Waterbouwer

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Waterbouwer?

Een waterbouwer is een civiele vakman die werkzaam is binnen de waterbouwkunde. Waterbouwkunde maakt net zo als de wegenbouwkunde onderdeel uit van de civiele techniek. Een waterbouwer is meestal verantwoordelijk voor het bouwen van waterbouwkundige constructies, zoals havens, bruggen, duikers en afmeerconstructies. Maar ook het uitvoeren van grondwerk, baggeren en kust- en oeverwerk kunnen tot de werkzaamheden behoren van een waterbouwer. In Nederland zijn er ongeveer tienduizend mensen werkzaam binnen de waterbouw in uiteenlopende functies op verschillende niveaus. Als waterbouwer werk je dus op en langs waterwegen en kunnen de werkzaamheden sterk variëren per opdracht. Als waterbouwer kun je de ene keer bezig zijn met baggerwerkzaamheden en de andere keer verantwoordelijk zijn voor het maken van een houten constructie. Een waterbouwer is binnen de sector grond-, water- en wegenbouw (GWW) werkzaam. Het beroep waterbouwer heeft, zoals eerder omschreven, grote raakvlakken met de civiele techniek. Het beroep waterbouwer moet gezien worden als een beroep op Mbo-niveau drie of vier. Als waterbouwer ben je over het algemeen werkzaam als allround vakman, die voor verschillende werkzaamheden ingezet kan worden. Denk bijvoorbeeld ook aan het bouwen van vaste en regelbare stuwen, aan het bouwen van sluizen, aan het bouwen van waterkeringen en aan het bouwen van pompinstallaties. In de meeste gevallen zal een waterbouwer binnen een team van verschillende waterbouwers werkzaam zijn, die ook gespecialiseerd kunnen zijn binnen bepaalde waterbouwkundige werkzaamheden. Het beroep waterbouwer moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat een waterbouwer ook verantwoordelijk is voor specifieke werkzaamheden. Het werken als baggermeester kan bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met het onderhouden of bouwen van sluizen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Waterbouwer

Wat is het salaris en tarief van een Waterbouwer? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Waterbouwer in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Waterbouwer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Waterbouwer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl