Kaakchirurg

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep kaakchirurg
Werken als kaakchirurg
Implantologie
Screening bij operatie kaakchirurg
Wat doet een kaakchirurg:
Beroepsfilm Kaakchirurg:
Opleidingen tot kaakchirurg
Bedrijven waar een kaakchirurg werkzaam kan zijn
Competenties kaakchirurg
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kaakchirurg
Arbeidsvoorwaarden en salaris kaakchirurg
Eigen bedrijf starten als Kaakchirurg
Boekhoudprogramma vergelijken Kaakchirurg

Beroep kaakchirurg

Een kaakchirurg is een medisch specialist die zich gespecialiseerd heeft in kaakchirurgie, dat ook bekend staat als stomatologie of mondheelkunde. Het is niet zo dat een kaakchirurg alleen verstandskiezen trekt, omdat de werkzaamheden van een kaakchirurg veel breder gezien moeten worden. Een kaakchirurg voert ook andere medische handelingen uit, zoals het verhelpen van vervormde hazenlippen en het verhelpen van aangeboren afwijkingen. Daarnaast kan een kaakchirurg ingeschakeld worden als mensen een ongeluk hebben gehad waarbij letsel is opgelopen aan het gezicht. Ook ernstige ontstekingen of gezwellen in de mond kunnen behandeld worden door een kaakchirurg. Kaakchirurgie is dan ook een tandheelkundig specialisme dat betrekking heeft op afwijkingen aan de mond, de kaak en het gezicht. Kaakchirurgie is een combinatie van geneeskunde en tandheelkunde. Een kaakchirurg beschikt over een artsdiploma en een tandartsdiploma. Binnen het medisch specialisme kaakchirurgie bestaan verschillende deelgebieden. De meeste mensen krijgen alleen te maken met een kaakchirurg als er lastige verstandskiezen getrokken moeten worden die niet door een gewone tandarts getrokken kunnen worden. Dit betekent dus niet dat een kaakchirurg alleen verantwoordelijk is voor het trekken van verstandskiezen. Een kaakchirurg kan ook verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van implantaten. Als kaakchirurg ben je dus tandarts en chirurg gespecialiseerd in kaakchirurgie. Kaakchirurgie heeft betrekking op mondziekten en kaak- en aangezichtschirurgie. Een kaakchirurg werkt veel samen met tandartsen, orthodontisten, tandtechnici, verpleegkundigen en operatieassistenten. Een kaakchirurg is werkzaam binnen de geneeskunde en tandheelkunde. Om kaakchirurg te kunnen worden is het noodzakelijk om de universitaire studie geneeskunde en tandheelkunde te volgen. De totale opleidingsduur tot kaakchirurg zal minimaal veertien jaar in beslag nemen.

Werken als kaakchirurg

Een kaakchirurg is dus een arts, tandarts en chirurg die zich gespecialiseerd heeft in kaakchirurgie. De meeste mensen krijgen te maken met een kaakchirurg als ze doorverwezen worden door de tandarts, de orthodontist of de huisarts. Een doorverwijzing door de tandarts zal in de meeste gevallen betrekking hebben op het laten trekken van verstandskiezen of het verhelpen van een ontsteking. Orthodontisten verwijzen patiënten meestal naar de kaakchirurg om kiezen te laten trekken, zodat er voldoende ruimte ontstaat voor een beugel of voor een kleine kaakcorrectie. Het trekken van kiezen, zoals verstandskiezen, is voor de kaakchirurg meestal eenvoudig, in tegenstelling tot kaakcorrecties. Kaakcorrecties kunnen zeer gecompliceerd zijn. Tijdens deze operaties werkt een kaakchirurg meestal samen met een team van andere specialisten, zoals operatieassistenten, tandtechnici, anesthesioloog en eventueel met een tandarts of orthodontist wanneer dit nodig mocht zijn. Kaakoperaties zijn meestal nodig wanneer er sprake is van een te grote afwijking in de stand van de tanden en kiezen.

Implantologie

Implantologie heeft ook betrekking op de kaakchirurg. Een kaakchirurg kan bijvoorbeeld kunstwortels plaatsen, die geplaatst worden in het kaakbot om verloren tanden of kiezen te vervangen. Implantologie speelt een steeds belangenrijkere rol binnen de tandheelkunde, omdat er tegenwoordig veel meer mogelijkheden bestaan met betrekking tot implantaten. Deze werkzaamheden kunnen meestal zowel door een tandarts uitgevoerd worden als door een kaakchirurg, afhankelijk van de ingreep.

Screening bij operatie kaakchirurg

Wanneer patiënten een operatie moeten ondergaan zoals een hartoperatie kan het zo zijn dat de kaakchirurg de patiënten eerst zal onderzoeken. Dit onderzoek heeft dan betrekking op het gebit, kaken en het tandvlees, om mogelijke ontstekingshaarden op te sporen. Tijdens dit soort onderzoeken maakt de kaakchirurg meestal ook foto's van het gebit. Wanneer er sprake is van een ontsteking in het gebit moeten soms de probleemtanden getrokken worden, om mogelijke infecties te voorkomen die gevaarlijk kunnen zijn.

Wat doet een kaakchirurg:

Beroepsfilm Kaakchirurg:

Opleidingen tot kaakchirurg

Wie een carrière ambieert als kaakchirurg zal eerst de universitaire studie tandheelkunde en de studie geneeskunde moeten doorlopen. Na het afronden van deze studies kan er gekozen worden voor de studie mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie. Dit betreft een interne opleiding in een Universitair Medisch Centrum, die nog eens vier jaar in beslag zal nemen. De totale opleidingsduur tot kaakchirurg zal dan ook minimaal zestien jaar bedragen. Zie voor meer informatie de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Als zelfstandig werkende kaakchirurg kun je het beste gebruikmaken van online boekhouden voor het bijhouden van de complete administratie.

Bedrijven waar een kaakchirurg werkzaam kan zijn

Een kaakchirurg is over het algemeen werkzaam binnen een ziekenhuis. Dit is het geval omdat een kaakchirurg werkzaam is binnen de geneeskunde en tandheelkunde. Het is niet zo dat een kaakchirurg alleen verantwoordelijk is voor het uitvoeren van operaties. Een kaakchirurg is ook werkzaam binnen de polikliniek. Een kaakchirurg kan ook werkzaam zijn als ondernemer. In dat geval is een kaakchirurg meestal werkzaam binnen een eigen kliniek.

Competenties kaakchirurg

De meeste ziekenhuizen die de studie mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie aanbieden werken met vaste competentieprofielen, waarbinnen veel aandacht is voor de verschillende competenties. Als kaakchirurg is het belangrijk dat je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, omdat je regelmatig met verschillende specialisten zal samenwerken. Algemeen belangrijke zijn onderzoeksvaardigheden, besluitvaardigheid, kennis, stressbestendigheid, management, doorzettingsvermogen, analytisch, integriteit, plannen, sociabiliteit en medisch handelen. Zoals eerder omschreven betreft de studie kaakchirurgie een langdurige en vooral zware opleiding.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als kaakchirurg

Het arbeidsmarktperspectief als kaakchirurg is over het algemeen zeer goed te noemen. Wel is het zo dat er ieder jaar een zeer beperkt aantal studenten wordt toegelaten tot de studie. Daarnaast betreft het een zeer langdurige studie die zeker niet voor iedereen weggelegd zal zijn. De doorgroeimogelijkheden als kaakchirurg moeten gezien worden in het verder specialiseren. Denk bijvoorbeeld aan een vervolgopleiding oncologie tot kaakchirurg-oncoloog. Deze opleiding zal over het algemeen nog eens twee jaar in beslag nemen. Ook het promoveren kan aangemerkt worden als het doorgroeien binnen je carrière.

Arbeidsvoorwaarden en salaris kaakchirurg

Als kaakchirurg werkzaam in loondienst zal je in veel gevallen onder de cao ziekenhuizen of de cao medisch specialisten vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het salaris als kaakchirurg in loondienst zal doorgaans tussen de 6500 en 11000 bruto per maand bedragen, afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden. Als een kaakchirurg werkzaam is als zelfstandig ondernemer, bijvoorbeeld in een maatschap of binnen zijn eigen kliniek, kan het salaris vele malen hoger uitvallen.

Eigen bedrijf starten als Kaakchirurg

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Kaakchirurg, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Kaakchirurg

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Kaakchirurg bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Kaakchirurg.

Mijnzzp.nl