Arbeider

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Arbeider?

Een arbeider of arbeidster is een werknemer in loondienst die arbeid verricht voor zijn of haar werkgever voor een beloning, namelijk het salaris. Over het algemeen is het zo dat de term arbeider alleen betrekking heeft op beroepen waarbinnen de arbeider met zijn handen werkt. De term arbeider bestaat vandaag de dag nog steeds echter worden de meeste arbeiders geen arbeider genoemd, maar werknemer. Het verschil tussen een arbeider en een werknemer moet voornamelijk gezien worden in de relatie tot de werkgever. In vroegere dagen hadden lang niet alle arbeiders een vast contract met de werkgever en werden daarom ook wel simpelweg arbeider genoemd. Andere benamingen voor een arbeider waren ook wel handarbeider, handwerker of hoofdarbeider als het een leidinggevende arbeider betrof. Met de opkomst van arbeiderspartijen die opkwamen voor de rechten van arbeiders is ook de moderne arbeidsovereenkomst ontstaan zoals de meeste deze wel kennen. De term arbeider moet wel heel algemeen gezien worden, omdat veel vaklieden aangemerkt kunnen worden als arbeider. Het beroep arbeider komt binnen de meeste branches wel voor op verschillende manieren, omdat vaklieden die met hun handen werken zeer belangrijk zijn voor het bedrijfsleven. Zonder goede arbeiders is het niet mogelijk om de meest voorkomende producten, gebouwen en infrastructuur te maken en te onderhouden. Het is niet zo dat een arbeider gezien moet worden als ongeschoolde arbeider, omdat arbeiders afhankelijk van de soort arbeid ook aan te merken zijn als vaklieden die over diploma's moeten beschikken. Over het algemeen betreft dit beroepen op Mbo-niveau, echter kan een arbeider ook over hogere opleidingen beschikken afhankelijk van de werkzaamheden.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Arbeider

Wat is het salaris en tarief van een Arbeider? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Arbeider in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Arbeider

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Arbeider bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl