijke schadevergoeding en afhandeling door het verzekeringsbedrijf. Verzekeringsbedrijven hanteren strenge voorwaarden bij brandverzekeringen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een bedrijf niet met bepaalde brandbare stoffen mag werken of dat werkmaterialen op een juiste manier opgeslagen moeten worden, volgens de polis van de verzekering. Als een bedrijf zich niet aan de deze voorwaarden gehouden heeft kan dit van invloed zijn op een mogelijke schadevergoeding en de afhandeling.

Onderzoek mogelijke brandstichting

Brandonderzoeken worden ook uitgevoerd om te bepalen of er mogelijk sprake is van bewuste brandstichting met als doel de verzekering op te lichten. Dit soort onderzoeken bestaat niet alleen uit het onderzoeken van de feitelijke brandhaard maar ook uit getuigen onderzoek. Mogelijke getuigen kunnen erg waardevol zijn voor rechercheurs en verzekeringsbedrijven, omdat ze wellicht over informatie beschikken. Denk bijvoorbeeld aan verdachte auto's bij een pand of aan andere verdachte situaties voorgaande aan de brand. Ook mogelijke filmpjes gemaakt van de brand door getuigen kunnen nuttig zijn voor de brandweer en de politie, omdat filmpjes van de brand meer informatie kunnen verschaffen over het brandverloop.

Brandstichting kan op verschillende manieren aangetoond worden, zoals door het uitvoeren van een brandonderzoek. Als uit het brandonderzoek blijkt dat er bijvoorbeeld sprake is van meerdere brandhaarden is er bijna altijd sprake van brandstichting, omdat meerdere brandhaarden anders bijna niet mogelijk zijn. Brandonderzoekers kunnen ook andere methoden hanteren om mogelijke fraude aan te tonen. Denk hierbij aan het onderzoeken van de administratie van bedrijven of particulieren. Tegenwoordig is het dan ook niet ongebruikelijk dat er ook gekozen zal worden voor een economisch onderzoek om mogelijke fraude op te sporen.

Brandonderzoek:

Buurtbewoners vermoeden brandstichting:

Opleidingen tot brandonderzoeker

Er worden diverse soorten opleidingen aangeboden tot brandonderzoeker die meestal alleen toegankelijk zijn voor brandweerlieden of andere professionals zoals forensisch onderzoekers van de politie. Binnen deze speciale opleiding is over het algemeen veel aandacht voor diverse onderzoekmethodes, het uitvoeren van veldonderzoek, het analyseren van informatie en het opstellen van de bevindingen in een rapport. Daarnaast is er natuurlijk ook veel aandacht voor de algemene kennis van brand en brandverloop.

Bedrijven waar een brandonderzoeker werkzaam kan zijn

Een brandonderzoeker is over het algemeen werkzaam voor de brandweer, de politie of voor particulieren onderzoeksbedrijven zoals een detectivebureau. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat een brandonderzoeker werkzaam is voor een verzekeringsbedrijf.

Competenties brandonderzoeker

Als brandonderzoeker is het in de eerste plaatst erg belangrijk dat je een ware speurneus bent die beschikt over een gedegen opleiding. Onafhankelijkheid als brandonderzoeker is een belangrijk woord te noemen, omdat de gevolgen van een brandonderzoek groot kunnen zijn voor belanghebbenden. Naast onafhankelijkheid is het belangrijk dat een brandonderzoeker terughoudend is met ongefundeerde uitspraken en/of aannames, omdat zijn bevindingen alleen kenbaar gemaakt mogen worden in het eindrapport. Algemeen belangrijke woorden binnen dit beroep zijn inzicht, kennis, onderzoeksvaardigheden en communicatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als brandonderzoeker

Het arbeidsmarktperspectief als brandonderzoeker is over het algemeen matig te noemen, omdat er een zeer specifieke opleiding gevolgd zal moeten worden die alleen toegankelijk is als je beschikt over de juiste vooropleidingen en werkervaring. De doorgroeimogelijkheden als brandonderzoeker moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie of het starten van een eigen onderzoeksbureau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris brandonderzoeker

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je als brandonderzoeker werkzaam kan zijn voor verschillende overheden en bedrijven. Ook is het niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor dit beroep, omdat het salaris sterk afhankelijk zal zijn van de soort werkgever, leeftijd en verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl