Jager

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Jager?

Een jager is iemand die jaagt op dieren in een bepaald gebied om de geschoten dieren te kunnen benutten of om ze te bestrijden. Binnen Nederland worden dieren in de meeste gevallen geschoten om schade aan de natuur te voorkomen, of om overlast te beperken. Ook kan een jager uit veiligheid dieren afschieten, zoals bij een vliegveld of bij drukke wegen. Er zijn jagers die jagen uit sport en jagers die aan professionele natuurbeheersing doen. Jagers worden ook ingezet om overpopulatie te voorkomen of om veiligheidsredenen. Er bestaan dus verschillende redenen om te jagen als jager. Een jager kan bijvoorbeeld ook jagen op dieren om gewassen te beschermen of om bepaalde natuurgebieden te beschermen. Als professioneel jager zul je wel aan strenge voorwaarden moeten voldoen om te mogen jagen. Als jager is het niet toegestaan om overal zomaar te jagen en kan het zo zijn dat het jagen alleen toegestaan is tijdens bepaalde periodes van het jaar. Jagers die zich niet houden aan de regels kunnen hun vergunning kwijtraken of zelfs vervolgd worden door de overheid. Jagers jagen over het algemeen op wildsoorten, zoals fazanten, wilde eenden, houtduiven, konijnen en hazen. Jagers die aan wildbeheer doen jagen ook op grote hoefdieren, zoals edelherten, reeën, wilde zwijnen en op damherten. In Nederland maken we als het om de jacht gaat dus onderscheid tussen jacht, beheer en schadebestrijding. Het jagen zelf kan door een jager op verschillende manieren gedaan worden, afhankelijk van het doel van de jager. De jacht per voet wordt vaak samen gedaan met een hond door het lopen in een veld. Als er grote dieren geschoten moeten worden, zoals wilde zwijnen, spreekt men vaak over een zichtjacht, omdat de jager voor een langere periode stil moet blijven zitten om zwijnen in het vizier te kunnen krijgen. Bij een sluipjacht besluipt de jager het wild om het te kunnen schieten. Daarnaast kennen we nog de zogenaamde drukjacht en lokjacht.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Jager

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Boekhoudprogramma vergelijken Jager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Jager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl