Springmeester

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Springmeester?

Een springmeester is een explosievendeskundige die verantwoordelijk is voor het plaatsen en laten ontploffen van explosieven. Explosieven kunnen om verschillende redenen gebruikt worden zoals voor het slopen van constructies, het slopen van gebouwen en kunnen gebruikt worden om bepaalde grondstoffen los te maken in de aarde. Een springmeester kan dus werkzaam zijn in de mijnbouw of is betrokken bij sloopwerkzaamheden. Het beroep springmeester komt binnen Nederland niet veel voor, omdat Nederland geen echte mijnbouw meer kent en omdat er niet veel sloopwerkzaamheden uitgevoerd worden door middel van explosieven. Een springmeester is een explosievendeskundige die explosieven op een veilige en gecontroleerde manier zal laten ontploffen. In het verleden kwam het beroep springmeester veel meer voor dan dit nu het geval is, omdat er tegenwoordig betere en duurzamere manieren zijn om gebouwen en constructies te slopen. Ondanks dat het beroep springmeester niet veel meer voorkomt, is het beroep nog niet uitgestorven. Andere benamingen voor springmeester kunnen ook zijn springstof-expert, springmeester gebouwen of de benaming schietmeester. Vanzelfsprekend is het beroep springmeester aan te merken als bijzonder beroep. Daarnaast moet een springmeester over een groot verantwoordelijkheidsgevoel beschikken, omdat het werken met explosieven potentieel gevaarlijk is. Springstoffen kunnen alleen veilig gebruikt worden door de juiste vaklieden, zoals een springmeester. Zoals eerder omschreven komt het beroep springmeester binnen Nederland bijna niet meer voor. In de meeste gevallen worden er geen springstoffen meer gebruikt in Nederland. Het leren werken met explosieven was in de meeste gevallen alleen mogelijk door het opdoen van praktijkervaring.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Springmeester

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Springmeester bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl