Bedrijfshulpverlener

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Bedrijfshulpverlener?

Een bedrijfshulpverlener is een speciaal aangestelde en opgeleide werknemer, die verantwoordelijk is voor het in veiligheid brengen van werknemers en klanten tijdens noodsituaties. Het beroep bedrijfshulpverlener heeft dus alles te maken met hulpverlening, zoals het woord al omschrijft. Bedrijfshulpverleners komen tegenwoordig binnen veel organisaties voor en zijn verplicht vanuit de overheid. Bedrijfshulpverlening gaat niet alleen om het helpen bij ongevallen, maar ook over de algemene gezondheid van werknemers en/of klanten. In het verplichte BHV-plan staat precies omschreven, wat bedrijfshulpverlening voor een bedrijf inhoudt en hoe de bedrijfshulpverlener moet handelen in geval van een ongeluk of calamiteit. Een BHV-plan is niet statisch en moet één keer per jaar getoetst worden op actualiteit en indien nodig aangepast worden. De meeste bedrijven stellen per vestiging een bedrijfshulpverlener aan, die weet hoe er gehandeld moet worden tijdens een noodsituatie of andere calamiteit. Bedrijfshulpverlening is niet alleen hulp aanbieden bij een ongeluk, maar ook weten hoe je moet handelen bij andere calamiteiten, zoals bij een brand of overval. De werkzaamheden van een bedrijfshulpverlener zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het accuraat bieden van hulp belangrijk is. Hoeveel bedrijfshulpverleners een bedrijf of organisatie moet aanstellen is afhankelijk van het soort bedrijf en het aantal werknemers. Een bedrijfshulpverlener zal in de meeste gevallen samen met managers en/of de directie het BHV-plan opstellen. Ook kan er sprake zijn van externe bureaus, die bedrijven adviseren met betrekking tot bedrijfshulpverlening. In het kort komen de werkzaamheden van een bedrijfshulpverlener neer op het verlenen van eerste hulp, het alarmeren van hulpdiensten, het evacueren van personen en het bestrijden van calamiteiten. Ook het opstellen van risico scenario's kan een belangrijk onderdeel zijn van de werkzaamheden.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Bedrijfshulpverlener

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Opleiding tot Bedrijfshulpverlener

Welke opleiding is nodig om Bedrijfshulpverlener te worden? Op welk niveau en bij welke school of universiteit word je opgeleid tot Bedrijfshulpverlener? Op Mijnzzp.nl vind je bij alle beroepen informatie over opleidingen.

Opleiding informatie...

Aanverwante beroepen

Leden van Mijnzzp.nl met het beroep Bedrijfshulpverlener zijn vaak ook:

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bedrijfshulpverlener

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bedrijfshulpverlener bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl