Grondwerker

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Grondwerker?

Een grondwerker is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met grond- en graafwerkzaamheden. Een grondwerker kan verschillende werkzaamheden uitvoeren met de hand of met een machine. Een grondwerker graaft bijvoorbeeld sleuven om kabels of leidingen in te verwerken. Ook het aanleggen van een riool kan tot de werkzaamheden van een grondwerker behoren. Een grondwerker werkt vaak samen met een machinist die met een machine graafwerkzaamheden uitvoert. De grondwerker ziet er dan op toe dat er geen bestaande leidingen of kabels geraakt worden tijdens het graven. De grondwerker zal alleen handmatig graven als dit niet anders kan, omdat de betreffende plek voor een machine onbereikbaar is of als de werkzaamheden daarom vragen. Het beroep grondwerker moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat er uiteenlopende soorten specialisten werkzaam kunnen zijn als grondwerker. In veel gevallen zal het voorbereidende werkzaamheden betreffen, zoals voor het aanleggen van kabels, rioleringen of andere bouwwerkzaamheden. Afhankelijk van de soort werkzaamheden kan het om gleuven graven gaan, maar kan het ook om grotere grondwerkzaamheden gaan. Zoals eerder omschreven is het goed denkbaar dat een grondwerker ook verantwoordelijk kan zijn voor andere werkzaamheden. Met andere woorden kunnen over het algemeen verschillende vaklieden aangemerkt worden als grondwerker. De meeste grondwerkers zijn dan ook niet alleen verantwoordelijk voor graafwerkzaamheden. Daarnaast kunnen grondwerkers voor verschillende bedrijven werkzaam zijn binnen de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Het beroep grondwerker heeft binnen de civiele techniek een belangrijke rol, omdat anders veel werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Grondwerker

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een Grondwerker

Wat is het salaris en tarief van een Grondwerker? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Grondwerker in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Aanverwante beroepen

Leden van Mijnzzp.nl met het beroep Grondwerker zijn vaak ook:

Boekhoudprogramma vergelijken Grondwerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Grondwerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl