Internist

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Internist?

Een internist is een medisch specialist die gespecialiseerd is in het voorkomen, opsporen, diagnosticeren en behandelen van inwendige ziekten. Het specialisme waarbinnen een internist werkzaam is, noemt men ook wel interne geneeskunde of inwendige geneeskunde. Als internist behandel je adolescenten en volwassenen, die verschillende ziektebeelden kunnen hebben. Adolescentie heeft betrekking op de overgang tussen de jeugd en volledige volwassenheid. De onderzoeksgebieden van een internist zijn breed te noemen en kunnen per internist verschillen, afhankelijk van de gekozen specialisatie. Denk bijvoorbeeld aan bloedziekten, nierziekten, infectieziekten, maag-, darm- en leverziekten, kanker en aan allergische aandoeningen. Afhankelijk van de internist kunnen er ook andere benamingen gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan de benamingen oncoloog, specialist ouderengeneeskundige of allergoloog. De benaming internist moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende internisten zijn, die ook andere benamingen kunnen gebruiken. Een internist is een medisch specialist, echter zal een internist zelf geen operaties uitvoeren. Een internist kan tijdens operaties wel adviseren als dat nodig mocht zijn. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een internist het beste omschrijven als het behandelen van inwendige ziekten van de inwendige organen. Als internist ben je meestal werkzaam op de polikliniek. Op de polikliniek onderzoekt en behandelt de internist patiënten. Hiertoe behoort ook het diagnosticeren en het voorschrijven van medicatie. De werkzaamheden van een internist hebben ook betrekking op het geven van voorlichting met betrekking tot de leefstijl van de patiënten. Omdat de werkzaamheden van een internist zeer breed zijn zal een internist veel samenwerken met andere medisch specialisten. Denk hierbij aan het voeren van overleg of aan het maken van afspraken die betrekking hebben op patiënten.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Internist

Wat is het salaris en tarief van een Internist? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Internist in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Internist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Internist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl