Brandonderzoeker

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Brandonderzoeker?

Een brandonderzoeker is verantwoordelijk voor het onderzoeken van branden. Het onderzoek dat een brandonderzoeker uitvoert bestaat over het algemeen uit het in kaart brengen van de brandoorzaak, de brandontwikkeling en het brandverloop. Binnen Nederland bestaan er verschillende instanties en bedrijven die brandonderzoek uitvoeren, zoals de politie, de brandweer en particuliere bedrijven. Binnen het politieapparaat spreekt men over het algemeen van het team forensische opsporing (TFO) en binnen de brandweer over het team brandonderzoek (TBO). Tegenwoordig werken de politie en brandweer in veel gevallen samen om de oorzaak van branden te achterhalen, afhankelijk van het doel van het onderzoek. Binnen het politieapparaat worden brandonderzoeken in veel gevallen uitgevoerd om strafrechtelijk bewijs te verzamelen. De brandweer kan brandonderzoeken ook uitvoeren om te leren van branden, zodat in de toekomst mogelijke gevaren beter ingeschat kunnen worden, zonder dat er sprake is van strafrechtelijk onderzoek. Het onderzoeken van branden en het achterhalen van brandoorzaken betreft specifieke onderzoekswerkzaamheden, die alleen uitgevoerd kunnen worden door de juiste specialisten, die beschikken over de juiste opleidingen, ervaring en kennis. Zoals eerder omschreven kan brandsporenonderzoek om verschillen redenen belangrijk zijn voor verschillende partijen. Over het algemeen zal een brandonderzoeker veel aandacht hebben voor elektrische installaties en de daarop aangesloten apparatuur en aandacht hebben voor chemische en natuurkundige reacties die branden kunnen veroorzaken. Een brandonderzoeker is dus gespecialiseerd in forensische brandtechnische onderzoekswerkzaamheden om de oorzaak van calamiteiten te kunnen achterhalen. Het achterhalen van de oorzaak is belangrijk om te kunnen vaststellen wat precies de oorzaak is geweest van een brand.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Brandonderzoeker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Brandonderzoeker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl