Zandstraler

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Zandstraler?

Een zandstraler is gespecialiseerd in het stralen van voorwerpen door middel van een straalmachine. Straalwerkzaamheden kunnen met verschillende straalmiddelen uitgevoerd worden, zoals met olivinezand, glas, kunststof, staal en slakgrit. Welk straalmateriaal er gebruikt wordt is geheel afhankelijk van de te stralen voorwerpen. Het is niet zo dat een zandstraler alleen gebruikmaakt van zand, omdat een zandstraler ook met andere straalmiddelen kan stralen. Er bestaan ook verschillende manieren van stralen, zoals het stralen in een straalcabine of het stralen door middel van een flexibele straalslang, die het straalmiddel aanvoert. Bij kleinere voorwerpen zal er meestal een straalcabine gebruikt worden, en bij grotere voorwerpen een straalslang. Als een zandstraler met een slang werkt moet hij of zij beschermende kleding dragen om zichzelf te beschermen. Als zandstraler is het in alle gevallen belangrijk om op de persoonlijke veiligheid te letten, omdat straalwerkzaamheden gezondheidsrisico's met zich mee kunnen brengen. Dit heeft vooral betrekking op het inademen van kwartsstof, die door het stralen kan vrijkomen. Door de hoge kracht waarmee een zandstraalmachine werkt kan er kwartsstof vrijkomen, afhankelijk van het straalmiddel. Kwartsstof zit in zand en andere natuurlijke gesteenten. Dit is dan ook de belangrijkste reden dat gevelreinigers stralen met olivinezand en niet met zilverzand. Olivinezand is een vulkanisch gesteente waarbij geen kwartsstof vrijkomt. Een andere belangrijke reden om veiligheidskleding te dragen is het voorkomen van contant met de zandstraal. Het stralen komt tegenwoordig op veel manieren voor en niet alleen binnen de industrie. Denk bijvoorbeeld ook gevelreinigers die gevels opknappen door het verwijderen van vuil van de gevels. Ook het stralen van gevels is aan te merken als specialistenwerk. Een andere benaming voor zandstraler is gritstralen, echter straalt een gritstraler niet met zand maar met grit.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Zandstraler

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Zandstraler bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl