Gynaecoloog

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Gynaecoloog?

Een gynaecoloog is een arts die zich gespecialiseerd heeft in gynaecologie. Gynaecologie heeft betrekking op vrouwenziekten en aandoeningen, zoals aan vrouwelijke geslachtsorganen, plasproblemen, menstruatieproblemen en vruchtbaarheidsstoornissen. Daarnaast heeft gynaecologie betrekking op seksuele problemen, zwangerschappen en bevallingen. De meeste zwangere vrouwen komen alleen in aanraking met een gynaecoloog als een zwangerschap of bevalling niet verloopt zoals deze behoort te verlopen. Dit kan ook inhouden het preventief onderzoeken van vrouwen om mogelijke problemen te voorkomen. Een gynaecoloog noemt men ook wel eens een vrouwenarts, maar dit is geen officiële benaming. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een gynaecoloog het beste omschrijven als het behandelen van specifieke ziekten die toebehoren tot vrouwen, inclusief vrouwenaandoeningen. Het beroep gynaecoloog kent verschillende deelgebieden, zoals verloskunde, voortplantingsgeneeskunde, invasieve gynaecologie, gynaecologische oncologie en urogynaecologie (bekkenbodemproblematiek en incontinentie). De werkzaamheden van een gynaecoloog bestaan over het algemeen uit het houden van spreekuren, het onderzoeken van vrouwen en het uitvoeren van operaties. Een gynaecoloog zal ook veel te maken krijgen met andere medisch specialisten, zoals kinderartsen, verloskundigen, internisten en urologen. Als gynaecoloog ben je over het algemeen werkzaam met vrouwen in de leeftijd van twintig tot en met zeventig jaar oud. Om bij een gynaecoloog terecht te komen is het meestal nodig om een verwijzing te krijgen van een huisarts of verloskundige. Vanzelfsprekend zijn de werkzaamheden van een gynaecoloog aan te merken als belangrijke werkzaamheden. Dit heeft ook betrekking op het maken van echo's, het voorschrijven van medicijnen en het adviseren over mogelijke therapieën. Ook het geven van passende nazorg is een belangrijke taak van een gynaecoloog.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Gynaecoloog

Wat is het salaris en tarief van een Gynaecoloog? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Gynaecoloog in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Gynaecoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Gynaecoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl