Sluiswachter

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Sluiswachter?

Een sluiswachter heeft als verantwoordelijkheid en taak om de schutsluis op een veilige manier te bedienen. Een sluiswachter zorgt met de bediening van de sluis ervoor dat beroepsscheepvaart en pleziervaart op een veilige manier door de sluis gaat. Naast het openen en sluiten van de schutsluis vallen er ook nog andere werkzaamheden onder het beroep. Bijvoorbeeld het signaleren van storingen en daar een oplossing voor zoeken. Ook is het een taak van de sluiswachter om de sluis te controleren op eventuele schade. Verder behoort het schoonmaken van de sluis eveneens tot de taken. De bediening van de sluis vindt plaats op een schakelpaneel. Het is belangrijk dat de schepen en boten op een veilige manier doorgang vinden. Een schip komt via de sluis in een waterweg die over een laag of hoog waterpeil beschikt. Bij het bedienen van de sluis is het onder meer de taak van de sluiswachter om de seinen in te schakelen. Ook is het de bedoeling om schippers aanwijzingen te geven om de sluis op een veilige manier door te varen. Dat kan onder meer met behulp van een marifoon of door middel van een geluidsinstallatie. Het behoort eveneens tot de taken om toezicht op het gedrag van personen rondom de sluis te houden. Verder voert de sluiswachter gegevens in de computer in van de schepen die de schutsluis passeren. Het gaat daarbij onder meer om het invoeren van de lading en de bestemming net als de tonnage. Daarnaast ziet een sluiswachter erop toe dat het waterbeheer goed geregeld is rondom de schutsluis. Dat betekent doorgaans dat de waterstand gecontroleerd wordt. De waterstand dient aan de bovenzijde van de schutsluis namelijk binnen bepaalde waarden te blijven. Een sluis is meestal uitgevoerd met cameratoezicht aan de hand waarvan de sluiswachter situaties en aankomende schepen kan beoordelen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Sluiswachter

Wat is het salaris en tarief van een Sluiswachter? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Sluiswachter in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Sluiswachter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Sluiswachter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl