Gezinsvoogd

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Gezinsvoogd?

Een gezinsvoogd is een speciale hulpverlener, die kinderen en ouders bijstaat wanneer dat nodig is. Een gezinsvoogd komt in beeld wanneer een kinderrechter heeft aangeven dat er externe hulp, zorg en toezicht nodig is om een kind een kans te geven op een normale opvoeding. De werkzaamheden van een gezinsvoogd gaan verder dan het alleen houden van toezicht. Denk bijvoorbeeld aan het actief overleggen over vrijetijdsbestedingen, vriendengroep, leefomgeving en aan de schoolvorderingen. Maar ook persoonlijke verzorging en eetpatronen kunnen aandachtspunten zijn van een gezinsvoogd. In het kort kunnen we stellen dat een gezinsvoogd op alles toeziet wat met gezondheid en gedrag te maken heeft. Om deze hulp te kunnen bieden zal de gezinsvoogd samen met het kind een hulpverleningsplan opstellen, dat niet vrijblijvend is. Ook mogen kinderen zelf aangeven wat ze belangrijk vinden, maar een gezinsvoogd hoeft dit niet altijd mee te nemen in het hulpverleningsplan als hij of zij denkt dat dit niet goed is voor het kind.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Gezinsvoogd

Wat is het salaris en tarief van een Gezinsvoogd? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Gezinsvoogd in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl