Waterfitter

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Waterfitter?

Een waterfitter is een civiele vakman binnen de grond-, weg- en waterbouw, die werkzaamheden uitvoert ten behoeve van het waterdistributienetwerk. Een waterfitter kan ook gespecialiseerd zijn als allround gas- en water monteur, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat het beroep waterfitter aangemerkt kan worden als zelfstandig beroep. Een waterfitter zal meestal alleen werkzaamheden uitvoeren aan waterleidingen die in de straat te vinden zijn, of werkzaamheden uitvoeren aan bovengrondse installaties, die toebehoren aan het waterleidingsnetwerk. Denk hierbij aan het plaatsen of vervangen van waterleidingen en aan algemene onderhoudswerkzaamheden voor het waterleidingsnetwerk. Het onderhouden van het waterleidingsnetwerk is belangrijk, omdat via het waterleidingsnetwerk al het drinkwater getransporteerd wordt naar huizen en andere soorten gebouwen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een waterfitter dan ook het beste omschrijven als het installeren en onderhouden van waterleidingen. Daarnaast kan een waterfitter verantwoordelijk zijn voor het plaatsen en/of vervangen van watermeters. De waterleidingen waarmee een waterfitter te maken heeft worden over het algemeen aangemerkt als hoofdleiding en als dienstleiding. Hoofdleidingen en dienstleidingen bevinden zich in de straat en niet in gebouwen. Een waterfitter is meestal verantwoordelijk voor het installeren van nieuwe dienstleidingen en/of verantwoordelijk voor het vervangen van oude dienstleidingen in de straat. Ook het plaatsen van straatafsluiters in de dienstleidingen behoort tot de werkzaamheden van de waterfitter. Dit soort straatafsluiters maken het mogelijk om gebouwen tijdelijk af te kunnen sluiten van het waterleidingsnetwerk. Zoals eerder omschreven is het mogelijk dat een waterfitter ook aangemerkt kan worden als gasfitter, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Waterfitter

Wat is het salaris en tarief van een Waterfitter? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Waterfitter in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl