Brandonderzoeker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep brandonderzoeker
Wat doet een brandonderzoeker
Onderzoek brandstichting
Wanneer brandsporenonderzoek uitvoeren
Diverse taken als brandonderzoeker:
Film: brandonderzoek
Film: vermoeden brandstichting
Opleidingen tot brandonderzoeker
Bedrijven waar een brandonderzoeker werkzaam kan zijn
Competenties brandonderzoeker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als brandonderzoeker
Arbeidsvoorwaarden en salaris brandonderzoeker
Eigen bedrijf starten als Brandonderzoeker
Boekhoudprogramma vergelijken Brandonderzoeker

Beroep brandonderzoeker

Een brandonderzoeker is verantwoordelijk voor het onderzoeken van branden. Het onderzoek dat een brandonderzoeker uitvoert bestaat over het algemeen uit het in kaart brengen van de brandoorzaak, de brandontwikkeling en het brandverloop. Binnen Nederland bestaan er verschillende instanties en bedrijven die brandonderzoek uitvoeren, zoals de politie, de brandweer en particuliere bedrijven. Binnen het politieapparaat spreekt men over het algemeen van het team forensische opsporing (TFO) en binnen de brandweer over het team brandonderzoek (TBO). Tegenwoordig werken de politie en brandweer in veel gevallen samen om de oorzaak van branden te achterhalen, afhankelijk van het doel van het onderzoek. Binnen het politieapparaat worden brandonderzoeken in veel gevallen uitgevoerd om strafrechtelijk bewijs te verzamelen. De brandweer kan brandonderzoeken ook uitvoeren om te leren van branden, zodat in de toekomst mogelijke gevaren beter ingeschat kunnen worden, zonder dat er sprake is van strafrechtelijk onderzoek. Het onderzoeken van branden en het achterhalen van brandoorzaken betreft specifieke onderzoekswerkzaamheden, die alleen uitgevoerd kunnen worden door de juiste specialisten, die beschikken over de juiste opleidingen, ervaring en kennis. Zoals eerder omschreven kan brandsporenonderzoek om verschillen redenen belangrijk zijn voor verschillende partijen. Over het algemeen zal een brandonderzoeker veel aandacht hebben voor elektrische installaties en de daarop aangesloten apparatuur en aandacht hebben voor chemische en natuurkundige reacties die branden kunnen veroorzaken. Een brandonderzoeker is dus gespecialiseerd in forensische brandtechnische onderzoekswerkzaamheden om de oorzaak van calamiteiten te kunnen achterhalen. Het achterhalen van de oorzaak is belangrijk om te kunnen vaststellen wat precies de oorzaak is geweest van een brand.

Wat doet een brandonderzoeker

Een brandonderzoeker is dus een inspecteur die verantwoordelijk is voor het onderzoeken van branden om de oorzaak van branden te kunnen vaststellen. Ook voor verzekeringsbedrijven is het belangrijk dat er na een brand onderzoek uitgevoerd wordt, zodat de oorzaak van de brand vastgesteld kan worden. De oorzaak van een brand zal in veel gevallen bepalend zijn in de afhandeling door het verzekeringsbedrijf, omdat verzekeringsbedrijven strenge voorwaarden hanteren. In de polis kan bijvoorbeeld opgenomen zijn dat een bedrijf niet met bepaalde brandbare stoffen mag werken of dat werkmaterialen op een bepaalde manier opgeslagen moeten worden. Als een ondernemer zich niet aan deze voorwaarden gehouden heeft kan dit van invloed zijn op de afhandeling. Denk bijvoorbeeld aan garagehouders, die te maken hebben met de voorwaarden dat auto's niet onbeheerd mogen achterblijven in de garage als ze onderhoud ondergaan. Een ander voorbeeld is dat binnen een timmerwerkplaats geen brandbare lijmsoorten opgeslagen mogen worden. Brandsporenonderzoek gaat tegenwoordig ver en kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Denk bijvoorbeeld aan forensisch onderzoek, dossier analyse, dactyloscopie onderzoek (vingerafdrukken) en aan technisch onderzoek. Technisch onderzoek heeft bijvoorbeeld betrekking op scheikundige en/of natuurkundige processen om te kunnen bepalen welke brandversnellers er gebruikt zijn.

Onderzoek brandstichting

Brandonderzoeken worden ook uitgevoerd om te bepalen of er sprake is van brandstichting met als doel de verzekering op te lichten. Dit soort onderzoeken bestaat niet alleen uit het onderzoeken van de feitelijke brandhaard, maar ook uit getuigenonderzoek. Mogelijke getuigen kunnen waardevol zijn voor rechercheurs en verzekeringsbedrijven, omdat ze over belangrijke informatie kunnen beschikken. Denk bijvoorbeeld aan verdachte auto's bij een pand of aan andere verdachte situaties voorgaande aan de brand. Ook mogelijke filmpjes gemaakt van de brand kunnen nuttig zijn voor de brandweer en de politie, omdat filmpjes meer informatie kunnen verschaffen over het brandverloop. Brandstichting kan op verschillende manieren aangetoond worden, zoals door het uitvoeren van een brandonderzoek. Als uit het brandonderzoek blijkt dat er sprake is van meerdere brandhaarden is er bijna altijd sprake van brandstichting, omdat meerdere brandhaarden bijna niet mogelijk zijn. Brandonderzoekers kunnen ook andere methoden hanteren om mogelijke fraude aan te tonen. Denk hierbij aan het onderzoeken van de administratie. Tegenwoordig is het niet ongebruikelijk dat er ook gekozen wordt voor een economisch onderzoek om mogelijke fraude op te sporen. Brandstichting komt relatief gezien vaak voor en heeft meestal als doel het behalen van financieel gewin.

Wanneer brandsporenonderzoek uitvoeren

Binnen Nederland is er tegenwoordig precies vastgelegd wanneer brandsporenonderzoek nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een officier van dienst, die een verdachte situatie tegenkomt. In dat geval is het de officier van dienst, die een brand sporenonderzoeker zal inschakelen. Ook als er gewonden gevallen zijn is het gebruikelijk dat er onderzoek uitgevoerd wordt. Daarnaast kan er sprake zijn van bijzondere situaties. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, die in brand gevlogen zijn. In dat geval is het belangrijk om de brand te onderzoeken om te begrijpen, waardoor de brand precies is ontstaan. Vanzelfsprekend komt het ook voor dat verzekeringsmaatschappijen onderzoek laten uitvoeren bij een vermoeden van brandstichting of nalatigheid. Bij brandstichting of andere strafbare feiten krijgen mensen ook te maken met een officier van justitie.

Diverse taken als brandonderzoeker:

  • Het onderzoeken van branden bij onbekende oorzaak.
  • Het onderzoeken van branden met een onverwacht brandverloop.
  • Het onderzoeken van branden bij slachtoffers.
  • Het onderzoeken van branden om inzicht te krijgen (leren).
  • Het onderzoeken van branden om bewijs te verzamelen.
  • Het onderzoeken waarom preventieve voorzieningen gefaald hebben (alarm, sprinklers).
  • Het ondervragen van getuigen en het doornemen van de administratie.

Film: brandonderzoek

Film: vermoeden brandstichting

Opleidingen tot brandonderzoeker

Er worden diverse soorten opleidingen aangeboden tot brandonderzoeker die meestal alleen toegankelijk zijn voor brandweerlieden of andere professionals zoals forensisch onderzoekers van de politie. Binnen deze speciale opleiding is over het algemeen veel aandacht voor diverse onderzoekmethodes, het uitvoeren van veldonderzoek, het analyseren van informatie en het opstellen van de bevindingen in een rapport. Daarnaast is er natuurlijk ook veel aandacht voor de algemene kennis van brand en brandverloop. Niet iedereen kan zomaar een opleiding brandonderzoek volgen. Een veelgebruikte afkorting door de brandweer is TBO wat staat voor Team Brandonderzoek. TBO-brandweer is een methode om te leren van branden. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een brandonderzoeker werkzaam kan zijn

Een brandonderzoeker is in de meeste gevallen werkzaam voor een onderzoeksbureau of detectivebureau. Daarnaast is het denkbaar dat een brandonderzoeker werkzaam is voor een verzekeringsmaatschappij. Vanzelfsprekend kan een brandonderzoeker ook in dienst zijn van de brandweer.

Competenties brandonderzoeker

Als brandonderzoeker is het belangrijk dat je een ware speurneus bent, die beschikt over een gedegen opleiding. Daarnaast moet je over onderzoeksvaardigheden beschikken. Onafhankelijkheid is een belangrijk woord te noemen, omdat de gevolgen van een brandonderzoek groot kunnen zijn voor belanghebbenden. Ook zul je moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je meestal zal samenwerken met verschillende partijen. Algemeen belangrijke woorden zijn veldwerk, inzicht, kennis, luisteren, ondervragen, secuur, adequaat, resultaatgericht en presteren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als brandonderzoeker

Het arbeidsmarktperspectief van een brandonderzoeker is over het algemeen matig te noemen, omdat er een zeer specifieke opleiding gevolgd zal moeten worden die alleen toegankelijk is als je beschikt over de juiste vooropleidingen en werkervaring. De doorgroeimogelijkheden als brandonderzoeker moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie of het starten van een eigen onderzoeksbureau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris brandonderzoeker

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden, omdat je als brandonderzoeker werkzaam kan zijn voor verschillende overheden en bedrijven. Ook is het niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor dit beroep, omdat het salaris sterk afhankelijk zal zijn van de soort werkgever, leeftijd en verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Brandonderzoeker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Brandonderzoeker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Brandonderzoeker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Brandonderzoeker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Brandonderzoeker.

Mijnzzp.nl