Gezinsvoogd

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Gezinsvoogd?

Een gezinsvoogd of jeugdzorgwerker is een hulpverlener die kinderen, ouders en verzorgers bijstaat als dat nodig is. Een gezinsvoogd komt in beeld als een kinderrechter heeft aangegeven dat er externe hulp, zorg en toezicht nodig is om een kind een kans te geven op een normale opvoeding. De werkzaamheden van een gezinsvoogd gaan verder dan alleen het houden van toezicht. Denk bijvoorbeeld aan het actief overleggen over de vrijetijdsbestedingen, de vriendengroep, de leefomgeving en aan de schoolvorderingen. Maar ook persoonlijke verzorging en het eetpatroon van kinderen kunnen aandachtsgebieden zijn van een gezinsvoogd. In het kort kunnen we stellen dat een gezinsvoogd op alles toeziet wat met de gezondheid en gedrag van kinderen te maken heeft. Om deze hulp te kunnen bieden zal de gezinsvoogd samen met het kind een hulpverleningsplan opstellen, dat niet vrijblijvend is. Ook mogen kinderen zelf aangeven, wat ze belangrijk vinden, maar een gezinsvoogd hoeft dit niet altijd mee te nemen in het hulpverleningsplan als hij of zij denkt dat dit niet goed is voor het kind. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een gezinsvoogd het beste omschrijven als het in de gaten houden van kinderen met betrekking tot hun opvoeding en verzorging, inclusief de leefomgeving. Ook zal een gezinsvoogd sterk monitoren of kinderen zich op een normale manier ontwikkelen, zoals andere kinderen dat ook doen. Het hulpverleningsplan dat een gezinsvoogd opstelt is dus niet vrijblijvend. Als een rechter uitspraak doet dat een gezin hulp nodig heeft van een gezinsvoogd, moet deze hulp geaccepteerd worden. Dit betekent overigens niet dat de ouders het gezag over het kind kwijtraken. Het betekent wel dat de gezinsvoogd verplicht gaat helpen in de opvoeding. Het doel van een gezinsvoogd is altijd dat de ouders op een goede manier zelfstandig verder kunnen met het kind.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Gezinsvoogd

Wat is het salaris en tarief van een Gezinsvoogd? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Gezinsvoogd in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Gezinsvoogd

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Gezinsvoogd bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl