Dagloner

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Dagloner?

Dagloner is een ouderwetse benaming voor vaklieden die per gewerkte dag een bepaalde vergoeding ontvingen. Een dagloner is dus een arbeider die per dag betaald krijgt door de opdrachtgever. Tegenwoordig komt de benaming dagloner bijna niet meer voor, omdat de meeste werkgevers geen gebruik meer maken van dagloners. Dagloon is de vergoeding die een arbeider ontvangt voor een gewerkte dag. In het verleden kwam het beroep dagloner redelijk veel voor in verschillende branches omdat opdrachtgevers, bijvoorbeeld boeren, tijdelijk extra personeel nodig hadden om landbouwwerkzaamheden uit te kunnen voeren. Omdat deze opdrachtgevers geen of niet voldoende personeel in dienst hadden maakten ze gebruik van dagloners. Vandaag de dag komt de term dagloner bijna niet meer voor en worden meer modernere termen gebruikt zoals uitzendkracht, flexwerker, freelancer of zzp-er (zelfstandige zonder personeel). Ondanks dat de term dagloner bijna niet meer voorkomt zijn er vandaag de dag nog veel werklieden die aangemerkt kunnen worden als dagloner, zoals uitzendkrachten. Het grote verschil tussen ouderwetse dagloners en moderne uitzendkrachten is dat uitzendkrachten wel werkzaam zijn met een arbeidsovereenkomst. De ouderwetse dagloners werkten in veel gevallen zonder arbeidsovereenkomst en hadden verder ook geen rechten. Het beroep dagloner moet verder heel algemeen gezien worden, omdat de meeste dagloners op verschillende manieren werkzaam konden zijn. Daarnaast konden dagloners werkzaam zijn binnen verschillende branches. Een dagloner was over het algemeen overal werkzaam zolang er maar werk was. In de meeste gevallen betrof dit wel ongeschoolde arbeid.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Dagloner

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Dagloner bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl