Nieuwslezer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep nieuwslezer
Werken als nieuwslezer binnen de mediasector 
Een baan als nieuwslezer
Wat doet een nieuwslezer?
Nieuwslezer NOS
Beroepsfilm nieuwslezer:
Achter de schermen:
Opleidingen tot nieuwslezer
Bedrijven waar een nieuwslezer werkzaam kan zijn
Competenties nieuwslezer
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als nieuwslezer
Arbeidsvoorwaarden en salaris nieuwslezer
Eigen bedrijf starten als Nieuwslezer
Boekhoudprogramma vergelijken Nieuwslezer

Beroep nieuwslezer

Een nieuwslezer is een presentator die verantwoordelijk is voor het voorlezen van het nieuws op televisie, radio of het internet. Naast het voorlezen van nieuwsberichten kan een nieuwslezer andere journalisten interviewen, zoals verslaggevers, correspondenten en andere specialisten, die extra informatie kunnen bieden met betrekking tot het nieuwsbericht. Een nieuwslezer doet dus meer dan alleen het voorlezen van nieuwsberichten, omdat een nieuwslezer ook gezien kan worden als een interviewer. Andere werkzaamheden van een nieuwslezer zijn bijvoorbeeld het voorbereiden van het nieuws samen met de nieuwsredactie. Denk hierbij aan het schrijven van teksten en aan het redigeren van teksten, zodat ze gebruikt kunnen worden tijdens de nieuwsuitzending. Nieuwslezers hoeven de teksten over het algemeen niet uit het hoofd te leren, omdat ze gebruik kunnen maken van een autocue. Een autocue is een speciaal display, waarop de teksten weergegeven worden, zodat de nieuwslezer deze kan voorlezen zonder gebruik te hoeven maken van tekstbladen. Een ander woord voor autocue kan ook zijn teleprompter. Autocues worden over het algemeen alleen gebruikt binnen praatprogramma's, die op televisie uitgezonden worden, zoals het nieuws. Het beroep nieuwslezer moet vrij algemeen gezien worden, omdat een nieuwslezer voor verschillende media werkzaam kan zijn. Daarnaast kan een nieuwslezer gespecialiseerd zijn in bepaalde vormen van nieuws, zoals het dagelijkse nieuws, financieel nieuws of sportnieuws. Het beroep nieuwslezer is aan te merken als bijzonder beroep, omdat het beroep nieuwslezer relatief gezien niet veel voorkomt. Als nieuwslezer is het belangrijk dat je communicatief gezien goed onderlegd bent. Dit heeft vooral betrekking op live-uitzendingen waarbij het belangrijk is om geen fouten of slordigheden te maken. Het worden van nieuwslezer is meestal alleen voorbehouden aan de beste presentators, die beschikken over de juiste kennis en ervaring.

Werken als nieuwslezer binnen de mediasector 

Als nieuwslezer ben je dus een presentator die verantwoordelijk is voor het voorlezen van het nieuws. Omdat nieuwslezers vaak iedere dag te horen en/of te zien zijn op de radio en televisie zijn de meeste nieuwslezers ook aan te merken als bekende personen. Zoals eerder omschreven doet een nieuwslezer meer dan het alleen voorlezen van het nieuws, omdat een nieuwslezer ook gezien kan worden als een interviewer. Als nieuwslezer krijg je regelmatig te maken met verslaggevers die op locatie nieuws vergaren en met correspondenten die vanuit het buitenland nieuws brengen. In de meeste gevallen betreft dit live interviews die niet gerepeteerd kunnen worden als nieuwslezer. Een nieuwslezer moet ook gezien worden als een gespreksleider, omdat het de nieuwslezer is die zal bepalen hoe lang een live gesprek precies zal duren. Daarbij houdt de nieuwslezer rekening met de lengte van het journaal. Het uitlopen van de nieuwsuitzending zal in de meeste gevallen voorkomen moeten worden, maar niet als er grote belangrijke nieuwsberichten zijn.

Een baan als nieuwslezer

Nieuwslezers zijn over het algemeen ervaren journalisten of presentators die onderdeel uitmaken van een nieuwsredactie. Het worden van nieuwslezer is over het algemeen niet heel makkelijk, omdat een nieuwslezer over bepaalde kwaliteiten moet beschikken zoals de juiste vakkennis, de juiste uitstraling en een goede beheersing van de taal, schriftelijk en mondeling. Een nieuwslezer moet eigenlijk een soort natuurtalent zijn om te kunnen werken als nieuwslezer. Het beroep nieuwslezer kan daarnaast sterk afhankelijk zijn van specifieke branchekennis, omdat het heel specifiek nieuws kan betreffen. Denk bijvoorbeeld aan een sportverslaggever of aan politieke kennis.

Wat doet een nieuwslezer?

Een nieuwslezer doet meer dan alleen het voorlezen van het nieuws en het interviewen van andere mensen. Een nieuwslezer maakt onderdeel uit van de nieuwsredactie en werkt samen met diverse redacteurs en de hoofdredacteurs om het nieuws voor te bereiden. De meeste nieuwslezers zijn ook verantwoordelijk voor redactionele werkzaamheden. Een nieuwslezer is dus ook werkzaam achter de schermen als hij of zij niet het nieuws presenteert. Deze werkzaamheden hebben vanzelfsprekend wel te maken met de verschillende nieuwsuitzendingen. Tegenwoordig is het zo dat nieuwslezers ook online werkzaam kunnen zijn. In dat geval zal een nieuwslezer te maken hebben met een webredacteur. Er zijn steeds meer grote nieuwszenders, die ook gebruikmaken van online-mogelijkheden met betrekking tot nieuwsuitzendingen. De taken en verantwoordelijkheden van een nieuwslezer kunnen als volgt worden samengevat:

  • Nieuws voorbereiding: Een nieuwslezer bereidt zich grondig voor op de nieuwsuitzendingen. Ze bestuderen het nieuws, verzamelen relevante informatie, controleren feiten en zorgen ervoor dat ze goed op de hoogte zijn van de onderwerpen die ze gaan presenteren.
  • Nieuws presenteren: Het belangrijkste aspect van het werk van een nieuwslezer is het presenteren van nieuws op een duidelijke, professionele en objectieve manier. Ze gebruiken hun stem, houding en lichaamstaal om het nieuws geloofwaardig over te brengen aan het publiek. Nieuwslezers kunnen ook betrokken zijn bij het interviewen van gasten of experts om dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen.
  • Script voorlezen: Nieuwslezers werken vaak vanaf een voorbereid script. Ze lezen het script voor de camera voor en volgen de juiste intonatie, timing en ritme om de informatie begrijpelijk en boeiend te presenteren.
  • Nieuwsredactie: Naast het presenteren van het nieuws, kunnen nieuwslezers ook betrokken zijn bij het redigeren en samenstellen van nieuwsberichten. Ze werken samen met een redactieteam om de inhoud van nieuwsberichten te beoordelen, te bewerken en te controleren voordat ze worden uitgezonden.
  • Live-uitzendingen beheren: Nieuwslezers zijn verantwoordelijk voor het soepel verloop van live-uitzendingen. Ze werken nauw samen met de technische crew om ervoor te zorgen dat de juiste beelden, grafische elementen en audio tijdens de uitzending worden weergegeven.
  • Nieuwsbronnen en informatiebronnen beheren: Nieuwslezers houden zich bezig met het vinden en verifiëren van nieuwsbronnen. Ze werken samen met journalisten, nieuwsagentschappen en andere bronnen om up-to-date en betrouwbare informatie te verkrijgen.
  • Interactie met het publiek: Nieuwslezers kunnen ook betrokken zijn bij interactie met het publiek, zoals het beantwoorden van vragen, het lezen van opmerkingen of het modereren van discussies op sociale media of andere kanalen.

Een nieuwslezer heeft als hoofdtaak het presenteren en rapporteren van nieuws op een heldere en professionele manier, waarbij ze zorgen voor een objectieve en betrouwbare berichtgeving aan het publiek.

Nieuwslezer NOS

De meeste bekende nieuwslezers zijn over het algemeen werkzaam voor de publieke omroep. Naast het presenteren van het nieuws, hebben nieuwslezers bij de NOS vaak ook andere taken en verantwoordelijkheden. Nieuwslezers zijn betrokken bij redactionele besprekingen, waarin ze samenwerken met redacteuren en verslaggevers om de inhoud van het nieuws te bepalen en te prioriteren. Ze kunnen ook worden gevraagd om interviews af te nemen of deel te nemen aan discussieprogramma's om dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan. Vanzelfsprekend kan het ook om een nieuwslezeres gaan die werkzaam is voor de NOS.

Beroepsfilm nieuwslezer:

Achter de schermen:

Opleidingen tot nieuwslezer

Wie een carrière ambieert als nieuwslezer kan kiezen uit verschillende geschikte opleidingen, zoals de Hbo-opleiding journalistiek of de universitaire studie communicatiewetenschap. Het daadwerkelijk worden van een professionele nieuwslezer is niet alleen afhankelijk van de soort opleidingen en/of studies als nieuwslezer, omdat het beroep nieuwslezer aan te merken is als een bijzonder beroep dat niet voor iedereen weggelegd is. Een nieuwslezer moet over bepaalde competenties beschikken waardoor hij of zij gevraagd zal worden voor de functie. De juiste opleidingen, ervaring en kennis spelen wel een belangrijke rol als nieuwslezer. Een nieuwslezer kan ook gezien worden als een communicatieadviseur. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten als zelfstandig ondernemer, dan is het nodig om de boekhouding bij te houden. Je kunt dit laten doen door een boekhouder, maar je kunt het ook zelf doen met een zzp boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een nieuwslezer werkzaam kan zijn

Een nieuwslezer is over het algemeen werkzaam voor een landelijke of regionale televisieomroep of radio-omroep. Daarnaast kan een nieuwslezer werkzaam zijn voor het internetgedeelte van omroepen of ander soort bedrijven. Zoals eerder omschreven maken steeds meer omroepen ook gebruik van online-mogelijkheden om het nieuws te kunnen presenteren. Dit betreft vaak wel andere nieuwslezers dan die voor de televisie of radio werkzaam zijn.

Competenties nieuwslezer

De belangrijkste competentie als nieuwslezer is een professionele werkhouding. Daarnaast moet je als nieuwslezer over uitstekende communicatieve eigenschappen beschikken. Vooral tijdens live-uitzendingen mogen er geen stille of vervelende momenten voorkomen. Van een nieuwslezer mag verwacht worden dat deze gestructureerd werkt en creatief is. Ook het mensgericht werken is aan te merken als een belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn plannen, analytisch, stressbestendigheid, flexibiliteit, passie, presteren, motivatie, oplettendheid en uitdrukkingsvaardigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als nieuwslezer

Het arbeidsmarktperspectief als nieuwslezer is over het algemeen niet heel goed te noemen, omdat er relatief gezien niet heel veel nieuwslezers zijn. Het worden van een nieuwslezer zal in de meeste gevallen inhouden dat iemand gevraagd wordt. Voor de functie nieuwslezer is dan ook niet snel een vacature te vinden. De doorgroeimogelijkheden als nieuwslezer moeten gezien worden in het mogen presenteren van de belangrijkste journaaluitzendingen of ander soort nieuwsuitzendingen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris nieuwslezer

Een nieuwslezer zal doorgaans onder de cao omroeppersoneel vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een nieuwslezer zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 3000 en 4000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Als het een landelijk bekende nieuwslezer betreft kan het salaris veel hoger uitvallen.

Eigen bedrijf starten als Nieuwslezer

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Nieuwslezer, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Nieuwslezer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Nieuwslezer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Nieuwslezer.

Mijnzzp.nl