Kinderarts

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Kinderarts?

Een kinderarts is een arts die zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van kinderen. Een kinderarts zal kinderen behandelen vanaf de geboorte tot ze zijn uitgegroeid, wat neerkomt op een leeftijd van ongeveer zestien tot achttien jaar. Een ander woord voor kindergeneeskunde is ook wel pediatrie. Pediatrie komt neer op de medische zorg van zuigelingen en kinderen inclusief adolescenten (overgang jeugd en volwassenheid). De term kinderarts moet wel vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende kinderartsen bestaan afhankelijk van de gekozen specialisatie. Denk hierbij aan kinderlongartsen, kinderarts-nefrologen en aan kinderartsen maag-, lever- en darmziekten. Als een kinderarts niet beschikt over een specialisatie spreekt men van een algemeen kinderarts. Een algemeen kinderarts werkt bijvoorbeeld op een polikliniek en kan kinderen doorverwijzen naar een gespecialiseerd kinderarts. Het beroep kinderarts is aan te merken als belangrijk en mooi beroep, omdat je verantwoordelijk bent voor het helpen van kinderen. Dit neemt niet weg dat het beroep kinderarts ook aan te merken is als moeilijk beroep, omdat een kinderarts ook te maken krijgt met kinderen, die ernstig ziek zijn. Daarnaast kan een kinderarts te maken krijgen met kinderen die mishandeld worden. Het is niet zo dat een kinderarts verantwoordelijk is voor het uitvoeren van operaties, omdat dit gedaan wordt door een kinder-chirurg. Als kinderarts ben je op een brede manier gespecialiseerd in de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van kinderen. Een kinderarts is dus een medisch specialist in pediatrie (kindergeneeskunde). Omdat een kinderarts met zuigelingen en kinderen te maken heeft, zal het voorkomen dat een kinderarts beslissingen moet nemen, die zuigelingen of kinderen niet zelf kunnen maken. Dit is een belangrijk verschillen met het behandelen van volwassenen. Een kinderarts kan niet zomaar vergeleken worden met een jeugdarts, omdat een jeugdarts niet alleen werkzaam is binnen de geneeskunde.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Kinderarts

Wat is het salaris en tarief van een Kinderarts? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Kinderarts in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Kinderarts

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Kinderarts bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl