Waterfitter

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Waterfitter?

Een waterfitter is een specialiseerde vakman die werkzaamheden uitvoert ten behoeve van het waterdistributienetwerk. Een waterfitter werkt in de Grond-, Weg- en Waterbouw sector (GWW) en heeft te maken met de infrastructuur en infratechniek. Een waterfitter kan ook gespecialiseerd zijn als allround Gas- en Water monteur, maar dit hoeft niet het geval te zijn omdat ook het beroep waterfitter zelf ook een specialisatie is. Een waterfitter zal over het algemeen alleen werkzaamheden uitvoeren aan waterleidingen die in de straat te vinden zijn, of werkzaamheden uitvoeren aan bovengrondse installaties die toebehoren aan het waterleidingsnetwerk. Denk aan het plaatsen of vervangen van waterleidingen en algemene onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van het waterleidingsnetwerk. Het in goede staat houden van het waterleidingsnetwerk is belangrijk, omdat deze al het drinkwater transporteren zoals we dat allemaal kennen in huis.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Waterfitter

Wat is het salaris en tarief van een Waterfitter? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Waterfitter in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl