Bedrijfshulpverlener

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Bedrijfshulpverlener?

Een bedrijfshulpverlener is een speciaal aangestelde en opgeleide werknemer, die verantwoordelijk is voor het in veiligheid brengen van werknemers en klanten als dat nodig mocht zijn. Bedrijfshulpverleners komen tegenwoordig bij veel verschillende bedrijven en organisaties voor. Het beroep heeft alles te maken met hulpverlening, zoals het woord al omschrijft. Bedrijfshulpverlening gaat niet alleen om het helpen bij ongevallen maar ook over de algemene gezondheid van werknemers en/of klanten van een bedrijf of organisatie. In het zogenaamde verplichte BHV-plan van staat precies omschreven wat bedrijfshulpverlening voor een bedrijf inhoudt en hoe de bedrijfshulpverlener moet handelen in geval van een ongeluk of calamiteit. Een BHV-plan is niet statisch en moet eigenlijk één keer per jaar getoetst worden op actualiteit en indien nodig aangepast worden. De meeste bedrijven stellen per filiaal een bedrijfshulpverlener aan, die weet hoe er gehandeld moet worden tijdens een noodsituatie of andere calamiteit. Bedrijfshulpverlening is niet alleen hulp aanbieden bij een ongeluk, maar ook weten hoe je moet handelen bij andere calamiteiten, zoals bij een brand of overval. De werkzaamheden van een bedrijfshulpverlener zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden en zijn verplicht. Hoeveel bedrijfshulpverleners een bedrijf of organisatie moet aanstellen is afhankelijk van het soort bedrijf en het aantal werknemers. Een bedrijfshulpverlener zal in de meeste gevallen samen met managers en/of de directie samen een BHV-plan opstellen. Ook kan er sprake zijn van externe bureaus die bedrijven kunnen adviseren met betrekking tot bedrijfshulpverlening.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Bedrijfshulpverlener

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Opleiding tot Bedrijfshulpverlener

Welke opleiding is nodig om Bedrijfshulpverlener te worden? Op welk niveau en bij welke school of universiteit word je opgeleid tot Bedrijfshulpverlener? Op Mijnzzp.nl vind je bij alle beroepen informatie over opleidingen.

Opleiding informatie...

Aanverwante beroepen

Leden van Mijnzzp.nl met het beroep Bedrijfshulpverlener zijn vaak ook:


Mijnzzp.nl